User:Heb/PRW-DK/da

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
User:Heb/PRW-DK

Advarsel vedr. beskyttelse af privatlivets fred for fotografier taget i Danmark

Denne fil er et fotografi af en eller flere genkendelige, nulevende eller nyligt afdøde, personer på et offentligt sted (et portrætbillede som defineret nedenfor) i Danmark. Filen er offentligt tilgængelig (offentliggjort) fra servere i USA, uden den/de gengivne persons/personers samtykke. Der er ikke en etableret retspraksis vedrørende, det at fotografere eller gøre denne typer billeder offentligt tilgængeligt ved neutral (ikke æreskrænkende) offentliggørelse, så som Commons som et mediearkiv, men

  • Enhver form for kommerciel/politisk anvendelse kan anses for værende æreskrænkende såfremt der ikke foreligger en samtykkeerklæring af den/de gengivne person/personer og,
  • personen/personerne kan lægge sag an for krænkelse under relevant lovgivning for enhver form for anvendelse af fotografiet.

Jf. Datatilsynet: Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet. Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
Et portrætbillede er defineret som et billede hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte persone. Kilde.
Se også Commons:Photographs of identifiable people#Denmark.

Fotografen og uploaderen (til Commons) kan på ingen måde holdes ansvarlig, for kommerciel, politisk eller anden ikke-neutral anvendelse/gengivelse af dette fotografi, selv om det er frigivet under en af Wikimedia Commons accepteret license der tillader offentliggørelse, gengivelse, distribution, afledte værker eller kommerciel brug, så som {{Cc-by-sa-3.0}}.