User:Magnus 0038

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Jag heter Måns Hagberg. Här på wikimedia kallas jag Magnus 0038. Den som vill veta mera kan kolla min hemsida:

manshagbergpunktfotosidan.se (Ersätt "punkt" med tecknet för punkt.)

My name is Mans Hagberg. Here I am called Magnus 0038. For more info, check my homepage:

manshagbergfullstopfotosidan.se (Please exchange "fullstop" to the full stop at your keyboard.)