Hebrew subtitles for clip: File:Sneak Preview - Wikipedia VisualEditor.webm

Jump to: navigation, search
1
00:00:00,000 --> 00:00:03,500
שלום! אני טרבור, ואני עוזר לבנות עורך חזותי לוויקיפדיה.

2
00:00:03,505 --> 00:00:07,505
כולם יכולים לערוך את ויקיפדיה, אבל מרבית המנסים מתבלבלים בקלות

3
00:00:07,762 --> 00:00:11,262
וזה כי הקוד המיושן של ויקיפדיה הוא די קשה להבנה.

4
00:00:11,287 --> 00:00:14,787
זה היה מדהים כשיצרנו אותו לפני 12 שנים,

5
00:00:14,925 --> 00:00:16,925
אבל אם אנחנו רוצים להנגיש את סך הידע האנושי לכולם,

6
00:00:17,327 --> 00:00:19,327
אנחנו חייבים להפוך אותו לקל יותר לשתף.

7
00:00:19,360 --> 00:00:22,360
העורך החזותי הוא השינוי הגדול ביותר בוויקיפדיה שאי פעם עשינו.

8
00:00:22,604 --> 00:00:27,104
הוא הופך את הכתיבה בוויקיפדיה לדומה לכתיבה על נייר בכיתה או שליחת דוא״ל.

9
00:00:27,196 --> 00:00:28,696
עדיין קיימים כמה באגים,

10
00:00:28,962 --> 00:00:31,962
אבל אם אתם רוצים הצצה מוקדמת לאופן בו תעבוד ויקיפדיה בעתיד הקרוב,

11
00:00:32,207 --> 00:00:34,207
צרו חשבון בוויקיפדיה האנגלית.

12
00:00:34,518 --> 00:00:38,018
היכנסו להעדפות שלכם, והפעילו את גרסת האלפא של העורך החזותי.

13
00:00:38,296 --> 00:00:42,296
אתם אפילו יכולים לעזור לנו ע״י שימוש בו ושליחת משוב אלינו.

14
00:00:42,622 --> 00:00:46,122
אז בבקשה, הצטרפו אלינו בהפיכת הידע האנושי קל יותר לשיתוף.