User:Heb/Licenseplate

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
{{{template}}}

United-Kingdom-orb.png Picture taken in Denmark showing readable license plate
This photo shows a readable license plate, which combined with the file's meta information may provide an unintended identification. When reusing this photo, users are reminded, that they are solely responsible for the reuse and that due to the possible identification, that certain restrictions may apply to reuse, in accordance with local legislation.

Denmark-orb.png Fotografi taget i Danmark der viser læsbar nummerplade
Dette fotografi viser en læsbar nummerplade, der kombineret med filens metainformationer kan skabe grundlag for en utilsigtet identifikation. Ved brug af dette fotografi, skal brugere erindre, at de alene er ansvarlige for brugen, og at der grundet den mulige identifikation, kan være visse begrænsninger for brugen i henhold til lokal lovgivning.