User:Achird/Hallsättningar och trädsättningar

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Hallsättningar och trädsättningar — Udda former av stensättningar och stenkretsar[edit]

Hallsättningar[edit]

Hallsättningar är en mellankategori, som ibland beskrivs som skeppssättningar utan stävar, ibland som ovala eller rektangulära stenkretsar eller stensättningar. Några forskare har dock påpekat att formen påminner om en vikingatida hallbyggnad med konvexa långsidor och raka kortsidor.

Trädsättningar[edit]

Trädsättning är en alternativ term för treuddar föreslagen av professor Anders Andrén.