Template talk:PD-Sjöfartsverket/en

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

I contacted Sjöfartsverket about the copyright of Swedish maritime fairway signs

Hej
Jag undar vilken sorts Copyright som gäller för sjövägmärken. Efter att ha
läst på er hemsida så hittar jag ingen information om detta. Jag vet att
for vanliga vägmärken gäller (enligt Vägverket)

"Vägmärkena har ingen copyright och är fria att sprida. Den begränsningen
som skulle kunna vara aktuell är att man får inte sätta upp något i
trafikmiljön som kan förväxlas med ett vägmärke. (Vägmärkesförordningen
1978:1001, 85 §)"

Jag undar om sjövägmärken har liknande status.
MVH
Andre Costa

and got the following reply:

Hej Andre,

Det finns ingen Copyright i likhet med vad Vägverket säger. Däremot har vi ingen
sjövägmärkesförordning men Sjöfartsverket håller på att ge ut en föreskrift med 
stöd av Sjötrafikförordningen (1986:300) 2 kap 5 §. Förväxlingsrisken kommer också 
tas upp av oss.

Med vänlig hälsning

Sven-Åke Blomén
Sjöfartsinspektionen
Fartygstrafikenheten

For those of you who don't speak Swedish this boils down to the signs being PD but there are legal restrictions on there usage in situations where they might be misstaken for signs put up by the authorities. /Lokal_Profil 23:54, 5 October 2006 (UTC)

You asked me on my talkpage to take a look at it. I didn't reply at the time, so I want to say that I see no problem with the template. / Fred Chess 16:54, 4 November 2006 (UTC)