Swedish subtitles for clip: File:Hur tittar du på Wikipedia.webm

Jump to: navigation, search
1
00:00:01,420 --> 00:00:09,260
Wikipedia, en trovärdig källa?

2
00:00:14,720 --> 00:00:20,210
Ja,mina kära elever , tack för den trevliga
veckan. Innan ni går, det postmoderna

3
00:00:20,010 --> 00:00:27,560
samhället ur ett stoicistiskt perspektiv,
475 sidor, till på Måndag. Trevlig helg,

4
00:00:26,440 --> 00:00:28,200
Tack!

5
00:00:46,320 --> 00:00:52,440
Du är min favoritelev, tack!

6
00:00:57,320 --> 00:00:59,420
Följande måndag

7
00:01:12,340 --> 00:01:23,070
Jag har ju sagt att Wikipedia inte är en
trovärdig källa, ut, ut! Ut ur mitt rum!

8
00:01:36,860 --> 00:01:53,240
Även du? Jag är besviken, ut, ut!

9
00:01:58,940 --> 00:02:04,230
Jag blir så arg, arg. Jag har ju för fasen, fasen!

10
00:02:19,490 --> 00:02:26,470
Känner du igen dig? Du är inte ensam.
Wikipedia är  Sveriges sjätte mest

11
00:02:26,500 --> 00:02:31,460
besökta sida, så chansen är ganska stor
att dina elever går in och hittar fakta och

12
00:02:31,480 --> 00:02:38,780
information just där. Det kanske även du
som pedagog gör?  Men hur går det då att

13
00:02:38,800 --> 00:02:42,020
veta om en Wikipediaartikel är pålitlig
eller inte?

14
00:02:42,610 --> 00:02:50,210
Jag skulle ge dig tre tips. De tipsen, det
är Kä, Di och Hi.

15
00:02:50,420 --> 00:02:56,880
Kä, det är källor. Det finns längst ner på
Wikipedias artikel. Titta efter hur många det är.

16
00:02:57,220 --> 00:02:59,760
Om du tycker att det är bra källor.

17
00:03:00,080 --> 00:03:02,600
Klicka dig gärna vidare på en källa för att
se var du hamnar. 

18
00:03:03,480 --> 00:03:08,160
Den andra, det är Di, det betyder
diskussion. Till varje artikel finns

19
00:03:08,180 --> 00:03:12,800
nämligen en flik, gå in där och titta på
vad man pratar om. Pratar man ens om

20
00:03:12,820 --> 00:03:16,070
nånting? Om man gör det man brukar
prata om innehåll och struktur. 

21
00:03:16,580 --> 00:03:21,560
Finns det diskussion till artikeln, gör det 
oftast artikeln bättre. Det visar många varit inne

22
00:03:21,660 --> 00:03:24,950
och granskat och funderat på vad som
står i artikeln och hur den ska se ut. 

23
00:03:25,780 --> 00:03:32,990
Det sista det är Hi, historik. Det också en
flik. Kolla där hur många som har lagt till

24
00:03:33,750 --> 00:03:38,010
information och tagit bort information. Ju
fler som har varit med att bidragit och

25
00:03:38,130 --> 00:03:43,170
pratat och diskuterat, desto bättre. Det
gör artikeln mycket mer trovärdig. 

26
00:03:44,140 --> 00:03:50,510
Det är alltså tre enkla grejer, Kä, Di och Hi. 
Titta gärna på det här tillsammans med dina

27
00:03:50,560 --> 00:03:54,820
elever för att bedöma en artikels
trovärdighet på Wikipedia. 

28
00:03:55,700 --> 00:03:59,150
På Wikimedia Sverige, där arbetar vi
bland annat med utbildningsprogrammet

29
00:03:59,240 --> 00:04:05,360
Wikipedia i Utbildning. Hör gärna av dig
om du är nyfiken, fundersam eller kanske

30
00:04:05,870 --> 00:04:11,520
skeptisk? Vi vill höra ifrån dig. Det vi gör,
är att göra Wikipedia mer tillgängligt,

31
00:04:12,040 --> 00:04:18,150
användbart och förståeligt. Vi vill
jättegärna höra ifrån just dig. 

32
00:04:26,190 --> 00:04:29,980
Wikipedia i Utbildning

33
00:04:32,690 --> 00:04:36,340
Har du fått nog av Wikipedia?
Kan du inte få nog av Wikipedia?

34
00:04:37,980 --> 00:04:41,430
Hör av dig till
utbildning@wikimedia.se