Thành phố Hồ Chí Minh

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Tiếng Việt: Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
English: Ho Chi Minh City, Vietnamese Thành phố Hồ Chí Minh, is the largest city in Vietnam.
Français : Hô-Chi-Minh-Ville, en vietnamien Thành phố Hồ Chí Minh, est la plus grande ville du Viêt Nam.

History[edit]

Skyline[edit]

Buddhist Temples[edit]

Churches[edit]

Theatres[edit]