Turkish War of Independence

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Türkçe: Türk Kurtuluş Savaşı (19 Mayıs 1919-29 Ekim 1923) İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen ve mutlak Türkiye zaferiyle sonuçlanan çok cepheli siyasi ve askeri mücadele.
Deutsch: Der Türkische Befreiungskrieg (türk. Kurtuluş Savaşı) ist der Kampf der in Entstehung begriffenen türkischen Nation von 1919 bis 1923 unter der Führung von Mustafa Kemal gegen die europäischen Besatzungsmächte Großbritannien, Frankreich, Italien und Griechenland.
English: Turkish War of Independence (May 19, 1919-October 29, 1923) following the defeat of the en:Ottoman Empire along with the en:Central Powers in World War I and subsequent Allied occupation of most of its territory; the resistance of en:Turkish Revolutionaries to Allied terms by the en:Turkish National Movement centered in en:Anatolia, ultimately leading to the foundation of today's en:Republic of Turkey.

Öncesi / Precursors (October 1918 - May 1919)[edit]

İşgallere karşı örgütlenme aşaması / Initial organization (May 1919-March 1920)[edit]

Savaş dönemi / Jurisdictional conflict (March 1920 - March 1922)[edit]

Batı Cephesi savunması / Conflicts in the west[edit]

Doğu Cephesi savunması / Conflicts in the south, January 1920 - February 1921[edit]

Barış evresi / Stage for peace (March 1922- October 1923)[edit]