Hebrew subtitles for clip: File:Yochai Benkler - On Autonomy, Control and Cultural Experience.ogg

Jump to: navigation, search
0
00:00:00,000 --> 00:00:05,000 
ראיון עם יוחאי בנקלר

1
00:00:06,080 --> 00:00:08,040 
כשאני אומר אוטונומיה של משתמש, מה שאני מתכוון

2
00:00:08,040 --> 00:00:15,920 
ברמה הפשוטה ביותר, שאנשים יכולים לעשות יותר לעצמם

3
00:00:15,920 --> 00:00:19,920 
בעצמם, מבלי שיצטרכו לבקש רשות

4
00:00:19,920 --> 00:00:27,800 
ומבלי שיצטרכו להכפיף את המעשים שלהם

5
00:00:27,800 --> 00:00:29,840 
לשליטתו של מישהו.

6
00:00:30,280 --> 00:00:39,480
מה שאירע בכלכלת המידע התעשייתי הוא

7
00:00:39,480 --> 00:00:49,480 
שאנשים עברו ממצב בו הם היו יחסית חופשיים לעשות שימוש בכמות מוגבלת

8
00:00:49,480 --> 00:00:55,440 
של חומרים שהיו ברשותם, במעגלים החברתיים שהיו פתוחים לשיח

9
00:00:55,440 --> 00:01:01,280
משפחה, חברים, בד"כ מקומות קטנים לרוב האנשים -

10
00:01:01,480 --> 00:01:05,800
למודל תעשייתי של הפקה תרבותית

11
00:01:05,840 --> 00:01:08,480 
בו החומרים הופקו על ידי

12
00:01:08,480 --> 00:01:15,400
קבוצה של [[w:he:מפיק|מפיקים]] בעלי מקצוע ששלטו בחווייה

13
00:01:15,400 --> 00:01:22,400 
ובכך הפכו את האדם היחיד לקולט פסיבי של השיח התרבותי.

14
00:01:22,600 --> 00:01:29,600 
כך קרה שהמאמצים לקחת את החומרים האלה ולייצרם מחדש

15
00:01:29,600 --> 00:01:32,480 
או להשתתף כדובר בשיח התרבותי

16
00:01:32,520 --> 00:01:37,640 
חייבו קבלת רשות.

17
00:01:38,000 --> 00:01:45,200 
מה שאנחנו רואים כעת הוא שבאמצעות שילוב של טכנולוגיית מחשב

18
00:01:45,120 --> 00:01:52,040 
שכוללת עיבוד דיגיטלי וטכנולוגיית רישות,

19
00:01:52,520 --> 00:01:56,080 
אנשים יכולים להשתתף

20
00:01:56,520 --> 00:02:01,520 
בסביבה התרבותית ובסביבת המידע, להפוך סביבות אלה לשלהם

21
00:02:01,520 --> 00:02:04,760 
ולהשתמש בהן כ"רדי מייד" - חומרי בסיס לביטוי עצמי שלהם.

22
00:02:04,760 --> 00:02:07,800 
לחפש בעצמם, לייצר מסרים

23
00:02:07,800 --> 00:02:11,320 
להקים את הקהילות שלהם כשנחוץ שיתוף פעולה עם אחרים.

24
00:02:11,520 --> 00:02:16,480 
ולא להסתמך על מספר מוגבל של מימסדים קיימים

25
00:02:17,000 --> 00:02:20,840 
או על קבוצה של חומרים [[w:he:זכויות יוצרים|שאסור להשתמש בהם]]

26
00:02:20,920 --> 00:02:25,760 
בלי לשאול: "אפשר בבקשה להשתמש בזה?"

27
00:02:25,760 --> 00:02:27,080 
"אפשר בבקשה ליצור?".

28
00:02:27,200 --> 00:02:30,800 
What happens when people can do more for and
מה שקורה כשאנשים יכולים לעשות יותר לעצמם

29
00:02:30,800 --> 00:02:35,040 
ובשביל עצמם, מה שקורה הוא שכוחות קיימים

30
00:02:35,600 --> 00:02:38,240 
- בעיקר חברות מסחריות, אבל במקומות מסויימים גם ממשלות -

31
00:02:38,840 --> 00:02:44,880 
ששולטים בחוויה, אלה שבעבר היה צורך לבקש את רשותם,

32
00:02:45,200 --> 00:02:47,440 
מתנגדים לשינוי, מכיוון

33
00:02:47,440 --> 00:02:49,720 
שהם רוצים להמשיך לשלוט.

34
00:02:49,800 --> 00:02:52,760 
אם אתה יכול לשלוט - אתה רוצה לשלוט.

35
00:02:54,360 --> 00:03:01,080 
כיום אנחנו רואים סוגים שונים של מאבקים,

36
00:03:01,160 --> 00:03:04,240 
כמה מהם מודעים לגמרי לעצמם,

37
00:03:04,360 --> 00:03:08,480 
אני חושב, למשל, שהמאבק שניהלה [[w:he:הוליווד|הוליווד]] להרחבת

38
00:03:08,560 --> 00:03:13,640 ההגבלות הטכנולוגיות על השימוש בחומרי תרבות

39
00:03:13,680 --> 00:03:16,400 
[[w:he:ניהול זכויות דיגיטלי|ניהול זכויות דיגיטלי]], [[w:en:Trusted Computing|מערכות מוגנות]]

40
00:03:16,440 --> 00:03:18,840 
הוא מאבק מודע לעצמו.

41
00:03:18,880 --> 00:03:27,440 
מאבקים אחרים פחות מודעים, מבוססים יותר על חרדות

42
00:03:27,440 --> 00:03:30,800 
ומבטאים חרדות. למשל

43
00:03:30,800 --> 00:03:35,600 
דאגה עקבית ומתמשכת בנושא אבטחה באינטרנט

44
00:03:35,760 --> 00:03:39,560 
"מה יקרה אם מישהו יפצח את מערכת המחשב שלך?"

45
00:03:39,560 --> 00:03:43,120 
התעסקות בלתי פוסקת בנושאי איכות,

46
00:03:43,080 --> 00:03:44,760 
מאיפה נקבל איכות טובה

47
00:03:44,760 --> 00:03:51,120 
ושעורי הטעויות ב[[w:he:ויקיפדיה|ויקיפדיה]], כל אלה ביטויים הרבה יותר תת-הכרתיים

48
00:03:51,200 --> 00:03:55,320 
של פחד שגורם להצדקה

49
00:03:55,520 --> 00:04:00,520 
של מערכת השליטה הישנה.

50
00:04:00,520 --> 00:04:04,320 
בגלל פעולות טכנולוגיות וחברתיות,

51
00:04:04,520 --> 00:04:11,120 
בגלל מאפיינים טכנולוגיים ומנהגים חברתיים

52
00:04:11,400 --> 00:04:17,160 
שהולכים ומתפשטים ברשתות השיתופיות.

53
00:04:17,680 --> 00:04:25,040 
וכך, לפעמים אנחנו רואים מאמץ לגרום לשינויים חוקיים

54
00:04:25,280 --> 00:04:30,640 
ודרישה לשליטה חוקית כאשר למעשה כבר אין בכך כל צורך.

55
00:04:30,680 --> 00:04:36,640 
לפעמים אנחנו רואים ... אני לא אגיד "תעמולה",

56
00:04:36,680 --> 00:04:41,600 
אבל נקרא לזה "דיון ציבורי" ו"חקיקה ציבורית"

57
00:04:41,600 --> 00:04:47,400 
שנובעים מחרדה, ושואפים לחזק

58
00:04:47,400 --> 00:04:51,480 
את השולטים המסורתיים.

59
00:04:51,480 --> 00:04:55,080 
מורים אומרים לתלמידים שלהם לא להשתמש בוויקיפדיה

60
00:04:55,720 --> 00:05:02,040 
כיוון ששימוש כזה מערער את התחושה ש"אני המורה

61
00:05:02,200 --> 00:05:06,120 
ואני יודע בדיוק איזה חומרים אישרתי לשימוש

62
00:05:06,120 --> 00:05:07,720 
ואיזה ניתן לאשר."

63
00:05:07,800 --> 00:05:13,160 
אני רגיל לראות ילדים פונים לסמכות

64
00:05:13,200 --> 00:05:16,120 
במקום להידרש לכמה מקורות.

65
00:05:16,360 --> 00:05:20,280 
אני רוצה ללמד אותם שיראו את זה כמקור

66
00:05:20,680 --> 00:05:24,400 
אבל לא כמקור של סמכות. מקור של תובנות,

67
00:05:24,400 --> 00:05:28,920 
התקדמות אפשרית בחקירה שכל הזמן מטילה ספק.

68
00:05:29,000 --> 00:05:34,400 
מערכת מבוזרת מחייבת

69
00:05:34,440 --> 00:05:38,480 
את כולנו להפוך להיות כל הזמן קוראים ספקנות.

70
00:05:38,480 --> 00:05:43,200 
וזה שינוי יסודי מהמערכת התרבותית המסורתית

71
00:05:43,200 --> 00:05:46,840 
שבה היינו אומרים: "איך אדע שזה נכון?"

72
00:05:46,840 --> 00:05:50,960 
ומשיבים: "תלוי מי אמר את זה ואיפה זה התפרסם!" ומחפשים מקור של סמכות.

73
00:05:51,000 --> 00:05:53,520 
שיאשר שזוהי אכן סמכות.

74
00:05:53,880 --> 00:05:58,920 
במקום זה עלי לפתח יכולות חדשות

75
00:05:59,200 --> 00:06:04,720 
של חיפוש בחמישה מקורות, הענקת רמות שונות של משקל לכל מקור

76
00:06:04,720 --> 00:06:08,920 
ואז יש לי בטחון סביר שהתשובה הנכונה

77
00:06:08,920 --> 00:06:15,400 
היא א' ולא ב', בלי שאעניק סמכות מלאה לאף אחד מהמקורות.

78
00:06:15,400 --> 00:06:19,800 
זאת נקודה נוספת של שליטה, נסיון

79
00:06:19,800 --> 00:06:24,720 
לגרום לאנשים שימשיכו לחשוב שהם זקוקים

80
00:06:24,720 --> 00:06:29,080 
לסמכות של המומחה, לאדם אחראי

81
00:06:29,080 --> 00:06:33,600 
שיגיד לך מה טוב ומה לא טוב, מה איכות גבוהה ומה איכות ירודה

82
00:06:33,600 --> 00:06:38,280 
על איזה מידע ראוי לסמוך ועל איזה מידע לא.

83
00:06:38,280 --> 00:06:42,240 
וזה תחום אחר שבו ישנם בעלי שליטה,

84
00:06:42,280 --> 00:06:49,200 
בהקשר הזה אני חושב שהם פחות מתוכננים

85
00:06:49,200 --> 00:06:53,400 
מאשר בהקשר של הוליווד, שמנסה לנהל את הזכויות הדיגיטליות.

86
00:06:53,560 --> 00:07:02,760 
אני חושב שגם זה סוג של נסיון לשימור עצמי.

87
00:07:03,200 --> 00:07:08,080 
אבל זה מבטא גם אמונה עמוקה

88
00:07:08,080 --> 00:07:12,520 
בכך שאנשים מסוימים שמחזיקים בתפקידים מסויימים

89
00:07:12,520 --> 00:07:16,280 
הם הדוברים הסמכותיים של הסדר הישן

90
00:07:16,280 --> 00:07:20,840 
והם ממשיכים להחזיק בערכים שעשו אותם בעלי סמכות

91
00:07:20,840 --> 00:07:25,120 
ושהפכו את הסמכות שלהם לבעלת חשיבות. זוהי התנגדות תרבותית

92
00:07:25,120 --> 00:07:31,600 
יותר משהיא מעשית או חוקית.

93
00:07:31,680 --> 00:07:37,080 
אבל רואים גם התנגדות מצד משתתפים אחרים, שהיו בעלי תפקידי

94
00:07:37,080 --> 00:07:42,800 
שליטה במודלים הישנים ומנסים לשמר

95
00:07:42,800 --> 00:07:45,880 
את יתרונם כשולטים

96
00:07:45,920 --> 00:07:48,120 
באמצעות מערכות שונות של הגבלה.

97
00:07:48,120 --> 00:07:50,120
תרגמה מאנגלית: סימה שמעוני