Macedonian subtitles for clip: File:Edit Button.ogv

Jump to: navigation, search
1
00:00:01,114 --> 00:00:02,414
Ќе видите копче „уреди“

2
00:00:02,530 --> 00:00:03,830
Стиснете го,

3
00:00:03,830 --> 00:00:06,664
видете каде е текстот, и уредувајте

4
00:00:06,664 --> 00:00:09,110
потоа стиснете на „Зачувај“. Просто е.

5
00:00:09,752 --> 00:00:10,913
Најинтересното кај Википедија

6
00:00:11,163 --> 00:00:12,236
е тоа што можете да менувате.

7
00:00:12,236 --> 00:00:14,066
Не ви треба ничија дозвола

8
00:00:14,066 --> 00:00:15,325
а и лесно е.

9
00:00:15,325 --> 00:00:17,809
Отпрвин може да ви се чини сложено,

10
00:00:17,809 --> 00:00:19,829
но навистина не е тешко

11
00:00:19,829 --> 00:00:23,777
Многумина не сфаќаат, како да е некое слепило.

12
00:00:23,777 --> 00:00:27,585
Ги читаат статиите, а не го гледаат копчето „уреди“.

13
00:00:27,585 --> 00:00:29,721
Стиснете го тоа копче и видете што ќе се случи.

14
00:00:29,721 --> 00:00:31,625
„Уреди“.

15
00:00:31,625 --> 00:00:34,040
Кога ќе се отворите кон нешто,

16
00:00:34,040 --> 00:00:35,433
ќе почнете да уредувате,

17
00:00:35,433 --> 00:00:38,289
може да ви се случат разни други нешта,

18
00:00:38,289 --> 00:00:40,124
и тоа е убавината на ова.

19
00:00:40,124 --> 00:00:41,679
Може да биде само почеток,

20
00:00:41,679 --> 00:00:45,139
како некоја покана за повеќе од животот.

21
00:00:45,139 --> 00:00:48,018
Кога започнуваме некоја статија, не ни се допаѓа,

22
00:00:48,018 --> 00:00:49,597
бидејќи ви делува грда.

23
00:00:49,597 --> 00:00:53,614
Но почекајте само... неколку часа

24
00:00:53,614 --> 00:00:56,842
и ќе видите како ќе прерасне во одлична статија.

25
00:00:56,842 --> 00:00:59,396
Копчето „уреди": стиснете го, и изменете нешто

26
00:00:59,396 --> 00:01:02,043
зачувајте ја страницата - и сте промениле нешто во светот.

27
00:01:02,043 --> 00:01:04,203
„Зачувај“.