Swedish subtitles for clip: File:Wikimedia Italia - WikiGuida 2 - Commons.ogv

Jump to navigation Jump to search
1
00:00:11,086 --> 00:00:14,676
Wikimedia Commons (också känt som bara Commons)

2
00:00:14,740 --> 00:00:17,986
är ett projekt som samlar bilder ljud och video

3
00:00:18,010 --> 00:00:22,196
och annan utbildande och förklarande multimedia.

4
00:00:22,174 --> 00:00:26,249
Filerna lagras på Commons och kan användas fritt,

5
00:00:26,305 --> 00:00:31,028
även för kommersiella ändamål, så länge licensen respekteras.

6
00:00:31,821 --> 00:00:35,200
Bror till Wikipedia, föddes Commons 2004

7
00:00:35,236 --> 00:00:38,888
som en gemensam lagringsplats för flera av Wikimedia Foundations projekt,

8
00:00:38,934 --> 00:00:42,153
och har sedan utvecklats som ett eget självständigt projekt med egna riktlinjer.

9
00:00:42,320 --> 00:00:46,469
På Commons kan du hitta bilder av platser och landmärken.

10
00:00:46,919 --> 00:00:49,281
Djur, växter och mineraler.

11
00:00:49,726 --> 00:00:53,281
Bilder av personer, vardagliga saker, konstföremål.

12
00:00:53,470 --> 00:00:58,183
Och återigen historiska bilder och inspelningar och inscannade antika böcker.

13
00:00:58,483 --> 00:01:01,021
Förklaringar, diagram, grafer och kartor.

14
00:01:01,335 --> 00:01:06,275
Video- och ljudinspelningar... och mycket mer.

15
00:01:06,664 --> 00:01:10,650
I vissa fall är filerna inte längre skyddade av upphovsrätten,

16
00:01:10,774 --> 00:01:15,110
i andra fall har upphovsmännen gett sitt tillstånd

17
00:01:15,123 --> 00:01:19,634
för materialet att användas enligt några enkla villkor,

18
00:01:19,630 --> 00:01:24,442
såsom attribution, eller att släppa modifierade verk under samma licens.

19
00:01:24,745 --> 00:01:28,870
Det finns mer än 7 miljoner filer på Commons, fria att ladda ner

20
00:01:28,908 --> 00:01:34,731
som kan användas till tidningar, webbplatser, affischer, reklam, konst...

21
00:01:35,761 --> 00:01:39,050
Filer från Commons kan användas direkt

22
00:01:39,055 --> 00:01:43,766
på en Wikipediasida eller något annat Wikimediaprojekt,

23
00:01:43,777 --> 00:01:47,438
med hänsyn taget till det specifika projektets riktlinjer

24
00:01:47,476 --> 00:01:49,767
som det språkets gemenskap är riktat mot

25
00:01:49,777 --> 00:01:52,983
och lagarna som gäller i verkets ursprungsland.

26
00:01:53,723 --> 00:01:57,300
Varje fil på Commons har sin egen wikisida.

27
00:01:57,567 --> 00:02:00,235
Först kommer titeln, sedan själva multimediat

28
00:02:00,223 --> 00:02:03,729
eller dess förhandsgranskning, som till exempel för stora fotografier.

29
00:02:04,007 --> 00:02:07,821
Sedan kommer en beskrivning (ofta på flera språk)

30
00:02:07,825 --> 00:02:12,856
och all tillgänglig information såsom källa, skapare, datum, regler för användning.

31
00:02:13,083 --> 00:02:17,044
Filhistoriken visar alla modifieringar av filen.

32
00:02:17,058 --> 00:02:21,408
Det är faktiskt möjligt att modifiera och förbättra filer som har laddats upp av andra användare.

33
00:02:21,795 --> 00:02:24,567
Det finns också en lista över alla sidor på Commons

34
00:02:24,568 --> 00:02:26,995
och de andra Wikimediaprojekten

35
00:02:27,004 --> 00:02:29,996
som länkar till eller använder filen.

36
00:02:30,275 --> 00:02:32,752
Längst ner finns kategorier

37
00:02:32,790 --> 00:02:35,502
som filen har placerats i.

38
00:02:35,544 --> 00:02:38,209
Kategorierna är standardiserade på engelska,

39
00:02:38,213 --> 00:02:41,927
men det räcker med en ungefärlig förståelse för att kunna hantera dem.

40
00:02:42,863 --> 00:02:45,245
Hur kan du bidra till Commons?

41
00:02:45,278 --> 00:02:48,559
De som gillar att fotografera kan ladda upp sina bilder,

42
00:02:48,659 --> 00:02:52,055
en god illustratör kan lägga till diagram och animationer,

43
00:02:52,054 --> 00:02:54,924
en musiker kan ladda upp inspelningar av fri musik.

44
00:02:55,133 --> 00:02:58,899
Även filmer och inspelningar av teatrar kan laddas upp,

45
00:02:58,926 --> 00:03:01,581
så länge de inte är skyddade av upphovsrätt.

46
00:03:02,452 --> 00:03:07,264
För att kunna ladda upp filer måste du registrera en användare.

47
00:03:07,277 --> 00:03:11,832
Registreringen är gratis och enkel, och behövs inte...

48
00:03:11,887 --> 00:03:15,581
...om du redan är en registrerad användare på något annat av Wikimedia Foundations projekt.

49
00:03:15,974 --> 00:03:19,324
Det är bara tillåtet att ladda upp filer som har ett fritt format.

50
00:03:19,366 --> 00:03:23,448
Till exempel, det enda tillåtna formatet för video är Ogg Theora.

51
00:03:23,529 --> 00:03:26,682
Flera öppen källkodsformatkomverterare finns

52
00:03:26,622 --> 00:03:29,877
som kan laddas ner och användas.

53
00:03:30,249 --> 00:03:34,390
Alla uppladdade filer måste uppfylla följande: USAs lagar,

54
00:03:34,385 --> 00:03:37,322
där Wikimedia Foundations juridiska hemvist är;

55
00:03:37,322 --> 00:03:40,229
lagarna i landet filen kommer ifrån;

56
00:03:40,283 --> 00:03:45,626
lagarna i landet som användaren som är ansvarig för uppladdningen finns i.

57
00:03:46,104 --> 00:03:49,031
Sedan måste du vara säker på att du inte inkräktar

58
00:03:49,050 --> 00:03:52,175
på lagar om integritet och varumärken

59
00:03:52,195 --> 00:03:56,026
eller restriktioner som vissa museer ställer för användandet av deras konstföremål.

60
00:03:56,557 --> 00:04:00,399
Om material redan är publicerat någon annanstans under en fri licens,

61
00:04:00,448 --> 00:04:04,311
måste skaparna eller upphovsrättsinnehavarna skicka epost

62
00:04:04,364 --> 00:04:07,380
där de identifierar sig och uttalar deras medgivande

63
00:04:07,416 --> 00:04:11,201
att publicera deras material under en fri licens.

64
00:04:12,002 --> 00:04:16,003
Liksom Wikipedia är Commons en wiki, en webbplats öppen för alla

65
00:04:16,006 --> 00:04:18,714
och som sköts av frivilliga från alla jordens hörn

66
00:04:18,767 --> 00:04:22,079
som arbetar med att identifiera och kategorisera materialet,

67
00:04:22,123 --> 00:04:24,549
komplettera och översätta beskrivningarna,

68
00:04:24,561 --> 00:04:27,484
skapa gallerier och tematiska sidor,

69
00:04:27,484 --> 00:04:31,936
hitta och radera filer som inte har en passande licens.

70
00:04:32,872 --> 00:04:35,303
Commons är ett flerspråkigt projekt:

71
00:04:35,364 --> 00:04:37,898
en enda webbplats som lagrar alla översatta versioner

72
00:04:37,909 --> 00:04:41,307
och de olika språkgemenskaperna delar samma utrymme.

73
00:04:41,581 --> 00:04:45,686
För att lättare hitta material,

74
00:04:45,684 --> 00:04:49,139
på annat sätt än i kategorier, kan du titta i gallerier,

75
00:04:49,190 --> 00:04:51,584
som är sidor som har skapats just

76
00:04:51,590 --> 00:04:54,682
för att samla material om ett givet ämne.

77
00:04:54,964 --> 00:04:58,377
Diskussionerna om innehållet äger rum

78
00:04:58,408 --> 00:05:01,966
på diskussionssidorna som varje fil har,

79
00:05:02,016 --> 00:05:05,889
medan generella diskussioner om Commons hålls på en särskild sida.

80
00:05:06,024 --> 00:05:08,918
Kommunikationen är mest på engelska,

81
00:05:08,966 --> 00:05:12,569
men det finns diskussionssidor även på andra språk.

82
00:05:12,853 --> 00:05:16,496
Om du får problem finns det frågesida

83
00:05:16,535 --> 00:05:20,048
och många hjälpsidor på många olika språk.

84
00:05:20,222 --> 00:05:23,240
För specifika eller svårhanterade ärenden,

85
00:05:23,240 --> 00:05:26,739
kan du fråga administratörerna, som är frivilliga

86
00:05:26,783 --> 00:05:29,486
som har fått förtroende av gemenskapen

87
00:05:29,508 --> 00:05:33,164
genom sin kunskap om projektet, och de är de enda som kan

88
00:05:33,201 --> 00:05:35,647
utföra vissa operationer

89
00:05:35,648 --> 00:05:38,603
såsom att radera en fil.

90
00:05:39,690 --> 00:05:43,318
Om du vill använda en fil utanför Commons, se till att alltid

91
00:05:43,312 --> 00:05:46,334
följa lagarna i ditt eget land.

92
00:05:46,476 --> 00:05:48,614
Commons kan inte garantera legaliteten

93
00:05:48,683 --> 00:05:51,355
att användandet av filerna i alla sammanhang,

94
00:05:51,362 --> 00:05:54,260
och inte heller är det absolut korrekt och pålitligt.

95
00:05:54,307 --> 00:05:58,402
Men det är fantastiskt att se hur mycket tillåtet och användbart material som har laddats upp.

96
00:05:59,339 --> 00:06:03,755
Fler och fler offentliga arkiv, museum, bibliotek, privata samlingar

97
00:06:03,774 --> 00:06:07,015
gör stora och små "donationer" med material

98
00:06:07,063 --> 00:06:10,003
som blir en värdefull källa, tillgängligt för alla.

99
00:06:10,655 --> 00:06:14,854
Många professionella fotografer publicerar sina verk på Commons,

100
00:06:14,871 --> 00:06:18,240
stolta över att se deras verk bli spridda runt hela världen.

101
00:06:18,413 --> 00:06:22,119
Det samma gäller för de illustratörer som har gett Commons

102
00:06:22,123 --> 00:06:26,151
särskilt effektiva och eleganta skisser och diagram.

103
00:06:26,496 --> 00:06:30,857
Gemenskapen har flera sätt att uppmärksamma högkvalitativa verk:

104
00:06:30,867 --> 00:06:35,316
det finns en tävling för att utse årets bild.

105
00:06:35,618 --> 00:06:38,555
Ett annat urval görs av de bästa bilderna

106
00:06:38,559 --> 00:06:40,828
som har gjorts av Commons användare

107
00:06:40,841 --> 00:06:45,220
och ännu en annan belönar den mest värdefulla bilden i en genre.

108
00:06:45,462 --> 00:06:49,511
En särskilt intressant bild väljs varje dag

109
00:06:49,532 --> 00:06:53,676
och desamma görs för andra multimedia.

110
00:06:54,345 --> 00:06:56,682
Du kan stödja Commons speciellt

111
00:06:56,766 --> 00:06:59,570
genom att skänka pengar till Wikimedia Foundation,

112
00:06:59,599 --> 00:07:03,338
eller så kan du välja att stödja

113
00:07:03,359 --> 00:07:06,715
Wikimedia Sverige, en allmännyttig ideell förening

114
00:07:06,743 --> 00:07:08,757
som i Sverige sprider kunskap om

115
00:07:08,792 --> 00:07:11,826
Commons och andra av Wikimedia Foundations projekt.
-->