Template:WikiArS contributions project

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Template documentationview · edit · history · purge ]

Català: Marca contribucions d'escoles d'art i disseny proveïdes a Wikimedia Commons mitjançant algun tipus de col·laboració amb alguna organització wikimedista.
English: Marks contributions from Art&Design Schools provided to Wikimedia Commons by some kind of collaboration with a wikimedian organization.
Español: Marca contribuciones de escuelas de arte y diseño proveidas a Wikimedia Commons mediante algún tipo e colaboración con alguna organización wikimedista.

The template automatically sets the following categories:

Usage

{{WikiArS contributions project}}

Català: Hi ha dos paràmetres:
  • school (requerit) per indicar el centre educatiu. No feu servir enllaços aquí, feu servir només el nom de l'escola en la seva pàgina com a Commons partnership en text senzill.
  • org (opcional) per indicar-hi la organització wikimedista o la organització que facilita aquesta la col·laboració. Podeu fer servir enllaços aquí.

I un tercer per centres que proporcionen formació artística sense ser Escoles d'Art:

  • isartschool (opcional): escriure "no" si no ho és

Exemple d'ús amb paràmetres:

{{WikiArS contributions project|school=Llotja|org=[[:m:Amical Wikimedia|Amical Wikimedia]]}}

Exemple d'ús amb el 3er paràmetre:

{{WikiArS contributions project|school=Llotja|org=[[:m:Amical Wikimedia|Amical Wikimedia]]|isartschool=no}}
English: There are two parameters:
  • school (required) to indicate the education center. Don't use links here, use only the plain name of the school in its page as Commons partnership.
  • org (optional) to indicate he wikimedian organization or the organization that facilitate the collaboration. You can use links here.

And one more for educational centres offering artistic training that aren't Schools of Art:

  • isartschool (optional): write "no" if it isn't

Example of use with parameters:

{{WikiArS contributions project|school=Llotja|org=[[:m:Amical Wikimedia|Amical Wikimedia]]}}

Example of use with the 3th parameter:

{{WikiArS contributions project|school=Llotja|org=[[:m:Amical Wikimedia|Amical Wikimedia]]|isartschool=no}}
Español: Hay dos parámetros:
  • school (requerido) para indicar el centro educativo. No usar enlaces aquí, usar sólo el nombre de la escuela en su página como Commons partnership en texto simple.
  • org (opcional) para indicar la organización wikimedista o la organización que ha facilitado esta colaboración. Aquí se pueden usar enlaces.

Y un tercero para cambiar el redactado si es un centro que da formación artística pero no es una Escuela de Arte.

  • isartschool (opcional): escribir "no" si no lo es

Ejemplo de uso con parámetros:

{{WikiArS contributions project|school=Llotja|org=[[:m:Amical Wikimedia|Amical Wikimedia]]}}

Ejemplo de uso con el tercer parámetro:

{{WikiArS contributions project|school=Llotja|org=[[:m:Amical Wikimedia|Amical Wikimedia]]|isartschool=no}}

The template takes no parameters.

Additional information

The template is intended to be used in the following namespaces: the File namespace

The template is intended to be used by the following user groups: all users

Localization

català | English | español | galego | македонски | português | русский | +/−

This template is localized through {{Autotranslate}}. The layout of the template can be found under Template:WikiArS contributions project/layout.

To add your language to the list of languages supported by this template, please copy the code of Template:WikiArS contributions project/en (or any other language version you prefer to translate) and replace the text strings in there (the form below can be used to create a translation, the English version is preloaded in the edit box). Please change the parameter lang from en (or whatever language you are translating) to the language code of your language.


Template structure inspired in Template:BNF cooperation project