User:Jablopio

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search


Jablopio profile.png

Nazwisko, imie . . . . . :  JABŁOŃSKI, Piotr
Alias (pseudonim). . . . :  Rex, Troolius Longinus
Nickname . . . . . . . . :  jablopio, troolius

Data urodzenia . . . . . :  wrzesień 1980 r.
Płeć . . . . . . . . . . :  mężczyzna [M]
Obywatelstwo (narod.). . :  polskie / polska
Stan cywilny . . . . . . :  wolny [kawaler]
Rysopis (skrócony) . . . :  wysoki, oczy niebieskie, brak zaków szczególnych

Adres zameldowania . . . :  Kielce (woj. świętokrzyskie), Polska
Numer telefonu[1]. . . . :  +48 793…
Adres e-mail[1]. . . . . :  jablopio@…
Inne dane kontaktowe[2]. :  n/a
________________________
 1) dostęp do danych ograniczony,
 2) brak danych lub informacja nie została udostępniona.