User:Karin nilsson

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Jag heter Karin Nilsson och jobbar som enhetschef på museimyndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Vår enhet, Digitala museet, arbetar med att delge och interagera kring samlingarna på digitala arenor. Under hösten 2013 publicerade vi ca 20 000 högupplösta bilder på Wikimedia commons och vi kommer att fortsätta att lägga ut bilder några gånger per år. Vårt mål är att alla bilder som finns på museerna ska kunna användas och vidareanvändas och alla bilder har fria licenser.

Jag redigerar främst information som på olika sätt ligger inom våra museers uppdrag och tillsammans med kollegor från andra museer skriver jag om ämnen som vi forskar om, gör utställningar om eller skriver böcker om även på Wikipedia.