Norwegian Bokmål subtitles for clip: File:Hur tittar du på Wikipedia.webm

Jump to: navigation, search
1
00:00:01,270 --> 00:00:10,230
Wikipedia, en troverdig kilde?! 

2
00:00:14,300 --> 00:00:19,050
Ja, mine kjære elever, da vil jeg takke for en
hyggelig uke. Før dere går; 

3
00:00:19,050 --> 00:00:25,870
Det postmoderne samfunnet fra et stoistisk
perspektiv, 475 sider, til mandag.

4
00:00:26,200 --> 00:00:29,220
God helg!
Takk!

5
00:00:47,450 --> 00:00:51,760
Du er min yndlingselev, takk!

6
00:00:57,270 --> 00:00:58,820
Neste mandag

7
00:01:12,660 --> 00:01:21,950
Jeg har jo sagt at Wikipedia ikke er en
troverdig kilde, ut, ut! Ut av mitt rom!

8
00:01:38,750 --> 00:01:52,740
Til og med du?
Jeg er skuffet, ut, ut!

9
00:01:58,050 --> 00:02:06,960
Åh, jeg blir så sint, så sint.
Jeg har jo for faen... faen... åh... åh!

10
00:02:19,160 --> 00:02:25,930
Kjenner du deg igjen? Du er ikke alene.
Wikipedia er sveriges sjette mest

11
00:02:26,060 --> 00:02:31,740
besøkte nettsted, så sjansene er ganske store
for at dine elevene går dit for å finne faktainformasjon

12
00:02:31,860 --> 00:02:37,690
akkurat der. Kanskje til og med
du som pedagog gjør det?

13
00:02:38,220 --> 00:02:42,120
Men hvordan kan du vite om en
Wikipedia-artikkel er pålitelig eller ikke?

14
00:02:42,530 --> 00:02:49,940
Jeg skal gi deg tre tips. Tipsene er
Ki, Di og Hi.

15
00:02:50,890 --> 00:02:54,860
Ki, det er kilder. De finnes helst nederst
på Wikipedia.

16
00:02:55,760 --> 00:02:59,700
Se hvor mange det er,
og om det virker som bra kilder.

17
00:02:59,980 --> 00:03:02,960
Klikk deg gjerne videre på en kilde
for å se hvor du havner.

18
00:03:03,800 --> 00:03:10,630
Den andre er Di, det betyr diskusjon. For
hver artikkel er det en fane, gå inn der og se

19
00:03:10,710 --> 00:03:14,580
hva folk snakker om. Snakker man i det
hele tatt om noe? Hvis man gjør det, pleier

20
00:03:14,690 --> 00:03:18,850
man snakke om innhold og struktur.
Finnes det en diskusjon om artikkelen,

21
00:03:18,920 --> 00:03:22,640
gjør det oftest artikkelen bedre. Det viser
at mange har vært inne og studert og

22
00:03:22,720 --> 00:03:25,250
vurdert hva som står i artikkelen og
hvordan den bør se ut.

23
00:03:26,020 --> 00:03:33,310
Det siste, det er Hi, historikk. Det er også en fane.
Sjekk hvor mange som har lagt til informasjon

24
00:03:33,440 --> 00:03:38,340
og fjernet informasjon. Jo flere som
har vært med og bidratt og

25
00:03:38,460 --> 00:03:43,080
pratet og diskutert, desto bedre.
Det gjør artikkelen mye mer troverdig.

26
00:03:44,190 --> 00:03:48,590
Det er altså tre enkle ting: Ki, Di og Hi.

27
00:03:48,790 --> 00:03:50,340
Se gjerne på dette sammen med dine elever

28
00:03:50,420 --> 00:03:55,460
for å bedømme en artikkels
troverdighet på Wikipedia.

29
00:03:55,720 --> 00:03:59,780
I Wikimedia Sverige arbeider vi blant annet
med utdanningsprogrammet

30
00:03:59,810 --> 00:04:06,020
Wikipedia i utdanning. Ta gjerne kontakt
om du er nysgjerrig, undrende eller kanskje skeptisk?

31
00:04:06,400 --> 00:04:10,360
Vi ønsker å høre fra deg.
Det vi gjør er å gjøre Wikipedia

32
00:04:10,460 --> 00:04:18,030
mer tilgjengelig, brukervennlig og forståelig.
Vi vil veldig gjerne høre fra deg.

33
00:04:24,240 --> 00:04:29,300
Wikipedia i utdanning

34
00:04:32,630 --> 00:04:37,240
Har du fått nok av Wikipedia?
Kan du ikke få nok av Wikipedia?

35
00:04:37,970 --> 00:04:41,440
Kontakt oss på
utbildning@wikimedia.se