Upper Silesia

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Gůrny Ślůnsk je landym na połedńu Polski a na půłnocy Czeskij Rypubliki. Mjyszkajům tam Ślůnzoki, Poloki, Czechy a Ńymce.

Górny Śląsk to region na południu Polski i w północnych Czechach. Zamieszkują go Ślązacy, Polacy, Czesi i Niemcy

Oberschläsing oder Aeberschläsing ies a Land eim Sieda der Republik Pula und Nurdusta der Bimscha Republik.

Upper Silesia is a region in the south of Poland and in the north of Czech Republic. In Upper Silesia live Silesians, Poles, Czechs and Germans

Symbols[edit]

Cities[edit]

Mountains[edit]

Rivers[edit]

Aerial photos and panoramas[edit]

Churches[edit]

Universities[edit]

Skyscrapers[edit]

Skyscrapers in Upper Silesia are located in Katowice, Chorzów and Ostrava.