Template:Personality rights/cs

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Personality rights
Toto dílo může obsahovat materiál týkající se žijící či případně nedávno zemřelé fyzické osoby. Užití takových materiálů je v některých právních systémech omezeno zákony na ochranu osobnosti, bez ohledu na autorskoprávní status příslušného díla (v Česku vizte zejména § 84 a násl. občanského zákoníku). Před užitím těchto materiálů se ujistěte, že vámi zamýšlené užití není v rozporu s platnými zákony. Za případné porušení cizích osobnostních práv nesete plnou zodpovědnost vy. Vizte též naše obecné vyloučení odpovědnosti.
POZNÁMKA: Prosíme nepoužívejte tuto šablonu přímo! Slouží pouze pro překlad. Místo ní používejte přímo {{Personality rights}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!