Template talk:BBR

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Dubbel autokategorisering[edit]

för närvarande autokategoriserar den här mallen filer i både Category:Protected buildings in Sweden with known IDs och Category:Protected buildings in Sweden, den senare möjligen ersatt med länskategori beroende på county-parametern. Den senare kategoriseringen gör det praktiskt taget att samla bilder på samma byggnadsminne i en kategori och enbart kategorisera den kategorin i lämplig byggnadsminnekategori.

Jag föreslår att den senare autokategoriseringen tas bort ur BBR-mallen. "... with known IDs" verkar vara sorterad på id så där kan man hitta specifika byggnadsminnen och med hjälp av CatScan kan man hitta bilder som fortfarande behöver kategorisering överhuvudtaget. Se Bybrunnen på svwiki för ytterligare diskussion. --MagnusA (talk) 07:15, 3 October 2011 (UTC)Reply[reply]

Ändrade länkar[edit]

Observera att Riksantikvarieämbetet verkar ha ändrat länksyntax. Det skulle vara bra om mallen kunde uppdateras. Jag lyckas inte själv hitta rätt ställe i mallkoden för att göra detta. (Stefan4 (talk) 08:27, 20 October 2011 (UTC))Reply[reply]

tack. det har fixats genom denna ändring =) ./Lokal_Profil 21:45, 20 October 2011 (UTC)Reply[reply]

Byggnader i BBR som antingen saknar skydd eller vars skydd är under utvärdering (type A)[edit]

Det är lite förvirrande då BBR mallen nämner "skyddad bebyggelse" ifall man har en byggnad av typ A. Se till exempel UMEÅ HÖRNEÅ 8:4 - husnr 2 (Hörnefors kyrka). Vore det inte bäst att omformulera mallen? /Mikael Lindmark (talk) 14:49, 30 October 2011 (UTC)Reply[reply]

Vilken text namner fortfarande skydd? [1] sager "Detta är ett foto av en svensk bebyggelse (utan skydd), anläggning nummer..." el. "This is a photo of a building (without protection) in Sweden, number..." pa engelska. Ar det sjalva mallbeskrivningen som ar problematisk? /Lokal_Profil 14:06, 14 November 2011 (UTC)Reply[reply]
Har nu formulerat om mallbeskrivnignen. /Lokal_Profil 14:13, 14 November 2011 (UTC)Reply[reply]
Bra! /Mikael Lindmark (talk) 23:11, 14 November 2011 (UTC)Reply[reply]

Namespace[edit]

I added this template to Category:Lena sockenstuga, then I saw that the intended use for the template is File: Should I instead mark every individual file, or even both the file and the category? Ainali (talk) 15:29, 27 May 2012 (UTC)Reply[reply]

The text in the template refers to a specific page, so yes, you should mark every individual file instead. /Mikael Lindmark (talk) 22:45, 27 May 2012 (UTC)Reply[reply]

The second parameter[edit]

How do I find out what to use as the second parameter, i.e a, b or m? /Mikael Lindmark (talk) 14:11, 26 September 2012 (UTC)Reply[reply]

In the url at bebyggelseregistret it will say either "anlaggning", "byggnad" or "miljo" or alternatively on the actual pags it will say "Anläggningspresentation", "Byggnadspresentation" or "Miljöpresentation". For the WLM lists it's always "anlaggning". A useful rule of thumb is that
  • Numbers starting with 214: are always b
  • Numbers starting with 213: are always a
  • Numbers starting with 212: are always m
  • Numbers starting with 211: aren't supported by this template (and aren't relevant for us anyway)
  • Numbers starting with 210: can be any of the three.
/Lokal_Profil 02:05, 27 September 2012 (UTC)Reply[reply]
Thanks! /Mikael Lindmark (talk) 06:05, 27 September 2012 (UTC)Reply[reply]