Template:Potd/2012-05-24 (mk)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Хемискиот елемент бизмут во облик на кристали добиени по вештачки пат. Површината нема оксиди. За споредба дадена е и бизмутна коцка од 1 см³ со висока чистота (99,99 %).

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Хемискиот елемент бизмут во облик на кристали добиени по вештачки пат. Површината нема оксиди. За споредба дадена е и бизмутна коцка од 1 см³ со висока чистота (99,99 %).

Descriptions in other languages: