User:Darren J. Prior

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

I use this page to display my favourite photographs I have taken that are uploaded to Wikimedia Commons and most of which are on use on different Wikipedia's.

I am active on Wikipedia at Darren J. Prior and on the Irish language version of Wikipedia Vicipéid at Darren J. Prior.


Úsáidim an leathanach seo chun na grianghrafannna is mó a thaithníonn liom a thóg mé a d'uaslodáil mé ar Cómhaoin Wikimedia a thaispeáint agus tá formhór díobh in úsáid ar Wikipedia's éagsúla.

Tá mé gníomhach ar Wikipedia ag Darren J. Prior agus ar an leagan Gaeilge de Wikipedia Vicipéid freisin ag Darren J. Prior.


Cultúr agus oidhreacht na hÉireann / Irish culture and heritage


Bád Eddie, Gaoth Dobhair (2010)


TG4, Baile na hAbhann, Conamara, Co. na Gaillimhe (2014)


Ceannáras RTÉ Raidió na Gaeltachta, Casla, Conamara, Co. na Gaillimhe (2014)


RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall (2010)


Sráid Grafton / Grafton Street, Baile Átha Cliath / Dublin (2015)


Stáisiún Traenach Chaisleán Cnucha / Castleknock Train Station (2018)


Castleknock GAA, Somerton Park / CLG Chaisleán Cnucha, Páirc Somerton (2018)


Riverwood, Castleknock / Coill na hAbhann, Caisleán Cnucha (2020)


Riverwood tennis courts bilingual sign / Comhartha dátheangach chúirteanna leadóige Choill na hAbhann (2020)


Árasáin Dhonn Rua i gCaisleán Cnucha / Donn Rua apartments in Castleknock (2018)


Páirc Tír na nÓg Park, Bóthar Bhaile Diosúil, Caisleán Cnucha / Diswellstown Road, Castleknock (2018)


Bóthar Gleanntán na Coille / Delwood Road (2020)


Comhartha fáilte go Sráidbhaile Chluain Saileach / Welcome to Clonsilla Village sign (2018)


Stáisiún Traenach Chúil Mhín / Coolmine Train Station (2018)


Comhartha Gaelscoil Scoil Oilibhéir, Cúil Mhín / Gaelscoil Scoil Oilibhéir sign, Coolmine (2020)


Árasáin darb ainm An Clós Cúirte, Cluain Saileach / The Courtyard apartments, Clonsilla (2019)


Lána na hEaglaise, Baile Bhlainséir / Church Lane, Blanchardstownn (2021)


Avondale Court, Mulhuddart / Cúirt Abhainn Dála, Mullach Eadrad (2021)


Avondale Park, Mulhuddart / Páirc Abhainn Dála, Mullach Eadrad (2021)


Oifigí cathartha Chomhairle Contae Fhine Gall, Baile Bhlainséir / Fingal civic offices in Blanchardstown (2019)


Leabharlann Bhaile Bhlainséir / Blanchardstown library (2019)


Ionad Ealaíon Draíocht, Baile Bhlainséir / Draíocht Arts Centre Blanchardstown (2019)


Árasáin darb ainm An t-Oileán, Séipéal Iosóid / The Island apartments, Chapelizod (2019)


Árasáin darb ainm An Chora, Séipéal Iosóid / The Weir apartments, Chapelizod (2019)


Comhartha fáilte go Baile Brigín / Welcome to Balbriggan sign (2018)


Comhartha fáilte go Béal Átha Mó / Welcome to Ballymoe sign (2018)


Roscommon train station sign / Comhartha stáisiún traenach Ros Comáin (2020)


Stáisiún Traenach an Chaisleáin Riabhaigh / Castlerea Train Station (2018)


An Phríomhshráid, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin / Mainstreet, Castlerea, Co. Roscommon (2018)


St. Kevin's Castlerea GAA flag & Co. Roscommon GAA flag / Brat Club CLG Naomh Caoimhín Chaisleán Riabhach & brat CLG Contae Ros Comáin (2019)


St. Kevin's GAA club Castlerea, Cloonkeen / Club CLG Naomh Caoimhín Chaisleán Riabhach, Cluain Caoin (2020)


Roscommon Arts Centre / Ionad Ealaín Ros Comáin (2020)


Áras an Chontae, Roscommon County Council / Comhairle Contae Ros Comáin (2020)


Broombridge train station, Luas stop and depot / Stáisiún traenach, stad Luas agus stáisiún lasta iarnróid Broome (2019)


Cabra Luas stop / Stad Luas na Cabraí (2019)


Comharthaí dátheangacha i bhFionnghlas / Bilingual signs in Finglas (2019)


Coláiste Íde College of Further Education / Coláiste Íde, Coláiste Breisoideachais (2019)


Main entrance to DCU sign / Comhartha príomhslí isteach go dtí OCBHAC (2021)


Cois Eala, Ráth Maonais / Rathmines (2005)


Tallaght Luas stop bilingual sign / Comhartha dátheangach Luas Tamhlachta (2019)


County Hall, South Dublin County Council, Tallaght / Halla an Chontae, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Tamhlacht (2019)


Leabharlann an Chontae, Tamhlacht / Tallaght County Library (2019)


Rua Red Arts Centre Tallaght / Ionad Ealaíon Rua Red Tamhlacht (2019)


Tallaght Hospital / Ospidéal Thamhlachta (2019)


Comhartha dátheangach fáilte go dtí Baile Munna / Welcome to Ballymun bilingual sign (2019)


Comhartha dátheangach ag an tIonad Cathartha Bhaile Munna / Ballymun Civic Centre bilingual sign (2019)


Northside Civic Centre, Coolock / Ionad Saoránach Thuaisceart na Cathrach, an Chúlóg (2019)


Parnells GAA sign, Coolock Village / Comhartha An Cumann Parnell, Sráidbhaile na Cúlóige (2019)


Coláiste Dhúlaigh College of Further Education / Coláiste Dhúlaigh, Coláiste Breisoideachais (2019)


Near FM van / Veain Near FM (2019)


Connolly Hospital bilingual sign and Childrens Hospital Satellite centre in background / Comhartha dátheangach ag Ospidéal Uí Chonghaile agus Ionad Satailít Ospidéal Náisiúnta na Leanaí Ospidéal Uí Chonghaile sa chúl (2019)


National Childrens Hospital Satellite Centre Connolly Hospital opened / Ionad Satailít Ospidéal Náisiúnta na Leanaí, Ospidéal Uí Chonghaile, Baile Bhlainséir oscailte (2019)


Connolly Hospital bilingual sign / Comhartha dátheangach ag Ospidéal Uí Chonghaile (2019)


Beaumont Hospital / Ospidéal Beaumont (2020)


Welcome to Beaumont Hospital bilingual sign / Comhartha dátheangach fáilte go dtí Ospidéal Beaumont (2020)


Welcome to Beaumont Hospital bilingual sign / Comhartha dátheangach fáilte go dtí Ospidéal Beaumont (2020)


Beaumont Hospital campus bilingual sign / Comhartha champas dátheangach Ospidéal Beaumont (2020)


Navan Road Primary Care Centre / Ionad Cúram Príomhúil Bhóthar na hUaimhe (2020)


COVID-19 social distancing bilingual sign, Tír na nÓg Park, Carpenterstown / Comhartha scaradh sóisialta dátheangach COVID-19, Páirc Tír na nÓg, Baile an Chairpintéaraigh (2020)


Stair na hÉireann / Irish History


Main entrance to the National Museum of Ireland- Decorative Arts & History- Collins Barracks / Príomhshlí isteach go dtí Ard-Mhúsaem na hÉireann- Na hEalaíona Maisiúla agus Stair- Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath (2019)


Martin Savage memorial, Ashtown Cross / Leac chuimhneacháin Martin Savage, Crois Bhaile an Ásaigh (2020)


Fr. Edward J. Flanagan Statue, Ballymoe / Dealbh phortráide An tAthair Edward J. Flanagan, Béal Átha Mó (2018)


National Famine Way, 12th Lock Royal Canal Dublin / Slí Náisiúnta an Ghorta Mhóir, An Dara Loc Déag, An Chanáil Ríoga Baile Átha Cliath (2019)


Lasmuigh d'Éireann / Outside Ireland


Eiffel Tower / Tour Eiffel / An Túr Eiffel, Paris, France / Páras, An Fhrainc (2002)


Súil Londain / London Eye (2003)


Comharthaí dátheangacha na Breataine Bige / Arwyddion dwyieithog Cymraeg / Welsh bilingual signs (2003)