Template:Personality rights/sv

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Personality rights
Detta verk avbildar en eller flera identifierbara personer. Användning av avbildningar av levande eller avlidna personer begränsas i vissa fall av integritetsskyddande lagar såsom namn- och bildlagen i Sverige. Begränsningarnas omfattning beror på det eller de länders lagar som är relevanta i varje enskilt fall. Reglerna angående den personliga integriteten påverkas inte av verkets upphovsrättsliga status. Om du använder detta material är det ditt ansvar att säkerställa att användningen inte kränker någons integritet. Se våra allmänna förbehåll.
OBS: Använd inte denna mall direkt! Mallen är endast en översättning. Använd istället {{Personality rights}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!