User:Achird/Mediaeval churches

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Här samlar jag, Achird, bilder på medeltida kyrkor och kyrkliga föremål främst från Västsverige i syfte att få en bättre översikt över de aktuella kategorierna.

Churches[edit]

Tidiga dateringar[edit]

Dessa tidigar dateringar är kronologiskt ordnade.

Romanesque Rotundas[edit]

Kyrkor med absidkor[edit]

Romanska torn[edit]

Diverse[edit]

Stone baptismal fonts[edit]

Stonework[edit]

Tympanum[edit]

Liljestenar och stavkorshällar[edit]

Liljestenslika gravhällar[edit]

Liljestenslika runstenar[edit]

Stavkorshällslika runstenar[edit]

Triumfbågar[edit]

Kultplatskontinuitet[edit]

Trolig kultplatskontinuitet[edit]

 • Domarring och gravhög 50 m från Borga ödekyrkogård, Edsvära socken, Skånings härad, Västergötland.
 • Gravfält 100 m från Friels kyrka, Åse härad, Västergötland.
 • Borttaget gravfält 90 m från Horns kyrka, Vadsbo härad, Västergötland.
 • Gravrösen 70 m från Jällby kyrka, Gäsene härad, Västergötland.
 • Borttagen gravhög 100 m från Häggesleds kyrka, Kållands härad, Västergötland.
 • Resta stenar på kyrkogården, samt flatmarksgrav 170 m från Kullings-Skövde kyrka, Kullings härad, Västergötland. Även två gravhögar 250 m från kyrkan.
 • Gravfält 90 m från Larvs kyrka, Laske härad, Västergötland. Även storhögen Larva bäsing 160 m från kyrkan. Totalt ca 30 gravhögar och stensättningar inom 200 m från kyrkan.
 • Brandgrav 100 m från Longs kyrka, Barne härad, Västergötland.
 • Järnåldersgravfält 60 m från Mussla kyrkoruin, Börstigs socken, Frökinds härad, Västergötland.
 • Gravhög 80 m från Skarke ödekyrkogård, Varnhems socken, Valle härad, Västergötland.
 • Järnåldersgravfält 50 m från Skölvene kyrka, Gäsene härad, Västergötland.
 • Järnåldersgravfält 100 m från Smula kyrkoruin, Redvägs härad, Västergötland.
 • Gravhög 60 m från Sätuna ödekyrkogård, Gudhems härad, Västergötland.
 • Flatmarksgrav 100 m från Tängs ödekyrkogård, Åse härad, Västergötland.
 • Gravhög 60-100 m från Ugglums kyrka, Gudhems härad, Västergötland.
 • Gravhög 100 m och gravfält 200 m från Östra Tunhems ödekyrkogård, Gudhems härad, Västergötland.

Möjlig kultplatskontinuitet[edit]

 • Rest av gravfält 150 m från Baltaks ödekyrkogård, Baltaks socken, Vartofta härad, Västergötland.
 • Stensättning 170 m från Blidsbergs kyrka, Redvägs härad, Västergötland.
 • Stensättning 150 m från Bolums ödekyrkogård, Valle härad, Västergötland.
 • Skeppssättning 150 m från Ettaks kyrkoruin, Velinga socken, Vartofta härad, Västergötland.
 • Gravhög 170 m från Friggeråkers gamla kyrka, Gudhems härad, Västergötland.
 • Stensättning 140 m från Hornborga ödekyrkogård, Gudhems härad, Västergötland.
 • Gravfält 150 m från Hudene kyrkoruin, Gäsene härad, Västergötland.
 • Gravfält 200 m från Humla kyrka, Redvägs härad, Västergötland.
 • Stensättning 200 m från Kinneveds kyrka, Frökinds härad, Västergötland.
 • Två stensättningslika gravhögar 180 m från Mjäldrunga kyrka, Gäsene härad, Västergötland.
 • Gravfält 200 m från Norra Vånga kyrka, Skånings härad, Västergötland.
 • Gravfält 120 m från Ottravads ödekyrkogård, Vartofta härad, Västergötland.
 • Gravfält 150 m från Siene kyrka, Kullings härad, Västergötland.
 • Gravhög 200 m från Skånings-Åsaka kyrka, Skånings härad, Västergötland.
 • Treudd 200 m från Solberga kyrka, Redvägs härad, Västergötland.
 • Flatmarksgrav 200 m från Sparlösa kyrka, Viste härad, Västergötland.
 • Stensättning 200 m från Vinköls kyrka, Skånings härad, Västergötland.
 • Gravhög 150 m från Västerplana kyrka, Västergötland.