Template:PD-textlogo/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Public domain
Hình ảnh này chỉ bao gồm các hình dạng hình học và/hoặc văn bản đơn giản. Nó không đủ độ sáng tạo cần thiết để bảo hộ bản quyền, và do đó nó thuộc phạm vi công cộng. Mặc dù được miễn các điều khoản liên quan đến quyền tác giả, hình ảnh này vẫn có thể có những hạn chế khác. Xem WP:PVCC § Phông chữ hoặc Thảo luận bản mẫu:PD-textlogo để biết thêm thông tin.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-textlogo}} instead.