Template:Potd/2010-06-19 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Quạt bồi tích đang nở băng qua vùng đất hoang giữa hai rặng núi Kunlun và Altun hình thành nên biên giới phía nam của Sa mạc của tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Phía bên trái là phần còn hoạt động của tấm quạt, có màu xanh hình thành từ dòng nước chảy theo nhiều nhánh. Hình được chụp vào ngày 2 tháng 5 năm 2002, trên diện tích là 56,6 × 61,3 km, và ở vị trí gần 37,4 độ bắc, 84,3 độ đông.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Quạt bồi tích đang nở băng qua vùng đất hoang giữa hai rặng núi Kunlun và Altun hình thành nên biên giới phía nam của Sa mạc của tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Phía bên trái là phần còn hoạt động của tấm quạt, có màu xanh hình thành từ dòng nước chảy theo nhiều nhánh. Hình được chụp vào ngày 2 tháng 5 năm 2002, trên diện tích là 56,6 × 61,3 km, và ở vị trí gần 37,4 độ bắc, 84,3 độ đông.

Descriptions in other languages: