Tswana subtitles for clip: File:Open Letter for Free Access to Wikipedia.webm

Jump to: navigation, search
1 
00:00:00,94 --> 00:00:04,432 
Ditlhwatlhwa tsa kitso di itsa batho ka bontsi go dirisa Wikipedia.

2 
00:00:04,432 --> 00:00:09,428 
Dumelang. Mo ke lekwalo la boikuelo le ke le kwadileng le baithuti ka nna

3 
00:00:09,635 --> 00:00:12,039 
mabapi le go dirisa Wikipedia mahala.

4 
00:00:13,000 --> 00:00:14,92 
Le balega jaana

5 
00:00:15,051 --> 00:00:19,398 
Lekwalo la boikuelo go Cell C,MTN,Vodacom le 8ta

6 
00:00:19,711 --> 00:00:23,180 
Re baithuti ba lokwalo la dithuto tsa Lesome le Bobedi kwa Sinenjongo High School,

7 
00:00:23,900 --> 00:00:26,167 
Joe Slovo Park, Milnerton, Cape Town.

8 
00:00:26,350 --> 00:00:29,25 
Re sa tswa go utlwa gotwe mafatshe mangwe mo Aferika,

9 
00:00:29,267 --> 00:00:31,151 
jaaka Kenya le Uganda,

10 
00:00:31,237 --> 00:00:33,223 
ba maranyane a megala ya matheka ba simolodisitse

11 
00:00:33,398 --> 00:00:36,898 
go letla tiriso ya Wikipedia mahala go badirisi.

12 
00:00:37,034 --> 00:00:39,083 
Re akanya gore ke moono o montle fela thata

13 
00:00:39,100 --> 00:00:42,299 
gape re ka lo kgotlhatsa gore le lona

14 
00:00:42,300 --> 00:00:44,588 
le re thuse ka go re direla se mo South Africa.

15 
00:00:44,927 --> 00:00:47,213 
Sekolo sa rona ga sena Motlobo wa dibuka.

16 
00:00:47,379 --> 00:00:49,453 
Palo ya masome a boferabongwe mo lekgolong jwa baithuti ke badirisi ba megala ya matheka

17 
00:00:49,879 --> 00:00:52,515 
mme go tlhwatlhwa e kgolo mo go rona go reka madi a tsengwang mo megala e!,

18 
00:00:53,000 --> 00:00:55,53 
ka jalo fa re ka letlelelwa go didrisa Wikipedia mahala,

19 
00:00:55,590 --> 00:00:57,932 
go ka tlisa pharologanyo e tota that mo go rona.

20 
00:00:58,000 --> 00:01:00,396 
bogogolo jang fa re batla go bala,

21 
00:01:00,400 --> 00:01:02,762 
Wikipedia ke ngwe ya matloa a tlhomameng,

22 
00:01:02,762 --> 00:01:06,508 
mme ebile go nale kitso yotlhe ka setlhogo sengwe le sengwe.

23 
00:01:07,009 --> 00:01:11,045 
Akanyang ka kgotlhatso e e ka re e fang re la baithuti

24 
00:01:11,293 --> 00:01:14,573 
le tsamaiso ya thuto yotlhe mo South Africa.

25 
00:01:14,581 --> 00:01:17,310 
Seemo sa thuto ya rona se tlhokana le thuso

26 
00:01:17,700 --> 00:01:19,631 
gape go nna le tiriso ya Wikipedia

27 
00:01:19,902 --> 00:01:22,583 
go ka tlisa madua a a nametsang.

28 
00:01:23,000 --> 00:01:33,100 
Realeboga

29 
00:01:33,200 --> 00:01:35,0 
Enkosi.

30 
00:01:35,100 --> 00:01:36,5 
Realeboga

30 
00:01:36,748 --> 00:01:38,500 
Realeboga

31 
00:01:41,000 --> 00:01:48,500 
Leina la gago mo kopong ya lekwalo: 
facebook.com/FreeAccessToWikipedia 
Abelana Sesupo se sa motshameko

32 
00:01:48,517 --> 00:01:56,57 
Directed by Charlene Music 
Produced by Victor Grigas 
Music by Andy R. Jordan 
A production of the Wikimedia Foundation, the non-profit that supports Wikipedia 

35 
00:01:56,859 --> 00:01:59,31 
The content contained in this video is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License v3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) unless otherwise stated. This work is attributable to: Victor Grigas, Wikimedia Foundation. The views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals appearing in the video and do not necessarily reflect the policies or positions of any company, organization, or institution the individual may be a member of. The trademarks and logos of the Wikimedia Foundation and any other organization are not included under the terms of this Creative Commons license. Wikimedia trademarks and logos, including "Wikipedia" and the puzzle globe logo, are registered trademarks of the Wikimedia Foundation. For more information, please see our Trademark Policy page, http://www.wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy or contact trademarks@wikimedia.org.

Closed-Captioned by AlanWKelly VerbatimIT