Template:Personality rights/no

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Personality rights
Dette verket avbilder en eller flere identifiserbare personer. Bruken av bilder av levende eller nylig avdøde personer begrenses i mange land av integritetsbeskyttende lovgivning, i Norge for eksempel av Åndsverklovens § 45c og Personopplysningslovens § 8. Dette gjelder uavhengig av bildets opphavsrettslige status. Hvis du bruker bildet, er det ditt ansvar å forsikre deg om at bruken din ikke er i strid med gjeldende personvernlovgivning. Se våre generelle forbehold.
NB: Vennligst ikke bruk denne malen direkte, det er kun en oversettelse! Bruk kun {{Personality rights}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!