Template:Potd/2009-12-04 (mk)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Булеварот ди Тампл во Париз на дагеротип, 1838 г. Ова е првата фотографија на која е прикажан човек. Булеварот бил многу прометен, но бидејќи осветливањето траело 10 минути, сообраќајот бил сепак пребрз за да се појави на сликата. Исклучок од ова е човекот долу-лево, кој се гледа бидејќи стоел мирно доволно време додека му ги чистеле чевлите.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Булеварот ди Тампл во Париз на дагеротип, 1838 г. Ова е првата фотографија на која е прикажан човек. Булеварот бил многу прометен, но бидејќи осветливањето траело 10 минути, сообраќајот бил сепак пребрз за да се појави на сликата. Исклучок од ова е човекот долу-лево, кој се гледа бидејќи стоел мирно доволно време додека му ги чистеле чевлите.

Descriptions in other languages: