User:Circeus/BSicon renaming/Near

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

BL[edit]

  (ÜFRq+g/f) is used instead of the CPIC form because the latter is presumed to not allow "curves", BL does, making   (ÜFR+l/r) unavailable.

 •   (BL)  (ÜFR)
 •   (BLq)  (ÜFRq) •   (BLa)  (ÜFR+f)
 •   (BLe)  (ÜFR+g)
 •   (BLaq)  (ÜFRq+f)
 •   (BLeq)  (ÜFRq+g)
 •   (BLlf)  (ÜFRl)
 •   (BLrf)  (ÜFRr)
 •   (BLrg)  (ÜFR+l)
 •   (BLlg)  (ÜFR+r)

ELC[edit]

 •   (ELC)
 •   (ELCe)
 •   (ELCs)  (ELCa)
 •   (ELCl)  (eELC)?/  (ÜFR) (some sort of redirect would be appropriate)

GRENZE2[edit]

 •   (GRENZE2)  (GRSTR)
 •   (GRENZE2f)  (GRZa)
 •   (GRENZE2g)  (GRZe)
 •   (GRENZE2l)  (GRZqa)
 •   (GRENZE2r)  (GRZqe)
 •   (exGRENZE legende)  (lexGRZ)+  (GRZq)
 •   (GRENZE2+l)  (GRABZl)
 •   (GRENZE2+r)  (GRABZr)
 •   (GRENZE2+q)  (GRKRZ)
 •   (GRENZE2x)  (GRDKRZ)
 •   (GRENZE2q+f)  (GRABZqr)
 •   (GRENZE2q+g)  (GRABZql)
 •   (GRENZE2la)  (GRZ+l)
 •   (GRENZE2le)  (GRZl)
 •   (GRENZE2ra)  (GRZ+r)
 •   (GRENZE2re)  (GRZr) •   (GRENZE2lf+rg)  (GRZ2+1)
 •   (GRENZE2lg+rf)  (GRZ3+4)
 •   (GRENZE2rg)  (GRZ1e)
 •   (GRENZE2lf)  (GRZ2a)
 •   (GRENZE2rf)  (GRZ3a)
 •   (GRENZE2lg)  (GRZ4e)

HUB[edit]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
BSicon MHUB.svg BSicon lHUB.svg BSicon lHUB.svg 20px 20px 20px BSicon HUBaf-Lq.svg BSicon HUBeg-Lq.svg BSicon HUBeg-Rq.svg BSicon HUBaf-Rq.svg   0-09
26px BSicon HUBrg-R.svg BSicon HUBlg-L.svg BSicon HUBrf-L.svg BSicon HUBlf-R.svg BSicon HUB2+4.svg BSicon HUBaf-R.svg BSicon HUBaf-L.svg BSicon HUBeg-L.svg BSicon HUBeg-R.svg 10-19
BSicon HUB3+1.svg BSicon HUB-Lq.svg BSicon HUB-L.svg BSicon HUB-Rq.svg BSicon HUB-R.svg BSicon HUBq.svg BSicon HUB.svg BSicon HUBc1.svg BSicon HUBc2.svg BSicon HUBc3.svg 20-29
BSicon HUBc4.svg BSicon HUBrf-R.svg BSicon HUBlf-L.svg BSicon HUBrg-L.svg BSicon HUBlg-R.svg 20px BSicon HUBaf.svg BSicon HUBegq.svg BSicon HUBeg.svg BSicon HUBafq.svg 30-39
26px BSicon HUBx-Lq.svg BSicon HUBx-L.svg BSicon HUBx-Rq.svg BSicon HUBx-R.svg BSicon HUBx-13.svg BSicon HUBx-24.svg BSicon HUBsr-R.svg BSicon HUBsl-L.svg BSicon HUBs+l-L.svg 40-49
BSicon HUBs+r-R.svg BSicon HUBtr-3.svg BSicon HUBtg-4.svg BSicon HUBtl-1.svg BSicon HUBtf-2.svg BSicon HUBtg-1.svg BSicon HUBtl-2.svg BSicon HUBtf-3.svg BSicon HUBtr-4.svg BSicon HUBr-L.svg 50-59
BSicon HUBl-R.svg BSicon HUBrf.svg BSicon HUBlf.svg BSicon HUBrg.svg BSicon HUBlg.svg BSicon HUBx-3.svg BSicon HUBx-4.svg BSicon HUBx-1.svg BSicon HUBx-2.svg BSicon HUBx.svg 60-69
BSicon HUB+l-R.svg BSicon HUBtr.svg BSicon HUBtg.svg BSicon HUBtl.svg BSicon HUBtf.svg BSicon HUB+r-L.svg BSicon HUBr.svg BSicon HUBl.svg BSicon HUB+l.svg BSicon HUB+r.svg 70-79
BSicon HUB2.svg BSicon HUBa.svg BSicon HUBeq.svg BSicon HUBe.svg BSicon HUBaq.svg BSicon HUB3.svg BSicon HUBsr-L.svg BSicon HUBsl-R.svg BSicon HUBs+l-R.svg BSicon HUBs+r-L.svg 80-89
BSicon HUB4.svg BSicon HUBsc2.svg BSicon HUBsc3.svg BSicon HUBsc4.svg BSicon HUBsc1.svg BSicon HUB1.svg BSicon HUBsr.svg BSicon HUBsl.svg BSicon HUBs+l.svg BSicon HUBs+r.svg 90-99

(These are the "true" names of icons HUB86 to 99)

 •   (HUB26lf)
 •   (HUB26lg)
 •   (HUB26rf)
 •   (HUB26rg)
 •   (HUB24cro)
 •   (HUB22clo)
 •   (HUB22clu)
 •   (HUB22lf)
 •   (HUB22rg)
 •   (HUB24cru)
 •   (HUB24lg)
 •   (HUB24rf)

Overlays[edit]

Bridges and tunnel[edit]

 •   (SWING)  (lSWING)
 •   (LIFT)  (lLIFT)

 •   (BRIDGE)  (lBRK1)
 •   (BRIDGEq)  (lBRK1q)
 •   (BRIDGElr)  (lDBRK1)
 •   (BRIDGErl)  (lDBRK1q)

 •   (TUNNEL legende)  (lTNLae)
 •   (TUNNELa legende)  (lTNLa)
 •   (TUNNELe legende)  (lTNLe)
 •   (PORTALS)  (lTNLea)
 •   (PORTALg)  (PORTALe)
 •   (PORTALf)  (PORTALa)
 •   (PORTALSq)  (lTNLqea)
 •   (PORTALl)  (PORTALqa)
 •   (PORTALr)  (PORTALqe)

Other[edit]

PLF[edit]

more variants
 •   (leer+BS)  (PLF)
 •   (leer+BSa)  (lPLFa)
 •   (leer+BSe)  (lPLFe)
 •   (leer+BSae)  (lPLFqlr)
 •   (leer+BSael)  (lPLFqelr)
 •   (leer+BSaer)  (lPLFqalr)
 •   (leer+BSalr)  (lPLFalr)
 •   (leer+BSelr)  (lPLFelr)
 •   (leer+BSal)  (lPLFal)
 •   (leer+BSar)  (lPLFar)
 •   (leer+BSel)  (lPLFel)
 •   (leer+BSer)  (lPLFer)
 •   (leer+BSl)  (lPLFl)
 •   (leer+BSlr)  (lPLFlr)
 •   (leer+BSr)  (lPLFr)

 •   (leer+h)  (ELEV)
 •   (leer+ha)  (ELEVt)
 •   (leer+he)  (ELEVb)
 •   (leer+hl)  (ELEV-l)?
 •   (leer+hr)  (ELEV-r)?

 •   (STR+BSl)  (PLFl)
 •   (STR+BSlr)  (PLFlr)
 •   (STR+BSr)  (PLFr)
 •   (STRq+BSa)  (PLFql)
 •   (STRq+BSae)  (PLFqlr)
 •   (STRq+BSe)  (PLFqr)
 •   (ENDEa+BSlr)  (PLFlrba)
 •   (ENDEe+BSlr)  (PLFlrbe)
 •   (ENDEe+BSr)  (PLFrbe)
 •   (ENDEr+BSae)  (PLFqlrba)
 •   (ENDEl+BSae)  (PLFqlrbe)
 •   (ENDEl+BSa)  (PLFqlbe)

 •   (ENDEa+BSalr)  (PLFalr)
 •   (ENDEe+BSelr)  (PLFelr)
 •   (ENDEr+BSaer)  (PLFqalr)
 •   (ENDEl+BSael)  (PLFqelr)
 •   (ENDEa+BSa)  (PLFab)
 •   (ENDEr+BSr)  (PLFqab)
 •   (ENDEe+BSe)  (PLFeb)
 •   (ENDEl+BSl)  (PLFqeb)
 •   (ENDEa+BSal)  (BSalb)
 •   (ENDEl+BSal)  (BSalqb)
 •   (ENDEe+BSer)  (BSerb)
 •   (ENDEr+BSer)  (BSerqb)

Mode of transport[edit]

 •   (CLRV)  (TRAM-CA)