Polish subtitles for clip: File:Elephants Dream.ogg

Jump to: navigation, search
1
00:00:15,042 --> 00:00:18,042
Po lewej możemy...

2
00:00:18,750 --> 00:00:20,333
Po lewej możemy zobaczyć...

3
00:00:20,417 --> 00:00:21,917
...użynacze głów.

4
00:00:22,000 --> 00:00:24,625
Tu jest bezpiecznie.
całkiem bezpiecznie.

5
00:00:26,333 --> 00:00:27,333
Emo?

6
00:00:28,875 --> 00:00:30,250
Uważaj!

7
00:00:47,125 --> 00:00:48,250
Jesteś ranny?

8
00:00:51,917 --> 00:00:53,917
Raczej nie...
a ty?

9
00:00:55,625 --> 00:00:57,125
W porządku.

10
00:00:57,583 --> 00:01:01,667
Wstawaj.
Emo, tutaj nie jest bezpiecznie.

11
00:01:02,208 --> 00:01:03,667
Idziemy.

12
00:01:03,750 --> 00:01:05,750
Co dalej?

13
00:01:05,875 --> 00:01:07,875
Przekonasz się!

14
00:01:16,167 --> 00:01:18,375
Emo.
Tędy.

15
00:01:34,958 --> 00:01:35,792
Za mną!

16
00:02:11,583 --> 00:02:12,792
Szybciej Emo.

17
00:02:48,375 --> 00:02:50,083
Nie uważasz!

18
00:02:50,750 --> 00:02:54,500
Chciałem tylko odebrać te...
...telefon.

19
00:02:55,000 --> 00:02:58,208
Emo, spójrz,
znaczy posłuchaj.

20
00:02:59,750 --> 00:03:02,292
Musisz nauczyć się słuchać.

21
00:03:03,625 --> 00:03:05,125
To nie jest gra.

22
00:03:06,167 --> 00:03:08,750
Możesz, znaczy możemy tu zginąć.

23
00:03:10,208 --> 00:03:14,125
Wsłuchaj się,
wsłuchaj się w głosy maszyny.

24
00:03:18,333 --> 00:03:20,417
Wsłuchaj się w swój oddech.

25
00:04:27,208 --> 00:04:29,250
Nigdy nie masz dość?

26
00:04:29,583 --> 00:04:31,083
Dość?!?

27
00:04:31,750 --> 00:04:34,667
Ta maszyna jest jak... jak zegarek

28
00:04:35,500 --> 00:04:37,708
Lecz jeden nieostrożny ruch i...

29
00:04:37,833 --> 00:04:39,792
...i po tobie, jesteś trupem.

30
00:04:41,042 --> 00:04:42,375
Ale czy nie -

31
00:04:42,417 --> 00:04:46,542
Trup, Emo!
Czy tym chcesz się stać? Trupem?

32
00:04:48,083 --> 00:04:50,000
To twój cel w życiu?

33
00:04:50,583 --> 00:04:52,250
Trup.

34
00:05:41,833 --> 00:05:43,458
Emo, zamknij oczy.

35
00:05:44,917 --> 00:05:46,583
Czemu?
- Natychmiast!

36
00:05:53,750 --> 00:05:56,042
Dobrze.

37
00:05:59,542 --> 00:06:02,792
Emo, co widzisz po lewej?

38
00:06:04,417 --> 00:06:06,000
Nic.
- Na pewno?

39
00:06:06,333 --> 00:06:07,917
Nic, zupełnie nic.

40
00:06:08,042 --> 00:06:12,417
A co po prawej,
co widzisz po prawej Emo?

41
00:06:13,875 --> 00:06:16,917
To samo Proog, dokładnie to samo...

42
00:06:17,083 --> 00:06:18,583
Nic!

43
00:06:40,625 --> 00:06:42,958
Proog, posłuchaj! Słyszysz to!

44
00:06:43,625 --> 00:06:45,042
Możemy tu wejść?

45
00:06:45,208 --> 00:06:48,042
Tam? 
Tam jest niebezpiecznie.

46
00:06:49,917 --> 00:06:52,500
Ale...
- Zaufaj mi, nie jest.

47
00:06:53,292 --> 00:06:54,792
Może mógłbym...

48
00:06:54,833 --> 00:06:56,333
Nie.

49
00:06:57,667 --> 00:07:00,167
NIE!

50
00:07:00,875 --> 00:07:03,750
Jeszcze jakieś pytania Emo?

51
00:07:04,250 --> 00:07:05,917
Nie.

52
00:07:09,458 --> 00:07:10,833
Emo?

53
00:07:11,875 --> 00:07:13,542
Dlaczego Emo...

54
00:07:13,583 --> 00:07:14,458
Emo...

55
00:07:14,500 --> 00:07:18,500
...dlaczego nie widzisz
piękna tego miejsca?

56
00:07:18,833 --> 00:07:20,750
Tego jak działa.

57
00:07:20,875 --> 00:07:24,000
Jakie jest idealne.

58
00:07:24,083 --> 00:07:27,417
Nie, Proog, nie widzę.

59
00:07:27,542 --> 00:07:30,333
Nie widzę tego, bo tu nic nie ma.

60
00:07:31,500 --> 00:07:35,333
I czemu miałbym powierzyć moje
życie czemuś, czego tutaj nie ma?

61
00:07:35,583 --> 00:07:37,125
Możesz mi to powiedzieć?

62
00:07:37,500 --> 00:07:39,167
Odpowiedz.

63
00:07:43,208 --> 00:07:44,583
Proog...

64
00:07:45,500 --> 00:07:47,333
Jesteś chory, człowieku.

65
00:07:47,375 --> 00:07:49,208
Trzymaj się ode mnie z daleka.

66
00:07:52,583 --> 00:07:55,083
Nie! Emo! To pułapka!

67
00:07:55,833 --> 00:07:57,167
To pułapka

68
00:07:57,208 --> 00:08:01,750
Po lewej możesz zobaczyć
wiszące ogrody Babilonu!

69
00:08:02,250 --> 00:08:04,292
Czy to też miałoby być pułapką?

70
00:08:05,458 --> 00:08:07,125
Nie, Emo.

71
00:08:09,417 --> 00:08:12,792
Po prawej możesz zobaczyć...
...zgadnij...

72
00:08:13,000 --> 00:08:14,750
...kolos rodyjski!

73
00:08:15,833 --> 00:08:16,708
Nie!

74
00:08:16,750 --> 00:08:22,167
Kolos rodyjski
i jest tu specjalnie dla ciebie Proog.

75
00:08:51,333 --> 00:08:53,167
On jest tu...

76
00:08:53,208 --> 00:08:55,500
Mówię ci,
Emo...

77
00:08:57,333 --> 00:09:00,000
...on jest.