User:رحمان پرچکانی

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search


                      رحمان پرچگانی 
                    rparchegani@yahoo.com
                     متولد : 1352 زنجان   
  
  لیسانس نقاشی دانشگاه هنر تهران 
  فوق لیسانس نقاشی دانشگاه تربیت مدرس تهران 
  دکتری نقاشی دانشگاه (Hacettepe) آنکارا ترکیه 
 دکتری آموزش هنر دانشگاه (Gazi) آنکارا ترکیه 
  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان       
  تدریس دردانشگاههای هنرتهران، دانشگاه دولتی کاشان، دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه هنراصفهان، جهاد  
  دانشگاهی،هنراصفهان، آزاد تهران، ابهر، زنجان 
  تدریس دردانشگاههای Hacettepeآنکارا و دانشکده هنرVan ترکیه ....................از 1390 تا 1393
    

• مسولیتهای اجرایی در دانشگاه

        مدیر استخدام هیات علمی دانشگاه...................................... از 1380تا 1383   
 رئیس دانشکده علوم انسانی و هنردانشگاه...................................... از 1383تا 1385
 معاون امور دانشجویی دانشگاه .................................................... از 1385تا 1389
 ( معاون برتردانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور سالهای 1386- 1389)          
 رئیس دانشکده فنی ومهندسی و معماری........................................ از 1393تا 1394
 قائم مقام دانشگاه ازاد اسلامی استان زنجان ....................................از1393 ادامه دارد 
 عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان .......از 1394
 دبیر کمیته انتصابات دانشگاه آزاد استان زنجان.................. از 1394

• مسولیتهای اجرایی درحوزه فرهنگ و هنر

 موئسس واولین مسئول انجمن هنرهای تجسمی استان زنجان ....…..……....................1370
 عضو موسس و ریس هیات مدیره خانه هنرمندان استان زنجان........................از 1393…ادامه دارد.
 مدیر هنری کنگره بین المللی غیاث الدین کاشانی ..............................................کاشان 1377
 مدیر هنری کنگره بین المللی سهروردی........................................................... زنجان1380
 عضو کمیته مشاوران هنری بنیاد شهید کشور ...................................................از سال 1377
 عضو هیات منصفه مطبوعات استان زنجان....................................................از سال 1396
 عضو کمیته زیباسازی شهرداری زنجان .................................................. از سال 1393

• نمایشگاهها )انفرادی (

 نمایشگاه انفرادی ................................................................سنندج . باشگاه افسران 1367
 نمایشگاه انفرادی ............................................................ زنجان .گالری امیر کبیر 1370
 نمایشگاه انفرادی .................................................. زنجان سالن سهروردی 1371  .........
 نمایشگاه انفرادی..............................................................تهران گالری ضرابی 1372
 نمایشگاه انفرادی ..............................................................زنجان .رختشویخانه 1373 
 نمایشگاه انفرادی ..............................................................تهران گالری لاله 1374 
 نمایشگاه انفرادی ......................................................تهران نگارخانه هنر ایران 1377
 نمایشگاه انفرادی ..............................................Arte Gallery Istanbul 1391 
 نمایشگاه انفرادی ..................................................................تهران گالری لاله 1393
 نمیشگاه انفرادی ....................................................... Ankara Galery Hacettepe 1394
  

• نمایشگاههای جمعی

شرکت در بیش از50 نمایشگاه داخلی وخارجی ( برلین، اوزاکا’کویت’ آنکارا’استانبول،مسکو‘امارات)

   حضوردر 6 دوره دوسالانه نقاشی ایران 2 دوره دوسالانه جهان اسلام ،2 دوره طراحی معاصر ایران     
   داوری چندین جشنواره استانی ، منطقه ای وکشوری .


• عناوین داخلی و خارجی

. مقام دوم دوسالانه بین المللی طراحی........................................ اوزاکای ژاپن 1379 
. مقام اول دوسالانه دانشجویان ایران............................................ موزه هنرهای معاصر 1375 
. مقام سوم دوسالانه نقاشی دانشجویان سراسر کشور........................ موزه هنرهای معاصر 1377
. منتخب دانشگاههای هنر کشورودریافت بورس تحقیقاتی از طرف یونسکو،آکادمی رکس هلند. 1376
   . خرید اثر توسط چند موزه هنری ومجموعه فرهنگی ازجمله موزه هنرهای معاصر،موزه نیاوران 
    دانشگاه هنر، دانشگاه حاجت تپه انکارا وچندین گالری دیگر.
   . دریافت تندیس ویژه به عنوان هنرمند شایسته استان بخاطر سه دهه فعالیت مستمر .............. 1396
 

• مقالات و طرحهای پژوهشی

   ارائه 7 مقاله  ISIبین المللی .
   ارائه 4 طرح پژوهشی با عناوین: 
  . بررسی شیوهای آموزش هنر .
  . تاثیرنقاشی بر روی بیماران اسکیزوفرن .
  . عملکرد روانشناختی رنگ در تبلیغات . 
  . مطالعه و ارائه الگوی نوین در روش آموزش طراحی .
  . ارائه 6 مقاله در سمینارهای منطقه ای’ملی و بین المللی .
  . ارایه بیش از30 سخنرانی با موضوعات مختلف هنری دردانشگاهها وارگانهای فرهنگی و هنری کشور 
  

• کارگاهها و دوره ها

  کارگاه دوره مدیریت عمومى برگزار کننده سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ    سال ۱۳۸۲
  کارگاه مدیریت استراتژیک برگزارکننده‏ سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ      سال ۱۳۸۳
  کارگاه مدیریت بهره‏ ورى برگزارکننده ‏سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى      ـ سال ۱۳۸۳
  کارگاه مدیریت کیفیت برگزارکننده‏ سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ         سال ۱۳۸۴
  کارگاه چگونگى ارتقاء بهره‏ ورى در سازمانها برگزارکننده سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزى استان   
  زنجان............................................................. سال ۱۳۸۴                                            
 کارگاه روش‏ شناسى تحقیق ویژه اعضاء هیأت علمى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۴
 کارگاه الگوهاى یاددهى و یادگیرى ۱ برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى........................... ۱۳۸۴
 کارگاه مقاله‏ نویسى علمى به زبان فارسى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى....................... ۱۳۸۷
  کارگاه برنامه‏ ریزى و الگوهاى تدوین طرح درسى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى.........۱۳۸۷
  کارگاه مدیریت کارآفرینى، برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى،..............................  سال ۱۳۸۶
  کارگاه مدیریت سیاسى، برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى، .................................. سال ۱۳۸۷
  چیستی و چرایی کرسی های نظریه پردازی،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی........۱۳۸۷
  آموزش ایجاد وبلاگ،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی..................................... ۱۳۸۲
  ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی...........1382
  آشنایی با آمار و نرم افزارspss مقدماتی،برگزارکننده منطقه دودانشگاه آزاداسلامی............. ۱۳۸۲
 و....                          ( بروزآوری دی 1396