Hebrew subtitles for clip: File:Wikipedia - FactsMatter2016.webm

Jump to navigation Jump to search
1
00:00:00,001 --> 00:00:02,210
אנו לא נמצאים

2
00:00:02,210 --> 00:00:05,710
אנו לא נמצאים בעולם של פוסט-אמת.

3
00:00:05,710 --> 00:00:08,150
העובדה שהמידע מתפשט במהירות פירושה כי

4
00:00:08,150 --> 00:00:11,770
האמת יכולה להתפשט במהירות, והשקרים יכולים להתפשט במהירות.

5
00:00:11,770 --> 00:00:13,430
אז ויקיפדיה, אני חושב, מנסה באמת ובתמים

6
00:00:13,430 --> 00:00:16,880
להיות המקום הזה אליו אתה הולך כשיש לך רגע

7
00:00:16,880 --> 00:00:18,359
להרהר ולהגיד: "בסדר, אני באמת

8
00:00:18,359 --> 00:00:19,400
צריך ללמוד על זה."

9
00:00:19,400 --> 00:00:21,320
כשכותבים בוויקיפדיה,

10
00:00:21,320 --> 00:00:24,320
כשכותבים בוויקיפדיה, העובדות משנות.

11
00:00:24,320 --> 00:00:25,320
העובדות משנות.

12
00:00:26,320 --> 00:00:28,320
לוויקיפדיה יש מדיניות

13
00:00:28,320 --> 00:00:30,320
לוויקיפדיה יש מדיניות אימות המידע.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,120
אימות המידע.

15
00:00:32,120 --> 00:00:35,120
אימות המידע עוזר לסנן את הדעות מתוך העובדות.

16
00:00:37,320 --> 00:00:41,520
ויקיפדיה היא אנציקלופדיה שהמקורות שלה באים מתוך ההמון.

17
00:00:41,520 --> 00:00:44,990
לא צריך לקנות אותה, וכל אחד יכול לערוך.

18
00:00:44,990 --> 00:00:46,365
אז צריך שיהיו לכם מקורות משלכם,

19
00:00:46,365 --> 00:00:48,810
וצריך שיהיו לכם ציטוטים משלכם,

20
00:00:48,810 --> 00:00:51,700
כדי שתמיד יהיה אפשר לגבות את המידע

21
00:00:51,700 --> 00:00:54,822
אז זה לא נמצא שם בחוץ רק בגלל הפזיזות או חוסר אחריות

22
00:00:54,822 --> 00:00:56,280
תמיד יש משהו, אתם יודעים,

23
00:00:56,280 --> 00:00:58,540
הגיבוי שמאפשר לכם לחזור לנקודה

24
00:00:58,540 --> 00:00:59,790
בה קיים המקור ההתחלתי.

25
00:00:59,790 --> 00:01:03,840
עבודה עם ויקיפדיה זה לא רק כתיבת מאמרים,

26
00:01:03,840 --> 00:01:07,607
אלא הבנה של כל מערכת יצירת המידע.

27
00:01:07,607 --> 00:01:10,290

28
00:01:10,290 --> 00:01:13,160
מה מיקומינו בקהילת המידע?

29
00:01:13,160 --> 00:01:25,170

30
00:01:25,170 --> 00:01:27,540
עלינו להשאיר את נקודת מבטינו בצד.

31
00:01:27,540 --> 00:01:30,370
אז לא נגיע לניגוד עניינים

32
00:01:30,370 --> 00:01:37,340
עם אף צד במחלוקת על נושא מסויים.

33
00:01:37,340 --> 00:01:42,000
המתנדבים משתפים פעולה פנים מול פנים וברשת

34
00:01:44,340 --> 00:01:50,000
למציאת עובדות והטמעתן לתוך ויקיפדיה.

35
00:01:50,000 --> 00:01:52,570
הארוע הזה עוזר לנו להבין את הטכניקות.

36
00:01:52,570 --> 00:01:54,445
מאחורי אתר ויקיפדיה הידוע בכל העולם.

37
00:01:54,745 --> 00:01:58,000
בשנת 2016 שיתופי פעולה ויקיפדיים

38
00:01:58,000 --> 00:02:00,000
בשנת 2016 שיתופי פעולה ויקיפדיים התקיימו בכל מקום.

39
00:02:00,440 --> 00:02:03,552
!Bonjour de Montréal (בוקר טוב, מונטריאול!)

40
00:02:03,552 --> 00:02:05,504
!Ankara'dan selamlar (ברכות מאנקרה!)

41
00:02:05,504 --> 00:02:08,432
!Hello from Pittsburgh, Pennsylvania (היי מפיטסבורג, פנסילבניה!)

42
00:02:08,432 --> 00:02:12,830
!Estem editant a València (אנו עורכים בוולנסיה!)

43
00:02:12,830 --> 00:02:14,060
.I'm from Ukraine (אני מאוקראינה.)

44
00:02:14,060 --> 00:02:14,810
.I'm from Ghana (אני מגאנה.)

45
00:02:14,810 --> 00:02:15,810
.I'm from Argentina (אני מארגנטינה.)

46
00:02:15,810 --> 00:02:16,820
.From Moscow, Russia (ממוסקבה, רוסיה.)

47
00:02:16,820 --> 00:02:17,970
.I come from Egypt (אני באה ממצריים.)

48
00:02:17,970 --> 00:02:18,680
.Hong Kong (הונג קונג.)

49
00:02:18,680 --> 00:02:19,180
משתמשת:Esh77:
ישראל.

50
00:02:19,180 --> 00:02:19,679
.Berlin (ברלין.)

51
00:02:19,679 --> 00:02:20,530
.South India (דרום הודו.)

52
00:02:20,530 --> 00:02:21,500
.Ramallah, Palestine (רמאללה, פלסטין.)

53
00:02:21,500 --> 00:02:24,840
לא ידעתי שזה ארגון עצום מימדים

54
00:02:24,840 --> 00:02:29,200
עם מספר כזה של מתנדבי קוד פתוח מסביב לעולם.

55
00:02:29,200 --> 00:02:33,110
זה היה הלם בשבילי.

56
00:02:33,110 --> 00:02:35,680
ג'ימי ויילס, מייסדה של ויקיפדיה:
אנו בבסיסנו מונעי קהילה

57
00:02:35,680 --> 00:02:38,940
ג'ימי ויילס:
וזה שונה מאוד מכל אתר מוביל אחר,

58
00:02:38,940 --> 00:02:41,420
ג'ימי ויילס:
וזה משפיע.

59
00:02:41,420 --> 00:02:43,610
ג'ימי ויילס:
מה שלא יכולתם לחשוב על ויקיפדיה,

60
00:02:43,610 --> 00:02:46,220
ג'ימי ויילס:
כל בעיה שיש בוויקיפדיה וכמובן יש לנו בעיות

61
00:02:46,220 --> 00:02:47,630
ג'ימי ויילס:
אף אחד אף פעם לא יושב בסביבה ואומר

62
00:02:47,630 --> 00:02:50,540
ג'ימי ויילס:
או כן, נו, הם מחוייבים למפרסמים שלהם.

63
00:02:50,540 --> 00:02:52,940
ג'ימי ויילס:
לקהילה שלנו יש דרגה מאוד גבוהה

64
00:02:52,940 --> 00:02:55,400
ג'ימי ויילס:
של חופש רוחני.

65
00:02:55,400 --> 00:02:57,470
ג'ימי ויילס:
אף אחד לא יכול לבוא אלינו ולנסות להשען

66
00:02:57,470 --> 00:03:01,265
ג'ימי ויילס:
עלינו כדי להכניס מידע שקרי לוויקיפדיה

67
00:03:01,265 --> 00:03:04,250
ג'ימי ויילס:
או להסתיר מידע נכון שהם לא אהבו,

68
00:03:04,250 --> 00:03:07,640
ג'ימי ויילס:
כי, בכנות, הכסף בא מכל הציבור,

69
00:03:07,640 --> 00:03:11,180
ג'ימי ויילס:
וזה אומר שאנו מחוייבים לכל הציבור.

70
00:03:11,180 --> 00:03:13,790
ג'ימי ויילס:
בעוד מאה שנה כשבני אדם יסתכלו לאחור

71
00:03:13,790 --> 00:03:18,180
ג'ימי ויילס:
לתקופה הזאת, העשורים הללו סביב תחילת המאה,

72
00:03:18,180 --> 00:03:23,690
ג'ימי ויילס:
הם יצביעו על ויקיפדיה

73
00:03:23,690 --> 00:03:27,370
ג'ימי ויילס:
כאחד הדברים שהיו ממש טובים.

74
00:03:27,370 --> 00:03:29,440
אנו יכולים לערוך!

66
00:03:29,440 --> 00:03:45,437
ללמוד יותר על אימות מידע:
[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability]