Template:Potd/2007-01-03 (nan)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Chi̍t-chiah pe̍h-sek ê hē-á-ti-tu (Misumenoieds formosipes)bih tī má-eng-tan ê hoe--nih leh thèng-hāu la̍h-bu̍t.

This is the Min Nan Chinese translation of the Picture of the day description page from .

Chi̍t-chiah pe̍h-sek ê hē-á-ti-tu (Misumenoieds formosipes)bih tī má-eng-tan ê hoe--nih leh thèng-hāu la̍h-bu̍t.

Descriptions in other languages:

Potd/2007-01-03 (bg) Potd/2007-01-03 (cs) Potd/2007-01-03 (de)
Potd/2007-01-03 (en) Potd/2007-01-03 (eo) Potd/2007-01-03 (es)
Potd/2007-01-03 (fi) Potd/2007-01-03 (fr) Potd/2007-01-03 (gl)
Potd/2007-01-03 (hu) Potd/2007-01-03 (it) Potd/2007-01-03 (ja)
Potd/2007-01-03 (nan) Potd/2007-01-03 (pl) Potd/2007-01-03 (pt)
Potd/2007-01-03 (ro) Potd/2007-01-03 (ru) Potd/2007-01-03 (sv)
Potd/2007-01-03 (tr) Potd/2007-01-03 (zh-hans) Potd/2007-01-03 (zh-hant)