Template:Potd/2010-06-10 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Cảnh bầu trời Seattle nhìn từ Đồi Hoàng hậu Anne. Có thể nhìn thấy Space Needle ở bên trái, núi phía sau là Ngọn Rainier, bên phải là Cảng Seattle trên Puget Sound.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Cảnh bầu trời Seattle nhìn từ Đồi Hoàng hậu Anne. Có thể nhìn thấy Space Needle ở bên trái, núi phía sau là Ngọn Rainier, bên phải là Cảng Seattle trên Puget Sound.

Descriptions in other languages: