User:Ex13/hrtranslation

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Still missing[edit]

For the upload form:

English Croatian translation Talk page
MediaWiki:UploadFormLicenseHelp/ownwork MediaWiki:UploadFormLicenseHelp/hrownwork MediaWiki talk:UploadFormLicenseHelp/hrownwork
MediaWiki:Extra-tabs.js‎ MediaWiki:Extra-tabs.js/hr‎ MediaWiki talk:Extra-tabs.js/hr‎
MediaWiki:UploadFormLicenseHelp/fromgov MediaWiki:UploadFormLicenseHelp/hrfromgov MediaWiki talk:UploadFormLicenseHelp/hrfromgov
MediaWiki:Licenses MediaWiki:Licenses/hr MediaWiki talk:Licenses/hr
MediaWiki:UploadFormPreviewLicenseLabel MediaWiki:UploadFormPreviewLicenseLabel/hr MediaWiki talk:UploadFormPreviewLicenseLabel/hr
MediaWiki:UploadFormCategoryHint MediaWiki:UploadFormCategoryHint/hr MediaWiki talk:UploadFormCategoryHint/hr
MediaWiki:UploadFormAdditionalInfoHint MediaWiki:UploadFormAdditionalInfoHint/hr MediaWiki talk:UploadFormAdditionalInfoHint/hr
MediaWiki:UploadFormSourceHint MediaWiki:UploadFormSourceHint/hr MediaWiki talk:UploadFormSourceHint/hr
MediaWiki:UploadFormSourceHelp MediaWiki:UploadFormSourceHelp/hr MediaWiki talk:UploadFormSourceHelp/hr

All done. Lupo 21:43, 11 February 2009 (UTC)

Problems[edit]

On the hrownwork, hrfromflickr, hrfromgov, and hrfromwikimedia forms the server somehow gets confused. On hrownwork and hrfromwikimedia, everything is in English, on the others, some labels are English. I don't know why that is. The forms are configured exactly like the French forms (frownwork, frfromflickr, frfromgov, frfromwikimedia), which work. Still investigating. Lupo 08:50, 9 February 2009 (UTC)

Seems to be some cache thing. hrownwork and hrfromwikimedia are fine now for me, hrfromflickr and hrfromgov not yet. Lupo 07:51, 10 February 2009 (UTC)
And now everything is fine. Lupo 22:14, 10 February 2009 (UTC)

Translations for Croatian[edit]

 • All moved from talk to the MediaWiki namespace. Lupo 08:50, 9 February 2009 (UTC)
MediaWiki Translation Preview
MediaWiki:Licenses/hr
 • subst:uwl|Ne znam koja je licencija
 • Vaše vlastito djelo (najbolji način):
  • self|GFDL|cc-by-sa-all|Vlastito djelo, copyleft, pripisivanje potrebno (višestruka licencija GFDL, CC-BY-SA sve inačice)
  • self|Cc-zero|Vlastito djelo, odricanje od svih prava (javno vlasništvo)
  • self|GFDL|cc-by-sa-4.0|Vlastito djelo, copyleft, pripisivanje potrebno (GFDL, CC-BY-SA-4.0)
  • self|GFDL|cc-by-4.0|Vlastito djelo, pripisivanje potrebno (GFDL, CC-BY 4.0)
 • Nije vlastito djelo, ali je objavljeno pod:
  • Creative Commons licencijama
   • cc-by-sa-4.0|Attribution ShareAlike 4.0
   • cc-by-sa-3.0|Attribution ShareAlike 3.0
   • cc-by-4.0|Attribution 4.0
   • cc-by-3.0|Attribution 3.0
  • Free Art licencijom
   • FAL|Free Art licencija
  • Fotografije s Flickra
   • subst:template 2|flickrreview|subst:uwl|Fotografija s Flickra i ne znam koja je licencija
   • subst:template 2|cc-by-sa-2.0|flickrreview|Postavljano na Flickr pod Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
   • subst:template 2|cc-by-2.0|flickrreview|Postavljano na Flickr pod Creative Commons Attribution 2.0
 • Javno vlasništvo:
 • subst:uwl|Pronašao sam fotografiju na Googleu ili slučajnoj web stranici
  • PD-old|Autor je umro prije više od 70 godina
  • PD-Art|Reprodukcija slike koja je u javnom vlasništvu zbog svoje starosti
  • PD-US|Prva objava u SAD-u prije 1923.
  • PD-USGov|Originalno djelo savezne vlade SAD-a
  • PD-USGov-NASA|Originalno djelo NASA-e
  • PD-USGov-Military-Navy|Originalno djelo Američke vojske
  • PD-ineligible|Prejednostavno da bi bilo zaštićeno autorskim pravom
  • subst:Template 2|Trademarked|PD-textlogo|Logo samo s jednostavnim tekstom (wordmark)
 • Druge mogućnosti:
 • subst:uwl|Pronašao sam fotografiju na Googleu ili slučajnoj web stranici
  • Fair use|Slika pod poštenom uporabom
  • Copyrighted free use|Zaštićena autorskim pravom, ali se može koristiti u sve svrhe, uključujući i komercijalne
  • Attribution|Može se koristiti u sve svrhe, uključujući i komercijalne, ako je nositelj autorskog prava propisno naznačen
 • subst:uwl|I don't know what the license is
 • Your own work (best practices):
  • self|GFDL|cc-by-sa-all|migration=redundant|Own work, copyleft, attribution required (Multi-license GFDL, CC BY-SA all versions)
  • self|Cc-zero|CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, all rights waived (Public domain)
  • PD-self|Own work, all rights released (Public domain)
  • self|GFDL|cc-by-sa-4.0|migration=redundant|Own work, copyleft, attribution required (GFDL, CC BY-SA 4.0)
  • self|GFDL|cc-by-4.0|migration=redundant|Own work, attribution required (GFDL, CC BY 4.0)
  • self|cc-by-sa-4.0|Own work, copyleft, attribution required (CC BY-SA 4.0)
 • Not self-made, but has been released under:
  • Creative Commons licenses
   • cc-by-sa-4.0|Attribution ShareAlike 4.0
   • cc-by-sa-3.0|Attribution ShareAlike 3.0
   • cc-by-4.0|Attribution 4.0
   • cc-by-3.0|Attribution 3.0
   • Cc-zero|CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Free Art License
   • FAL|Free Art License
  • Flickr photos
   • subst:template 2|flickrreview|subst:uwl|Image from Flickr and I do not know the license
   • subst:template 2|cc-by-sa-2.0|flickrreview|Uploaded to Flickr under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
   • subst:template 2|cc-by-2.0|flickrreview|Uploaded to Flickr under Creative Commons Attribution 2.0
 • Public domain:
  • PD-old-100|Author died more than 100 years ago
  • PD-old-100-1923|Author died more than 100 years ago AND the work was published before 1923
  • PD-old-70-1923|Author died more than 70 years ago AND the work was published before 1923
  • PD-old-70|Unclear-PD-US-old-70|Author died more than 70 years ago BUT the work was published after 1923
  • PD-Art|Reproduction of a painting or other 2D work that is in the public domain because of its age – needs specification after uploading
  • PD-US|First published in the United States before 1923
  • PD-US-no notice|First published in the United States between 1923 and 1977 without a copyright notice
  • PD-USGov|Original work of the US Federal Government
  • PD-USGov-NASA|Original work of NASA
  • PD-USGov-Military-Navy|Original work of the US Military Navy
  • PD-ineligible|Too simple to be copyrighted
  • subst:Template 2|PD-textlogo|Trademarked|Logo with only simple text (wordmark)
 • Other alternatives:
 • subst:uwl|I found the image on Google or a random website
  • Fair use|Fair use image (Not allowed on Commons. Image will be deleted.)
  • Copyrighted free use|Copyrighted, but may be used for any purpose, including commercially
  • Attribution|May be used for any purpose, including commercially, if the copyright holder is properly attributed
MediaWiki:Gadget-OldUploadForm/hr MediaWiki:Gadget-OldUploadForm/hr DISABLED:Use the old-style upload form layout. [talk] 
MediaWiki:UploadFormAdditionalInfoHelp/hr Dodatne informacije: ovo je polje opće namjene za dodavanje bilo kakvih dodatnih informacija u opisu datoteke. Ovdje možete staviti predloške za geokodiranje, ili ako želite postaviti retuširanu sliku, dodajte {{retouched|opis vaših izmjena}}. Additional info: This is a general purpose field for any further information you might want to add to the file description. Place geocoding templates here, or if you upload a retouched image, add {{retouched|description of your modifications here}}.
MediaWiki:UploadFormAuthorAudiovisualHelp/hr Tko je napravio ovu snimku? Tko ju je objavio, tko je bio skladatelj, tko su bili izvođači, a tko je bio dirigent? Kada je skladatelj živio? Ako se radio o filmu, također naznačite kada je redatelj živio. Who made this recording? Who published it, who was the composer, who were the performers, and who was the director? When did the composer live? If it's a movie, also indicate when the director lived.
MediaWiki:UploadFormAuthorGraphicsHelp/hr Za fotografije, navedite fotografovo ime. Ako datoteka prikazuje neko umjetničko djelo, kao što je fotografija slike, također navedite i slikarevo ime. Ako mislite da je slika (ili prikazano umjetničko djelo) u javnom vlasništvu, također navedite i kada su ti autori živjeli. For photos, give the photographer's name. If the image shows some artwork, such as a photo of a painting, also give the painter's name. If you think the image (or the artwork shown) was in the public domain, also indicate when these authors lived.
MediaWiki:UploadFormAuthorHelp/hr

Autor: morate naznačiti autor(e) ovoga djela. Pružite što je više moguće informacija. Ako vam je potrebno više od jednog retka, kliknite tipku s desne strane polja.

Ako postoji predložak {{Creator}} za nekog poznatog autora, rabite ga. (Pogledajte popis.) Na primjer, ako postoji Creator:Charles Roscoe Savage, unošenjem u ovo polje "{{Creator:Charles Roscoe Savage}}" dodat će se okvir s odgovarajućim podacima o toj osobi, kao što će automatski dodati datoteku, nakon njezina postavljanja, u kategoriju koja sadrži djela ovog autora.

Author: You must indicate the author(s) of this work. Give as much information as you can. If you need more than one line, click the button to the right of the field.

If there is a {{Creator}} template for a famous author, use it. (See the list.) For instance, if Creator:Charles Roscoe Savage exists, entering "{{Creator:Charles Roscoe Savage}}" in the field will add a box giving relevant information about that person, and also automatically add the file uploaded to a category containing works by this author.

MediaWiki:UploadFormCategoriesHelp/hr Kategorije: dodajte kategorije vašoj datoteci kako bi njezino pronalaženje bilo lakše. Kliknite na poveznicu "(+)" kako biste dodali novu kategoriju; ako imate uključen Ajax u svojim postavkama, dok pišete prikazivat će vam se sugestije za postojeće kategorije. Ako želite promijeniti kategoriju koju ste dodali, kliknite na poveznicu "(±)", a za uklanjanje postojeće kategorije, kliknite na "(-)". Categories: Add categories to your file to make it easier to find it. Click on the "(+)" link to add a new category; if you have Ajax enabled, you will even get suggestions for existing categories as you type. If you want to change a category you have added, click the "(±)" link, and to remove an already added category, click on "(-)".
MediaWiki:UploadFormDateAudiovisualHelp/hr Za skladbe, također navedite godinu kada je skladba prvi puta objavljena. For compositions, also give the year the composition was first published.
MediaWiki:UploadFormDateGraphicsHelp/hr Ako je datoteka fotografija nekog umjetničkog djela, molimo navedite također i godinu kada je to umjetničko djelo stvoreno i/ili objavljeno. If the file is a photo of some artwork, please also give the year this artwork was created and/or published.
MediaWiki:UploadFormDateHelp/hr Datum: navedite godinu kada je ovo djelo stvoreno i/ili prvi put objavljeno. Ako ne znate kada je prvi puta objavljeno, navedite godinu kada je djelo stvoreno, i godinu izdanja iz kojega ste ga vi dobili. Date: Give the year this work was created and/or first published. If you don't know when the first publication was, give the year the work was created, and the year of the publication you got it from.
MediaWiki:UploadFormDescHelp/hr

Opis: opišite sadržaja datoteke koju želite postaviti. Opis je obvezatan.

Odaberite jezik opisa u padajućem izborniku s lijeve strane. Ako želite dodati više opisa na različitim jezicima, kliknite na tipku ispod zadnjeg polja za unos opisa: to će dodati novo polje za dodatan opis.

Description: describe the contents of the file you want to upload. A description is mandatory.

Choose the language of the description in the drop-down menu on the left. If you want to add more descriptions in other languages, click the button below the last description field: this will add a new field for another description.

MediaWiki:UploadFormDescriptionHelp/hr
{{Information
|Description=
|Source=
|Date=
|Author=
|Permission=
|other_versions=
}}
 • Description: (opis) opišite sadržaja datoteke koju želite postaviti. Opis je obvezatan.
 • Source: (izvor) naznačite odakle sadržaj originalno potječe. Ako ne znate, naznačite odakle ste vi dobavili sadržaj. Imajte na umu da je većina djela na drugim internetskim stranicama zaštićena autorskim pravom i nisu slobodno licencirana. Molimo ne postavljajte slike s loših izvora i budite oprezni kod postavljanja s problematičnih izvora.
 • Date: (datum) navedite godinu kada je djelo izvorno objavljeno. Ako ne znate kada je to bilo, navedite kada je djelo stvoreno, te godinu izdanja iz kojeg ste ga vi nabavili.
 • Author: (autor) tko je/su autor/i ovog djela? Ako je to fotografija nekog umjetničkog djela (kao što je slika), navedite i ime fotografa i ime originalnog umjetnika. Za filmove i snimke, također navedite ime redatelja i izvođača.
 • Permission: (dopuštenje) ako je djelo koje postavljate zaštićeno autorskim pravom, a imate izričito dopuštenje za njegovim licenciranjem pod slobodnom licencijom, proslijedite takvo dopuštenje na permissions-commons@wikimedia.org, te postavite predložak {{OTRS pending}} u ovo polje. Inače ostavite ovo polje prazno. (Ili rabite ovo polje kako biste postavili neku posebnu oznaku za autorsko pravo ako niti jedan izbor u izborniku s licencijama nije primjenjiv.)
 • Other versions: (druge inačice) ako znate da su dostupne i druge inačice ove datoteke na Zajedničkome poslužitelju, ovdje stavite poveznice, inače ostavite ovo polje prazno.
{{Information
|Description=
|Source=
|Date=
|Author=
|Permission=
|other_versions=
}}
 • Description: Describe the contents of the file you want to upload. A description is mandatory.
 • Source: Indicate where the item originally comes from. If you don't know, indicate where you got the item from. Please note that most works found on other webpages are copyrighted and are not freely licensed. Please do not upload files taken from known bad sources, and be careful with uploads from problematic sources.
 • Date: Give the year this work was originally published. If you don't know when that was, give the year the work was created, and the year of the publication you got it from.
 • Author: Who were the author(s) of this work? If it's a photo of some artwork (such as a painting), give both the photographer's name and the original artist's name. For films and audio recordings, also give the director and the performers.
 • Permission: If the work you upload is copyrighted, but you have an explicit permission to license it under a free license, forward any such permission to permissions-commons@wikimedia.org, and place {{OTRS pending|month=January|day=21|year=2018}} in this field. Otherwise, leave this field empty. (Or use the field to place a specialized copyright tag if none of the choices in the licensing menu is applicable.)
 • Other versions: If you know that there are other versions of this file available at the Commons, link them here, otherwise, leave this field blank.
MediaWiki:UploadFormDestFileHelp/hr Ime datoteke na wikiju: upišite ime koje bi datoteka trebala imati nakon postavljanja. Molimo odaberite opisno ime kako bi se izbjegla podudaranja imena datoteka. Destination filename: Write the name the file should have after uploading. Please choose a descriptive name to avoid name clashes.
MediaWiki:UploadFormHelpOpenButton/hr Kliknite ovdje za pomoć Click here to get help
MediaWiki:UploadFormIgnoreWarningHelp/hr Zanemari sva upozorenja: odaberite ovu kućicu ako želite postaviti datoteku odmah, zanemarujući svako upozorenje o postavljanju preko postojeće datoteke ili o postavljanju velike datoteke. (Imajte na umu da PNG datoteke veće od 12,5 milijuna piksela trenutačno ne mogu biti prikazane kao minijature.) Ignore warnings: Select this checkbox if you want to upload right away, skipping any warnings about overwriting an existing file or about uploading a very large file. (Note, however, that PNG files larger than 12.5 million pixels currently cannot be rendered as thumbnails.)
MediaWiki:UploadFormLicenseHelp/hr Licencija: Zajednički poslužitelj prihvaća samo one datoteke koje su:

Najčešće licencije i oznake autorskopravnog statusa nalaze se u ovom padajućem izborniku. Odaberite neku koja se odnosi na vašu datoteku, ukoliko već niste stavili oznaku za autorsko pravo u gornje polje "Dopuštenje". Pogledajte također i Commons:Licensing.

License: The Commons accepts only media that either

The most common license and copyright status descriptions are listed in this drop-down menu. Choose the one that applies to your file, if you haven't already placed a copyright tag in the "Permission" field above. See also Commons:Licensing.

MediaWiki:UploadFormOtherVersionsHelp/hr Druge inačice: ako znate da su dostupne i druge inačice ove datoteke na Zajedničkome poslužitelju, ovdje stavite poveznice, inače ostavite ovo polje prazno. Other versions: If you know that there are other versions of this file available at the Commons, link them here, otherwise, leave this field blank.
MediaWiki:UploadFormPermissionHelp/hr

Dopuštenje: ako je djelo koje želite postaviti zaštićeno autorskim pravom, a imate izričito dopuštenje za njegovim licenciranjem pod slobodnom licencijom, proslijedite svako takvo dopuštenje na permissions-commons@wikimedia.org, te postavite predložak {{OTRS pending|month=January|day=21|year=2018}} u ovo polje. Inače ostavite ovo polje prazno.

Ako znate da vaša datoteka potpada pod posebno pravilo autorskog prava koje nije pokriveno licencijama navedenim u donjem padajućem izborniku "Licencija", možete također upisati oznaku za autorsko pravo izravno u ovo polje umjesto odabira licencije niže. Ako koristite "suradničku licenciju" definiranu na podstranici vaše suradničke stranice, morate ju "supstituirati". Transkluzija suradničke licencije neće biti prihvaćena kao licencija.

Permission: If the work you want to upload is copyrighted, but you have an explicit permission to license it under a free license, forward any such permission to permissions-commons@wikimedia.org, and place {{OTRS pending|month=January|day=21|year=2018}} in this field. Otherwise, leave this field blank.

If you know that your file falls under a specialized copyright rule not covered by the licenses mentioned in the "License" drop-down menu below, you may also write a copyright tag directly in this field instead of choosing a license below. If you use a "user license" defined in a subpage of your user page, you must "subst" it. A transclusion of a user license will not be accepted as a license.

MediaWiki:UploadFormPreviewLicenseButton/hr Pregled odabrane licencije Preview the chosen license
MediaWiki:UploadFormQuickHelp/hr Kratka pomoć
 • Kliknite na tipku Kliknite ovdje za pomoć (ili na poveznicu [?]) kako bi iskočio tekst s uputama za odgovarajuće polje za unos.
 • Ako vam je potrebno polje s više redaka za podatke o izvoru i autoru, kliknite na tipku desno od polja.
 • Za dodavanje opisa na više jezika, kliknite na tipku ispod zadnjeg polja za unos. Odaberite jezik u padajućem izborniku na lijevoj strani.
 • Ako izaberete licenciju u padajućem izborniku, pojavljuje se tipka (uobičajeno Pregled odabrane licencije) za prikaz odabrane licencije.
 • Pop-ups prozori mogu se zatvoriti klikom na njihovu tipku za zatvaranje Button normal.svg, ponovnim klikom na tipku za otvaranje ili pritiskom na tipku Esc.
 • Kako biste vidjeli kako će izgledati opis datoteke nakon postavljanja, kliknite na tipku "Pregled kako će stranica izgledati". Ovime se još uvijek neće postaviti datoteka.
 • Ne trebate dodavati predložak {{information}}; obrazac će ga stvoriti umjesto vas.
 • Ako već imate priređen za kopiranje predložak {{information}} ili drugi sličan predložak, koristite osnovni obrazac za postavljanje. Da biste uvijek koristili stari izgled osnovnog obrasca za postavljanje, provjerite "Koristite stari izgled obrasca za postavljanje." na kartici "Dodaci" vaših postavki.
Quick help
 • Click on the Click here to get help buttons (or the [?] links) to pop-up a help text for the corresponding input field.
 • If you need multi-line input fields for the source and author information, click the button to the right of the fields.
 • To add more descriptions in other languages, click the button below the last description field. Select the language in the drop-down menu to the left.
 • If you select a license in the drop-down menu, a button (normally Preview the chosen license) appears to preview the chosen license.
 • Pop-ups can be closed by clicking their close button Button normal.svg, by clicking again the button that opened them, or by hitting the Esc-key.
 • To see how the description of the file will look after the upload, click the "Preview" button. This will not upload the image yet.
 • You do not need to add an {{information}} template; the form will construct one for you.
 • If you already have an {{information}} template or similar template ready to copy/paste, use the basic upload form. To always use the old basic form layout, click here or uncheck "ImprovedUploadFormd On Special:Upload, show an easier form and help. [documentation / talk] " on the "Gadgets" tab of your preferences.
MediaWiki:UploadFormReuploadDestHelp/hr Ime datoteke na wikiju: ovo je ime datoteke koju ćete ponovno postaviti. Ne možete ovo mijenjati. Destination filename: This is the name of the file you will be overwriting. You cannot modify this.
MediaWiki:UploadFormReuploadSummaryHelp/hr
Izmjene datoteke: opišite izmjene koje ste učinili datoteci koju ćete ponovno postaviti. Ovo će se pojaviti kao sažetak izmjene u starim izmjenama datoteke. Opis je obvezatan.

Na primjer, ukoliko ste odrezali okvir, napišite tako. Ili ako postavljate veću, ali istovjetnu inačicu već postojeće datoteke, upišite "Veća inačica od ", nakon čega slijedi izvor novije inačice.

Vaš opis će se pojaviti kao sažetak izmjene; neće se pojaviti sam po sebi na stranici s opisom datoteke! Ako je nova inačica iz različitog izvora, ili ima različitog autora ili licenciju, molimo također ažurirajte stranicu s opisom datoteke nakon postavljanja.

Ako se nova inačica koju želite postaviti znatno razlikuje od postojeće datoteke, gotovo je uvijek bolje postaviti datoteku pod novim imenom umjesto postavljanja nove inačice postojeće datoteke.

File changes: Describe the changes you made to the file you will overwrite. This will appear as the edit summary in the file history. A description is mandatory.

For instance, if you've cropped away a border, say so. Or if you're uploading a larger, but otherwise identical, version of the already existing file, write "Larger version from ", followed by the source of the new version.

Your description will appear as an edit summary; it will not appear on the file description page itself! If the new version comes from a different source, or has a different author or license, please also update the file description page after the upload.

If the new version you want to upload differs substantially from the already existing file, it is almost always better to upload the file under a new name instead of overwriting the existing file.

MediaWiki:UploadFormSourceAudiovisualHelp/hr Naznačuje odakle je ova snimka. Ako je s neke internetske stranice, uključuje URL na opis koji se nalazi na toj stranici. Indicate where this recording comes from. If it's from some other web site, include the URL to the description at that site.
MediaWiki:UploadFormSourceDocHelp/hr Naznačuje odakle je ovaj dokument. Ako je s neke druge internetske stranice, uključuje njezin URL. Indicate where this document comes from. If it's from some other web site, include the URL.
MediaWiki:UploadFormSourceGraphicsHelp/hr Naznačuje odakle je ova slika. Ako je s neke internetske stranice, uključuje URL na opis koji se nalazi na toj stranici. Ako se radi o skeniranoj knjizi, naznačuje autora knjige, njen naslov i broj stranice. Indicate where this image comes from. If it's from some other web site, include the URL to the description at that site. If it's a scan of a book, give the book's author, its title, and the page number.
MediaWiki:UploadFormSourceHelp/hr

Izvor: odakle je izvorno ova datoteka? Navedite što je više moguće informacija. Ako vam je potrebno više od jednog retka, kliknite tipku s desne strane polja.

Podaci o izvoru su obvezni za svako postavljanje na Zajednički poslužitelj. Molimo ne postavljajte slike s loših izvora i budite oprezni kod postavljanja s problematičnih izvora.

Ako navedete URL kao neposredni izvor za sliku, pobrinite se da je to URL na stranicu s opisom slike ili na internetsku stranicu gdje se ta slika rabi. Poveznica na stranicu na kojoj se nalazi samo slikovna datoteka nije od koristi.

Source: Where did this file originally come from? Give as much information as you can. If you need more than one line, click the button to the right of the field.

Source information is mandatory for all uploads to the Commons. Please do not upload files taken from known bad sources, and be careful with uploads from problematic sources.

If you give a URL as the immediate image source, make sure it's a URL to an image description, or to a web page where the image is used. A link to the plain image file is of no use.

MediaWiki:UploadFormUploadFileHelp/hr

Ime datoteke na vašem računalu: odaberite na svome računalu datoteku koju želite postaviti.

Ako želite postaviti datoteku s neke internetske stranice, prije nego što ćete je ovdje moći postaviti prvo je morate spremiti na svoje računalo. Imajte na umu da je većina slika na Internetu zaštićena autorskim pravom i nisu slobodno licencirane. Pogledajte također i našu knjigu slučajeva za objašnjenje koje su vrste slika prikladne za postavljanje, koje predstavljaju problem ili koje ne bi trebalo postavljati uopće.

Local file: Select a file on your local computer that you want to upload.

If you want to upload a file from some other website, you must first download it to your local computer before you can upload it here. Please take note that most images out there are copyrighted and not freely licensed. See also our image casebook for explanations about which kinds of images are fine to upload, and which pose problems or should not be uploaded at all.

MediaWiki:UploadFormWatchthisHelp/hr Prati ovu stranicu: odaberite ovu kućicu ako želite novopostavljenu datoteku dodati na vaš popis praćenja. Watch this: Select this checkbox if you want to add the newly uploaded file to your watchlist.
MediaWiki:UploadFormSourceAuthorLicenseError/hr Morate navesti originalni izvor datoteke, autora djela i licenciju. You must give the original source of the file, the author of the work, and a license.
MediaWiki:UploadFormNoFilenameError/hr Ciljno ime datoteke ne smije biti prazno. The target filename must not be empty.
MediaWiki:UploadFormHttpFilenameError/hr Čini se da je ciljno ime datoteke URL. The target file name appears to be a URL.
MediaWiki:UploadFormNoSlashError/hr Ciljno ime datoteke ne smije sadržavati "/". The target file name must not contain "/".
MediaWiki:UploadFormNondescriptFilenameError/hr Molimo neka ciljno ime datoteke bude više opisno. Please use a more descriptive target file name.
MediaWiki:UploadFormNoExtensionError/hr Ciljno ime datoteke mora sadržavati ekstenziju tipa datoteke (npr. ".jpg"). The target file name must have a file type extension (like for example ".jpg").
MediaWiki:UploadFormIllegalExtensionError/hr Datoteke ovog tipa ne mogu se postaviti. Files of this type cannot be uploaded.
MediaWiki:UploadFormDoubleExtensionError/hr Molimo ispravite dvostruki tip datoteke u imenu datoteke nakon postavljanja. Please correct the double file type in the target file name.
MediaWiki:UploadFormFlickrURLError/hr Izvor mora biti URL koji vodi na stranicu s opisom slike na Flickru. The source must be a URL pointing to the image description at Flickr.
MediaWiki:UploadFormNoDescriptionError/hr Molimo navedite opis sadržaja datoteke koju želite postaviti. Please give a description of the contents of the file you want to upload.
MediaWiki:UploadFormNoReuploadSummaryError/hr Morate navesti opis izmjena datoteke u odnosu na postojeću čiju novu inačicu postavljate. You must give a description of the changes to the file you will overwrite.
MediaWiki:UploadFormNoHelpTextError/hr Poruka s tekstom pomoći nije pronađena. Molimo prijavite ovu grešku na administratorskoj oglasnoj ploči, tako što ćete napisati koja poruka nedostaje i koja je jezična postavka vašeg korisničkog sučelja. Hvala. Help text not found. Please report this error at the Administrators' noticeboard, telling which message was missing and what your user interface language setting is. Thank you.
MediaWiki:UploadFormPreviewOverwriteError/hr Postavljate preko već postojeće datoteke. Informacije koje ste unijeli u ovaj obrazac neće se prikazati na stranici s opisom. Možda biste trebali odabrati neko drugo ime datoteke za postavljanje na Zajednički poslužitelj? You will upload over an already existing file. Please choose a different filename, unless you are uploading a technically improved version of the same file. Don't overwrite a file with a different image of the same topic. If you overwrite, the information in this form will not appear on the description page.
MediaWiki:UploadFormAddDescButton/hr +Dodaje još jedan opis na još jednom jeziku +Add another description in another language
MediaWiki:UploadFormSourceButton/hr

Više redaka

More lines

MediaWiki:UploadFormAuthorButton/hr

Više redaka

More lines

MediaWiki:UploadFormPreviewButton/hr Prikaži kako će izgledatiPrikaži kako će izgledati konačna stranica datoteke. Ovo još uvijek neće postaviti datoteku! PreviewPreview the final image page. Does not upload yet!
MediaWiki:UploadFormPreviewLicenseButton/hr Pregled odabrane licencije Preview the chosen license
MediaWiki:UploadFormHelpCloseButton/hr Zatvorite ovu poruku

Button hover.svg Button active.svg

Close this message

Button hover.svg Button active.svg

Commons:Upload/hr
MediaWiki:Uploadtext/hr
MediaWiki:Uploadtext/hrownwork
MediaWiki:Uploadtext/hrfromflickr
MediaWiki:Uploadtext/hrfromwikimedia
MediaWiki:Uploadtext/hrfromgov
Commons:Upload/hr/Autor ili dozvola nepoznati
MediaWiki:UploadFormSourceLabel/hr Prvotni izvor: Original source:
MediaWiki:UploadFormAuthorLabel/hr Autor(i): Author(s):
MediaWiki:UploadFormDateLabel/hr Datum nastanka djela: Date of the work:
MediaWiki:UploadFormDescLabel/hr Opis: Description:
MediaWiki:UploadFormPermissionLabel/hr Dozvole: Permission:
MediaWiki:UploadFormCategoriesLabel/hr Kategorije: Categories:
MediaWiki:UploadFormOtherVersionsLabel/hr Druge inačice: Other versions:
MediaWiki:UploadFormAdditionalInfoLabel/hr Dodatne informacije: Additional info:
MediaWiki:UploadFormPreviewLicenseLabel/hr Pregled izabrane licencije Preview the chosen license
MediaWiki:UploadFormOwnWorkLabel/hr MediaWiki:UploadFormOwnWorkLabel/hr {{own}}
MediaWiki:UploadFormUnknownLanguageLabel/hr Nepoznati jezik Unknown language
MediaWiki:UploadFormDestFileHint/hr Ime datoteke na Zajedničkom poslužitelju nakon postavljanja. Name of the file at Commons after the upload. Use a descriptive file name (tips).
MediaWiki:UploadFormSourceHint/hr Odakle je ova datoteka? Where does this file come from? (more)
MediaWiki:UploadFormAuthorHint/hr Tko je stvorio ovu datoteku? Također, ako prikazuje neko umjetničko djelo, tko ga je stvorio? Who created this file? Also, if it shows some artwork, who created that?
MediaWiki:UploadFormDateHint/hr Datum stvaranja i/ili prve objave djela. Date of creation and/or first publication of the work ("YYYY-MM-DD" format).
MediaWiki:UploadFormPermissionHint/hr Nije vaša vlastita datoteka? Ili je objavljena negdje? Koristite {{OTRS pending}} i pošaljite dopuštenje e-poštom. Također za posebne oznake za slike. If this is not your own file, or the work was already published elsewhere, use {{OTRS pending|month=January|day=21|year=2018}} and send permission by e-mail. The field can also be used for specialized license tags.
MediaWiki:UploadFormAdditionalInfoHint/hr Koristite oznake zemljopisnog smještaja i druge dodatne informacije. Jeste li znali da naše fotografije mogu biti prikazane na Google Maps? Pogledajte na primjer fotografije snimljene blizu Arene u Puli, Hrvatska. Use for geolocation tags and other specialized information (such as {{consent}} for images of identifiable living people).
MediaWiki:UploadFormCategoryHint/hr Kliknite (+) za dodavanje kategorije. Click (+) to add categories.
MediaWiki:Licenses/ownwork
 • subst:uwl|Ne znam koja je licencija
 • Dopusti nekomercijalnu i komercijalnu uporabu te izmjene sve dok vas drugi naznačuju i dijele na jednak način:
  • self|cc-by-sa-4.0|GFDL|višestruka licencija s CC-BY-SA-3.0 i GFDL (preporučeno)
  • self|cc-by-sa-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL|višestruka licencija s CC-BY-SA-4.0 i starije i GFDL
  • self|cc-by-sa-4.0|Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
 • Dopusti nekomercijalnu i komercijalnu uporabu te izmjene sve dok vas drugi naznačuju:
  • self|cc-by-4.0|Creative Commons Attribution 4.0
 • Odricanje od svih prava:
  • PD-self|Javno vlasništvo
 • subst:uwl|I do not know the copyright licence
 • Allow non-commercial use, commercial use, and modifications as long as users credit author and share alike:
  • self|cc-by-sa-4.0|GFDL|Multi-license with CC-BY-SA-4.0 and GFDL (recommended)
  • self|cc-by-sa-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL|Multi-license with CC-BY-SA-4.0 and older and GFDL
  • self|cc-by-sa-4.0|Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
 • Allow non-commercial use, commercial use, and modifications as long as others credit you:
  • self|cc-by-4.0|Creative Commons Attribution 4.0
 • Reserve no rights:
  • self|Cc-zero|CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, all rights waived (Public domain)
MediaWiki:Licenses/fromflickr
  • [fotografije s Flickra:]
   • subst:template 2|flickrreview|subst:uwl|Fotografija s Flickra i ne znam koja je licencija
   • subst:template 2|cc-by-sa-2.0|flickrreview|Postavljano na Flickr pod Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
   • subst:template 2|cc-by-2.0|flickrreview|Postavljano na Flickr pod Creative Commons Attribution 2.0
  • [Flickr photos:]
   • subst:template 2|flickrreview|subst:uwl|Image from Flickr and I do not know the license
   • subst:template 2|cc-by-sa-2.0|flickrreview|Uploaded to Flickr under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
   • subst:template 2|cc-by-2.0|flickrreview|Uploaded to Flickr under Creative Commons Attribution 2.0
   • subst:template 2|Flickr-no known copyright restrictions|Flickrreview/human|Flickr Commons: "no known copyright restrictions"
MediaWiki:Licenses/fromgov
 • [savezna vlada SAD-a, javno vlasništvo:]
  • PD-USGov|Originalno djelo savezne vlade SAD-a
  • PD-USGov-NASA|Originalno djelo NASA-e
  • PD-USGov-Military-Navy|Originalno djelo US Navy
  • PD-USGov-NOAA|Originalno djelo US National Oceanic and Atmospheric Administration
  • PD-USGov-Military-Air_Force|Originalno djelo US Air Force
  • PD-USGov-Military-Army|Originalno djelo US Army
  • PD-USGov-CIA-WF|Originalno djelo iz World Factbook CIA-e
  • PD-USGov-USGS|Originalno djelo US Geological Survey
 • subst:uwl|Ne znam koja je licencija
 • [United States federal government, public domain:]
  • PD-USGov|Original work of the US Federal Government
  • PD-USGov-NASA|Original work of NASA
  • PD-USGov-NOAA|Original work of the US National Oceanic and Atmospheric Administration
  • PD-USGov-USGS|Original work of the United States Geological Survey
  • PD-USGov-Military-Air_Force|Original work of the US Air Force
  • PD-USGov-Military-Army|Original work of the US Army
  • PD-USGov-Military-Marines|Original work of the US Marine Corps
  • PD-USGov-Military-Navy|Original work of the US Navy
  • PD-USGov-CIA-WF|Original work from the CIA's World Factbook
  • PD-USGov-DHS-CGAUX|Original work of the US Coast Guard Auxiliary
  • PD-USGov-FSA|Original work of the US Farm Security Administration or Office of War Information
  • PD-USGov-FEMA|Original work of the Federal Emergency Management Agency
  • PD-USGov-POTUS|Original work of the Executive Office of the President
  • PD-NWS|Original work of the National Weather Service
 • subst:uwl|I don't know what the license is

For the interface in general (sidebar): (I have tried to fill these in, but I may have made mistakes. Please check and correct! Lupo 09:12, 9 February 2009 (UTC))

English Croatian translation Preview Talk page Status
MediaWiki:Welcome MediaWiki:Welcome/hr Dobro došli MediaWiki talk:Welcome/hr
MediaWiki:Welcome-url MediaWiki:Welcome-url/hr Commons:Dobrodošlica MediaWiki talk:Welcome-url/hr
MediaWiki:Village pump MediaWiki:Village pump/hr Kafić MediaWiki talk:Village pump/hr
MediaWiki:Village pump-url MediaWiki:Village pump-url/hr Commons:Kafić MediaWiki talk:Village pump-url/hr
MediaWiki:Latestfiles MediaWiki:Latestfiles/hr Nove datoteke MediaWiki talk:Latestfiles/hr ✓ Done
MediaWiki:Randomimage MediaWiki:Randomimage/hr Slučajna datoteka MediaWiki talk:Randomimage/hr
MediaWiki:Contact MediaWiki:Contact/hr Kontakt MediaWiki talk:Contact/hr
MediaWiki:Contact-url MediaWiki:Contact-url/hr Commons:Kontaktirajte nas MediaWiki talk:Contact-url/hr ✓ Done
MediaWiki:Participate MediaWiki:Participate/hr Sudjelovanje MediaWiki talk:Participate/hr ✓ Done

Sources[edit]