Template:Personality rights/no

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Personality rights
Dette verket avbilder en eller flere identifiserbare personer. Bruken av bilder av levende eller nylig avdøde personer begrenses i mange land av integritetsbeskyttende lovgivning, i Norge for eksempel av Åndsverklovens § 45c og Personopplysningslovens § 8. Dette gjelder uavhengig av bildets opphavsrettslige status. Hvis du bruker bildet, er det ditt ansvar å forsikre deg om at bruken din ikke er i strid med gjeldende personvernlovgivning. Se våre generelle forbehold.
NB: Vennligst ikke bruk denne malen direkte, det er kun en oversettelse! Bruk kun {{Personality rights}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!