Swedish subtitles for clip: File:Wikipedia - FactsMatter2016.webm

Jump to: navigation, search
1
00:00:00,001 --> 00:00:02,210
Vi är inte

2
00:00:02,210 --> 00:00:05,710
Vi är inte
i en post-fakta-värld.

3
00:00:05,710 --> 00:00:08,150
Faktumet att information
sprids snabbt betyder att

4
00:00:08,150 --> 00:00:11,770
sanning kan spridas snabbt
och att lögner kan spridas snabbt.

5
00:00:11,770 --> 00:00:13,430
Och Wikipedia, tror jag,
försöker verkligen

6
00:00:13,430 --> 00:00:16,880
att vara platsen du går till
när du har en stund

7
00:00:16,880 --> 00:00:18,359
att reflektera och säger,
OK, jag behöver verkligen

8
00:00:18,359 --> 00:00:19,400
lära mig om det här.

9
00:00:19,400 --> 00:00:21,320
När Wikipedia skrivs,

10
00:00:21,320 --> 00:00:24,320
När Wikipedia skrivs,
spelar fakta roll.

11
00:00:24,320 --> 00:00:25,320
spelar fakta roll.

12
00:00:26,320 --> 00:00:28,320
Wikipedia har en policy om

13
00:00:28,320 --> 00:00:30,320
Wikipedia har en policy om
verifierbarhet.

14
00:00:30,320 --> 00:00:32,120
verifierbarhet.

15
00:00:32,120 --> 00:00:35,120
Verifierbarhet
hjälper till att skilja fakta
från åsikter.

16
00:00:37,320 --> 00:00:41,520
Wikipedia är en
crowdsourcad encyklopedi.

17
00:00:41,520 --> 00:00:44,990
Du behöver inte köpa den,
och vem som helst kan redigera den.

18
00:00:44,990 --> 00:00:46,365
Så du måste ha
dina källor,

19
00:00:46,365 --> 00:00:48,810
och du måste ha
dina citat

20
00:00:48,810 --> 00:00:51,700
så att det alltid finns ett sätt
att stödja informationen.

21
00:00:51,700 --> 00:00:54,822
Den finns inte bara där
hänsynslöst och ansvarslöst

22
00:00:54,822 --> 00:00:56,280
det finns alltid
något, förstår du,

23
00:00:56,280 --> 00:00:58,540
som stödjer det så
att du alltid kan gå tillbaks

24
00:00:58,540 --> 00:00:59,790
till den ursprungliga källan.

25
00:00:59,790 --> 00:01:03,840
Att arbeta med Wikipedia är inte
bara att skriva artiklar,

26
00:01:03,840 --> 00:01:07,607
utan att förstå hela processen
om skapande av kunskap.

27
00:01:07,607 --> 00:01:10,290


28
00:01:10,290 --> 00:01:13,160
Vilken är vår plats i
kunskapssamhället?

29
00:01:13,160 --> 00:01:25,170


30
00:01:25,170 --> 00:01:27,540
Vi borde lägga våra
åsikter åt sidan.

31
00:01:27,540 --> 00:01:30,370
På det sättet kommer vi
inte i konflikt

32
00:01:30,370 --> 00:01:37,340
med någon av de ifrågasatta
delarna av ett ämne.

33
00:01:37,340 --> 00:01:42,000
Volontärer samarbetar i köttet
och online

34
00:01:44,340 --> 00:01:50,000
för att hitta fakta
och lägga till dem i Wikipedia.

35
00:01:50,000 --> 00:01:52,570
Detta evenemang hjälper oss att
förstå metoderna

36
00:01:52,570 --> 00:01:54,445
bakom den globalt kända
webbplatsen Wikipedia.

37
00:01:54,745 --> 00:01:58,000
Under 2016 tog
Wikipediasamarbeten plats

38
00:01:58,000 --> 00:02:00,000
Under 2016 tog
Wikipediasamarbeten plats överallt.

39
00:02:00,440 --> 00:02:03,552
Bonjour de Montréal!

40
00:02:03,552 --> 00:02:05,504
Ankara'dan selamlar!

41
00:02:05,504 --> 00:02:08,432
Hello from Pittsburgh,
Pennsylvania!

42
00:02:08,432 --> 00:02:12,830
Estem editant a València!

43
00:02:12,830 --> 00:02:14,060
Jag är från Ukraina.

44
00:02:14,060 --> 00:02:14,810
Jag är från  Ghana.

45
00:02:14,810 --> 00:02:15,810
Jag är från  Argentina.

46
00:02:15,810 --> 00:02:16,820
Från Moskva, Ryssland.

47
00:02:16,820 --> 00:02:17,970
Jag kommer från Egypten.

48
00:02:17,970 --> 00:02:18,680
Hong Kong.

49
00:02:18,680 --> 00:02:19,180
Israel.

50
00:02:19,180 --> 00:02:19,679
Berlin.

51
00:02:19,679 --> 00:02:20,530
Södra Indien.

52
00:02:20,530 --> 00:02:21,500
Ramallah, Palestina.

53
00:02:21,500 --> 00:02:24,840
Jag visste inte att det är en
enorm organisation

54
00:02:24,840 --> 00:02:29,200
med detta antal open-source-volontärer
runtom världen.

55
00:02:29,200 --> 00:02:33,110
Det chockerade mig.

56
00:02:33,110 --> 00:02:35,680
Vi är i grunden
gemenskapsdrivna,

57
00:02:35,680 --> 00:02:38,940
och det är väldigt annorlunda
från någon annan toppwebbplats

58
00:02:38,940 --> 00:02:41,420
och det spelar roll.

59
00:02:41,420 --> 00:02:43,610
Vad du än tycker
om Wikipedia, vilka

60
00:02:43,610 --> 00:02:46,220
problem Wikipedia har,
och självklart har vi problem,

61
00:02:46,220 --> 00:02:47,630
är det ingen som
sitter och påstår,

62
00:02:47,630 --> 00:02:50,540
oh, jo, nå, de
styrs av sina annonsörer.

63
00:02:50,540 --> 00:02:52,940
Vår gemenskap har
en väldigt hög grad

64
00:02:52,940 --> 00:02:55,400
av intellektuellt oberoende.

65
00:02:55,400 --> 00:02:57,470
Ingen kan komma till oss
och försöka få oss

66
00:02:57,470 --> 00:03:01,265
att placera falsk
information i Wikipedia

67
00:03:01,265 --> 00:03:04,250
eller att dölja någon sann information
som de inte gillar,

68
00:03:04,250 --> 00:03:07,640
därför att, helt enkelt, pengarna
kommer från allmänheten,

69
00:03:07,640 --> 00:03:11,180
vilket betyder att vi står till
svars för allmänheten.

70
00:03:11,180 --> 00:03:13,790
Om 100 år när
folk ser tillbaka

71
00:03:13,790 --> 00:03:18,180
på den här tiden, dessa
första decennier i

72
00:03:18,180 --> 00:03:23,690
detta sekel, kommer de att 
peka ut Wikipedia

73
00:03:23,690 --> 00:03:27,370
som en av de sakerna
som var verkligt bra.

74
00:03:27,370 --> 00:03:29,440
Vi kan redigera!

66
00:03:29,440 --> 00:03:45,437
Läs mer om verifierbarhet:
[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability]