Template talk:PD-RO-photo

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Actual quote from the law, in Romanian:

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi pentru care nu au expirat termenele de protecţie calculate conform procedurilor legislaţiei anterioare se prelungeşte până la termenul de protecţie prevăzut în prezenta lege.

Bogdan Giuşcă (talk) 16:28, 6 February 2012 (UTC)