User:Darren J. Prior

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

I use this page to display the photographs I have taken that are uploaded to Wikimedia Commons and most of which are on use on different Wikipedia's.

I am active on Wikipedia at Darren J. Prior and on the Irish language version of Wikipedia Vicipéid at Darren J. Prior.


Sráid Grafton / Grafton Street, Baile Átha Cliath / Dublin, Éire / Ireland (2015)


Stáisiún Traenach Chaisleán Cnucha / Castleknock Train Station (2018)


Árasáin Dhonn Rua i gCaisleán Cnucha, Baile Átha Cliath / Donn Rua apartments in Castleknock, Dublin (2018)


Páirc Tír na nÓg Park, Baile an Chairpintéaraigh / Carpenterstown, Caisleán Cnucha / Castleknock (2018)


Comhartha fáilte go Sráidbhaile Chluain Saileach / Welcome to Clonsilla Village sign (2018)


Stáisiún Traenach Chúil Mhín / Coolmine Train Station (2018)


Oifigí cathartha Chomhairle Contae Fhine Gall, Baile Bhlainséir / Fingal civic offices in Blanchardstown (2019)


Leabharlann Bhaile Bhlainséir / Blanchardstown library (2019)


Ionad Ealaíon Draíocht, Baile Bhlainséir / Draíocht Arts Centre Blanchardstown (2019)


Árasáin darb ainm An t-Oileán, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath / The Island apartments, Chapelizod, Dublin (2019)


Árasáin darb ainm An Chora, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath / The Weir apartments, Chapelizod, Dublin (2019)


Comhartha fáilte go Baile Brigín / Welcome to Balbriggan sign (2018)


Comhartha fáilte go Béal Átha Mó / Welcome to Ballymoe sign (2018)


Statue in honour of Fr. Edward J. Flanagan (1886-1948), Ballymoe, Co. Galway.


Stáisiún Traenach an Chaisleáin Riabhaigh / Castlerea Train Station (2018)


An Phríomhshráid, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin / Mainstreet, Castlerea, Co. Roscommon (2018)


Plaque at former Hells Kitchen pub Castlerea (2018)


Plaque in honour of John F. Cryan, Castlerea


Páirc Somerton Park, CLG Chaisleán Cnucha / Castleknock GAA (2018)


Welcome to Navan Road sign / Comhartha Fáilte go Bóthar na hUaimhe (2019)


Comhartha Fáilte go dtí An Chabrach / Welcome to Cabra sign (2019)


Broombridge train station sign / Comhartha stáisiúin traenach Dhroichead Broome (2019)


Broombridge train and Luas station and depot / Stáisiún traenach, Luas agus Stáisiún lasta iarnróid Broome (2019)


Cabra Luas station / Stáisiún Luas na Cabraí (2019)


Coláiste Íde College of Further Education / Coláiste Íde, Coláiste Breisoideachais (2019)


Bilingual Irish/English welcome to Stoneybatter sign / Comhartha dhátheangach Gaeilge/Béarla ag cur fáilte chuig Bóthar na gCloch (2019)


Welcome to Drimnagh bilingual sign / Comhartha dhátheangach fáilte go Droimneach (2019)


Blackhorse bilingual Luas stop sign / Comhartha dhátheangach Luas an Capall Dubh (2019)


Tallaght Luas stop bilingual sign / Comhartha dhátheangach Luas Tamhlachta (2019)


County Hall, South Dublin County Council, Tallaght / Halla an Chontae, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Tamhlacht (2019)


Leabharlann an Chontae, Tamhlacht / Tallaght County Library (2019)


Rua Red Arts Centre Tallaght / Ionad Ealaíon Rua Red Tamhlacht (2019)


Tallaght Hospital / Ospidéal Thamhlachta (2019)


St. James's Hospital sign / Comhartha Ospideál San Séamas (2019)


St. James's Hospital Dublin Luas station sign / Comhartha Luas Ospidéal San Séamas Baile Átha Cliath (2019)