Template:Potd/2009-09-08 (mk)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Силни бои ги осветлуваат плитките води на Мексиканскиот Залив кај полуостровот Јукатан. Врлозите со светлокафеава, зелена, сина и бела боја најверојатно се наноси во водата. Наносот ја распрскува светлината, и со тоа водата добива таква боја. Самиот нанос доаѓа од две места: земјата и морското дно. Талогот од земјата дотекува по речен пат.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Силни бои ги осветлуваат плитките води на Мексиканскиот Залив кај полуостровот Јукатан. Врлозите со светлокафеава, зелена, сина и бела боја најверојатно се наноси во водата. Наносот ја распрскува светлината, и со тоа водата добива таква боја. Самиот нанос доаѓа од две места: земјата и морското дно. Талогот од земјата дотекува по речен пат.

Descriptions in other languages: