Template:Potd/2010-05-04 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Các học sinh nữ đang dự một lớp học dành cho nữ tại một ngôi trường ở Bamozai, gần Gardez, tỉnh Paktya, Afghanistan. Ngôi trường này không có lớp học; những buổi học phải tổ chức ngoài trời dưới tán cây.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Các học sinh nữ đang dự một lớp học dành cho nữ tại một ngôi trường ở Bamozai, gần Gardez, tỉnh Paktya, Afghanistan. Ngôi trường này không có lớp học; những buổi học phải tổ chức ngoài trời dưới tán cây.

Descriptions in other languages: