Template:Potd/2015-09-09 (vi)

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Phòng nguyện chính và dàn đại phong cầm của Tu viện Göttweig, Hạ Áo (Lower Austria), được xây dựng vào 09 tháng 09 năm 1083.

This is the Vietnamese translation of the Picture of the day description page from .

Phòng nguyện chính và dàn đại phong cầm của Tu viện Göttweig, Hạ Áo (Lower Austria), được xây dựng vào 09 tháng 09 năm 1083.

Descriptions in other languages: