Template:Personality rights/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Personality rights Содржината на ова дело може да прикажува една или повеќе идентификувани личности, живи или неодамна починати. Користењето на слики на живи или неодамна починати индивидуи, во некои јуридистикции е забрането со закони во врска со правата на личноста, независно од статусот на авторските права над тие слики. Пред да ја користите оваа содржина, ве молиме проверете дали имате право да ја користите во согласност со законите што важат за околностите на наменетото користење. Само вие сте одговорни да проверите дали прекршувате нечии лични права. Видете ги нашите услови за употреба.

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Personality rights}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!