User:Achird/Processed photos

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Processed photos[edit]

English: On this page I present a selection of photos and other pictures processed in different ways using Photoshop.
Svenska: På denna sida presenterar jag ett urval bilder som är processade på olika sätt i Photoshop.

Colours processed[edit]

Ljushet eller kontrast ändrad[edit]

Reliefverkan förstärkt[edit]

Grunda ristningar och flacka stensättningar är motiv där skuggor kan behöva att förstärkas för att formen ska framgå mer tydligt.

Digitalt ifyllda hällristningar och runstenar[edit]

Background removed or obscured[edit]

Background removed or obscured (vehicles)[edit]

Details obscured to unidentify[edit]

Details hidden by cloning[edit]

Missing details added by cloning (or similar)[edit]

Skewed[edit]

Genom att skeva en bild kan man ge intrycket att en yta är fotograferad vinkelrätt framifrån eller uppifrån. Detta är särskilt lämpligt på höga byggnader fotograferade från marken.

Sammansatta bilder[edit]

Automatiska panoraman[edit]

Drawings processed in Photoshop[edit]