Template:Source code please/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Text-x-script.svg
Оваа слика (или сите слики во оваа статија/категорија) е инфографика создадена со сметачки програм од збирови податоци или формули кои не се наполно наведени на страницава. За да им се овозможи на другите урединици да ја доразвиваат сликава или да темелат други прикази на неа, но и за да се запазат условите на слободните содржински лиценци како ГЛСД (GFDL), потребно е да се наведе следново:
  • Користен(и) програм(и)
  • Користени збирови на податоци (ако се користени), вклучувајќи и напатствија дадени во предобработката
  • Низата на команди користена за создавање на графиката
  • Краток опис на фазите на пообработка (ако ги имало)
Откога ќе ги вметнете сите гореспоменати информации во описната страница на сликата, отстранете го овој шаблон.

Deutsch | English | suomi | français | magyar | 日本語 | македонски | Plattdüütsch | Nederlands | русский | 中文 | 中文(简体)‎ | +/−

НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Source code please}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Source code please}} instead!