User:NielsF/Commons:Licentiebeleid

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Licensing in other languages: العربية | Asturianu | Беларуская | Català | Čeština | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Euskara | Suomi | Français | Galego | Alemannisch | עברית | Magyar | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | 日本語 | ភាសាខ្មែរ | 한국어 | Nederlands | Occitan | Polski | Português | Português do Brasil | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Svenska | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/−

De pagina Commons:Licentiebeleid probeert om niet-juristen een overzicht te geven van gecompliceerde auteursrechtenwetgeving door middel van een op voorbeelden gebaseerde tutorial. Het doel van de pagina is om je te helpen besluiten of je een bepaalde afbeelding of ander mediabestand mag opladen naar Wikimedia Commons.

Commons accepteert alleen vrije inhoud, zijnde afbeeldingen en andere mediabestanden die door iedereen en voor elk doel gebruikt mogen worden[1]. De details worden hieronder beschreven. Commons accepteert geen fair use en aanverwante concepten zoals het citaatrecht; zie hieronder voor de redenen. Ook inhoud die alleen voor niet-commerciële doeleinden verspreid en bewerkt mag worden wordt niet geaccepteerd.

De licentie die op een afbeelding of mediabestand van toepassing is moet duidelijk worden aangegeven op de afbeeldingspagina met een copyright tag. Alle informatie die de desbetreffende licentie vereist moet op de afbeeldingspagina gegeven worden. De op de afbeeldingspagina vermelde informatie moet voldoende zijn om anderen in staat te stellen de status van de licentie te verifiëren. Dit kan het best gedaan worden door dit onmiddelijk in het samenvattingsveld van het uploadformulier aan te geven.

Dit stripje illustreert het nut van het kiezen van meerdere licenties voor je eigen werk. Klik om het volledige stripje te zien.

Geaccepteerde licenties[edit]

Alle inhoud van Commons moet onder een vrije licentie beschikbaar gesteld worden. Dit betekent dat die inhoud door iedereen en voor elk doel gebruikt kan worden (zie ook Commons:Project scope). De licentie moet aan de volgende specifieke voorwaarden voldoen:

 • Herpublicatie en verspreiding moet toegestaan zijn
 • Publicatie van afgeleid werk moet toegestaan zijn
 • Commercieel gebruik van het werk moet toegestaan zijn
 • Het noemen van alle auteurs/bijdragers van een werk mag een voorwaarde zijn.
 • Publicatie van afgeleid werk onder dezelfde licentie mag een voorwaarde zijn.
 • Het gebruik van open bestandsformaten zonder digitale kopieerbeperkingen mag een voorwaarde zijn.

De volgende beperkingen mogen niet van toepassing zijn op het bestand:

 • Alleen gebruik door Wikimedia-projecten (de enige uitzondering zijn de niet onder vrije licentie staande Wikimedia logo's)
 • Slechts voor niet-commercieel/educatief gebruik
 • Gebruik alleen maar onder "fair use" beperkingen of citaatrecht
 • Het op de hoogte stellen van de auteur voor sommige of alle soorten gebruik verplicht in plaats van gewenst

De volgende soorten media zijn over het algemeen niet toegestaan:

 • Screenshots van software die zelf niet onder een vrije licentie staat. Screenshots van software die onder de GPL of een vergelijkbare vrije software licentie staat worden over het algemeen gezien in orde gevonden.
 • TV-beelden (programma's en reclamebeelden).
 • Scans of reproducties van beschermd werk, specifiek: boekomslagen, album/CD-hoesjes, etc.
 • Beschermde symbolen en logo's
 • Modellen, maskers, speelgoed en andere objecten die een beschermd werk, zoals een specifiek (teken)filmpersonage uitbeelden (in plaats van een acteur, een specifieke rol maakt niet uit)

Commons staat natuurlijk ook alle werken toe waar geen auteursrechten op van toepassing (kunnen) zijn, het zogenaamde Publieke domein. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe werken die in sommige landen zich in het publieke domein bevinden, maar in andere landen (nog) niet. Lees alsjeblieft ook het gedeelte over publiek domein hieronder.

Meerdere licenties (Multi-licensing)[edit]

Je kan een bestand onder zoveel licenties vrijgeven als je wilt, zo lang als er tenminste één voldoet aan de criteria hierboven. Zeker als je een bestand onder de GFDL-licentie vrijgeeft is het uit het oogpunt van gebruiksgemak voor mensen die het bestand willen gebruiken wenselijk om een tweede licentie erbij te noemen (vaak wordt voor CC-BY-SA gekozen, zie ook het stripje hierboven).

Bekende licenties[edit]

De volgende bekende licenties hebben de voorkeur voor bestanden op Commons:

Zie Copyright tags (Engelstalig) voor meer licenties.

N.B: De GFDL is nogal onpraktisch voor afbeeldingen en korte teksten, voornamelijk voor gedrukte media, omdat de volledige tekst van de GFDL mee moet worden geleverd met de afbeelding of tekst. Het vrijgeven onder twee licenties, met een additionele licentie die ervoor zorgt dat de afbeelding of tekst makkelijker gebruikt kan worden, zoals een Creative Commons licentie, heeft dus de voorkeur.

De volgende licenties zijn wijdverbreid maar expliciet niet toegestaan (tenzij het bestand natuurlijk óók onder een vrije licentie staat):

 • Creative Commons Niet-Commerceel gebruik alleen (-NC) licenties
 • Creative Commons Geen afgeleide werken (No-Derivatives) (-ND) licenties
 • Materiaal dat alleen gebruikt kan worden onder een fair use clausule of een vergelijkbaar "recht" zoals het citaatrecht (zie hieronder voor de redenen).

Licentie-informatie[edit]

Voorbeeld van afbeelding met gedetaileerde beschrijving (zie afbeeldingspagina)

Alle beschrijvingspagina's op de Commons moeten duidelijk aanduiden onder welke licentie de materialen gepubliceerd zijn, en moeten alle informatie bevatten die vereist zijn door de licentie (auteur, enz.) en moeten ook voldoende informatie bevatten voor anderen om de licentie te controleren (bronvermelding).

De volgende informatie moet altijd aanwezig zijn op de beschrijvingspagina, of dat vereist is door de licentie of niet:

 • De beschrijving van de inhoud van de afbeelding of het mediabestand. Beschrijving van de afbeelding, waar, wat, wie? Dit is belangrijk zodat iedereen weet wat men werkelijk ziet of hoort. Dit is met name belangrijk voor wetenschappelijke informatie, zoals afbeeldingen in onechte kleuren.
 • De auteur van de afbeelding of het mediabestand. Voor media die beschouwd worden als publiek domein, omdat de auteursrechten verlopen zijn, de datum van overlijden van de auteur is ook kritiek. Indien de overlijdensdatum niet bekend is of het werk anoniem gepubliceerd is, dient de datum van (eerste) publicatie vermeld te worden.
 • De bron van het materiaal, bij voorkeur een weblink of een citaat. Dit is uiteraard niet van toepassing op materiaal dat voor het eerst op Commons gepubliceerd is en de uploader de auteur van het materiaal is. Dit moet expliciet vermeld worden.

Minder belangrijk, maar moeten verstrekt worden indien beschikbaar:

 • De datum en plaats van opname en publicatie. Voor media die als publiek domein worden beschouwd omdat de auteursrechten verstreken zijn, is de datum cruciaal (zie de sectie over publiek domein beneden).

Deze punten kunnen het beste beschreven worden met het informatie sjabloon. Voor gebruik van dit sjabloon, zie criteria for inclusion (Engels).

 • De licentie die van toepassing is op het werk. Dit moet gedaan worden met een auteursrechten-tag.

Zie ook Commons:Incomplete license (Engels)

De kunst van licenties[edit]

Bedenk dat in sommige gevallen een document (mediabestand) meerdere aspecten kan bevatten, die gelicenceerd kunnen en moeten zijn. Iedereen die een substantiële bijdrage heeft gedaan heeft rechten op het resultaat en iedereen moet deze bijdrage vrijgeven onder een vrije licentie. Wat een substantiële bijdrage is, is echter niet geheel duidelijk en kan van land tot land verschillen. Hier zijn wat voorbeelden ter verduidelijking:

 • Voor een opname van een lied, moet men acht slaan op de volgende aspecten; ieder aspect moet vrij beschikbaar zijn:
  • De muziek (rechten in handen van de componist)
  • De teksten van het lied (rechten in handen van de schrijver)
  • De uitvoering (rechten in handen van de muzikanten, zangers, enz.)
  • De opname (rechten in handen van het technisch personeel / de opnamestudio)
 • Voor een afbeelding van een kunstwerk (ook boekomslagen en dergelijke), geldt hetzelfde:
  • De maker van het orginele kunstwerk heeft rechten van het resultaat
  • De fotograaf heeft rechten op de afbeelding
 • Voor een afbeelding van de binnenkant van een gebouw, bedenk dat de architect enkele rechten zou kunnen bezitten, als specifieke architectonische bijzonderheden te zien zijn (dit geldt in ieder geval in Nederland en Duitsland).
 • Voor een afbeelding van de buitenkant van een gebouw, bedenk dat wederom de architect enkele rechten zou kunnen bezitten. In sommige landen geldt dit alleen als het afgebeelde gebouw niet publiek is (Duitsland, Oostenrijk); in andere landen maakt het niet uit wat de status van het gebouw was (Frankrijk).

Het geeft echter vaak problemen, als het kunstwerk niet het primair afgebeelde is op de afbeelding of niet als dusdanig herkenbaar is. In dit geval heeft meestal enkel de maker van de afbeelding (opname, enz.) de rechten. Bijvoorbeeld bij een foto van een groep mensen in een museum, waarbij op de achtergrond enkele schilderijen op de muren te zien zijn. In dat geval hoeft met de rechten van de schilderijen geen rekening te worden gehouden. Of een onderwerp een hoofdonderwerp is, is echter niet altijd duidelijk. Zo wordt het schilderij uit het voorbeeld ineens het hoofdonderwerp wanneer de rest van de foto weggeknipt wordt.

Bedenk dat de licentie voor alle aspecten vastgesteld en expliciet genoemd moet worden.

Voorbeeld van een reproductie van een oud schilderij dat publiek domein is. De schilder is overleden in 1766, dus is het schilderij sinds 1837 publiek domein.

Bedenk ook dat reproducties meestal niet in aanmerking komen voor auteursrechten. De maker van de scan van een afbeelding bezit geen auteursrecht op de digitale afbeelding; de scan behoeft geen licentie. De enige licentie die ter zake doet, is die van de orginele afbeelding. Dit geldt ook voor screenshots, zie de paragraaf over schermafbeeldingen hieronder.

Materiaal in het publiek domein[edit]

Commons accepteert materiaal dat in publiek domein is, dat zijn documenten die niet onder de auteursrechten vallen, of voor welke ze zijn vervallen. Een algemene vuistregel is dat materiaal in het publieke domein komt nadat de auteur van het werk voor meer dan 70 jaar dood is of indien het de VS betreft 95 jaar. Indien een niet-Amerikaan voor 1948 gestorven is, kan zijn werk beschouwd worden publiek domein te zijn. Indien het werk anoniem gepubliceerd is of een openbare instelling, vereniging, stichting of vennootschap als maker wordt aangemerkt gemaakt, is het volgens de Conventie van Bern 70 jaar na publicatie in het publiek domein.

Het jaar en de locatie van publicatie zijn essentieel. In verscheidene landen is materiaal voor een bepaald jaar in het publiek domein. In de Verenigde Staten is dat 1 januari 1923. Verder is in sommige landen al het materiaal dat door de overheid is gepubliceerd publiek domein, terwijl het in sommige beschermd is, en in anderen zeer beperkt (zie landspecifieke details onder).

In het algemeen, indien iets in een land is gemaakt en voor het eerst gepubliceerd, dan zijn de wetten van dat land van toepassing. Alle details over auteursrechtwetgeving zijn verder gecompliceerd, omdat internationale wetgeving en verdragen in beschouwing genomen moeten worden, en in sommige bekende zaken is materiaal in het publiek domein in een land, maar beschermd in een ander.

In sommige jurisdicties, zoals de Verenigde Staten, is het ook mogelijk werk expliciet in het publieke domein te doneren. Dit is niet mogelijk in andere plekken, zoals de Europese Unie, echter het is wel mogelijk een ongelimiteerde licentie te verstrekken. Zie donate to the public domain (engels) voor details.

Materiaal onder de fair use clausule wordt niet geaccepteerd[edit]

Wikimedia Commons accepteert geen fair use materiaal, omdat de fair use wetgeving varieert van land tot land en materiaal dat accepteerbaar is in bijvoorbeelde VS is over het algemeen niet bruikbaar in andere landen.

Bovendien hangt fair use af van de context van de afbeelding waarin hij gebruikt is. Dat betekent dat iets gebruikt kan worden op de ene pagina als fair use, terwijl het een auteursrechtschending is op een andere pagina. Specifiek is het niet toegestaan om fair use materiaal te verzamelen en te verstpreiden in een media database zoals Commons. Dit betekent dat fair use simpelweg niet van toepassing is op Commons.

Beide problemen zijn tegen het Commons beleid om afbeeldingen aan te bieden die door iedereen voor elk doeleinde gebruikt kunnen worden.

U kunt echter mogelijk wel deze afbeeldingen aanbieden bij uw lokale wiki, indien deze fair use toestaat. Dit geldt niet voor de Nederlandstalige Wikipedia.

Schermafbeeldingen[edit]

Schermafbeelding van een demo-programma dat onder de CC-BY-SA is vrijgegeven door de auteurs.

Schermafbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd indien het afgebeelde programma of besturingssysteem auteursrechtelijk beschermd is. Daarom kunnen schermafbeeldingen niet gebruikt worden op Commons tenzij alle afgebeelde onderdelen, programma's en data onder een vrije licentie vallen. Microsoft's beleid staat bijvoorbeen geen afgeleid werk toe (zie hier). Dit betekent dat het gebruik van afbeeldingen van Microsoft-producten tegen Commons beleid is.

Let erop dat een schermafbeelding alleen gepubliceerd kan worden onder een vrije licentie, indien alle afbeeldingen die gebruikt worden voor de gebruikersinterface van het programma onder een vrije licentie vallen. Indien ze bijvoorbeeld allen in het publieke domein vallen, moet de schermafbeelding ook in het publieke domein vallen, omdat het maken van een schermafbeelding geen enkele creativiteit bezit. Indien een schermbafbeelding iconen of inhoud van een niet-vrije site bevat, is de schermafbeelding niet vrij.

In sommige gevallen is het programma zelf een kunstwerk — een voorbeeld kan een demon zijn, zoals hierboven weergegeven met de pandabeer. Schermafbeeldingen van dergelijk werk zijn vrij indien het programma zelf vrij is.

Er kunnen uitzonderingen hierop zijn, indien de schermafbeelding alleen werk toont dat gemaakt is met een programma en niet het programma zelf. Dit geldt specifiek voor lettertypes, die in sommige gevallen als programma's worden beschouwd.

Schermafbeelding van Konqueror dat gelicenseerd als GPL en de Wikipedia-hoofdpagina laat zien, die gelicenseeerd is als GFDL.

Om een vrije schermafbeelding te maken:

 1. Gebruik een vrij programma, met een volledig vrije skin. (Een KDE programma gebruikmakend van het crystal thema is een voorbeeld)
 2. Verwijder alle mogelijk beschermde onderdelen. Laat alleen de inhoud zien.
 3. De inhoud van de schermafbeelding moet ook vrij zijn. Wees er zeker van dat de schermafbeelding geen handelsmerken bevat, onvrije tekst of afbeeldigen, of iets anders waar het algemene publiek geen toestemming voor heeft vrij gebruik van te maken.

Tag vrije schermafbeeldingen met {{free screenshot}} naast de betreffende copyright tag. Geef ook aan onder welke vrije licentie het programma is.

Afgeleid werk[edit]

U wilt een afbeelding van Mickey Mouse, maar kunt het natuurlijk niet zomaar inscannen. U kunt echter geen foto van een kleine Mickey Mouse maken en die uploaden, aangezien dat wordt beschouwd als afgeleid werk. Dergelijk werk kan niet gepubliceerd worden zonder toestemming van de orginele maker.

Voor meer informatie, zie Commons:Derivative works (Engels).

Toepassing van Amerikaanse copyrightwetten[edit]

Het is belangrijk op te merken dat de Amerikaanse copyrightwetten van toepassing zijn op alle media op Commons, omdat ze op een Amerikaanse server gehost worden. Verder zijn de wetten van het land van waaruit de afbeelding geüpload is van toepassing, en het land waar het bestand voor het eerst werd gepubliceerd. Om op Commons gepubliceerd te worden zal de licentie van het bestand rechtsgeldig moeten zijn in al deze landen of moet het bestand in alle landen publiek domein zijn.

Als bijvoorbeeld iemand uit Nederland een afbeelding uploadt die voor het eerst gepubliceerd is op een Belgische website, zijn de Amerikaanse, Belgische en Nederlandse auteurswetten van toepassing. De afbeelding zal dus in al deze landen in het publiek domein moeten zijn of onder een licentie verspreid moeten worden die in de Verenigde Staten, België en Nederland rechtsgeldig is.

Checklist[edit]

Laten we aannemen dat u een afbeelding wilt uploaden die u zelf gemaakt heeft met een camera, ergens van gescand of ergens gedownload. Hoe weet u dan of u deze mag uploaden? De lijst hieronder geeft een eerste indicatie. Mochten er nog onduidelijkheden zijn wordt u aangeraden de verdere adviezen voor uw land hieronder te lezen. Mocht u dan toch nog twijfelen kunt u het vragen op Commons:De Kroeg.

Gegarandeerd toegestaan:

Eigen foto's van:

 • Natuur (planten, bos, begroeiing, de lucht, etc.)
 • Dieren (katten, honden, insecten, wilde dieren, etc.)
 • Mensen die u toestemming hebben gegeven voor publicatie
 • Uzelf (zolang u Commons niet gebruikt als uw persoonlijke opslagruimte)
 • Objecten die zich in het publiek domein bevinden in zowel de VS als het land waar u zich bevindt:
  • Gebouwen ontworpen door een architect die langer dan 70 jaar dood is (bij voorkeur 100 jaar i.v.m. gebruik in andere landen)
  • Kunstwerken gemaakt door iemand die al langer dan 70 jaar dood is (wederom bij voorkeur langer dan 100 jaar)
  • Boeken waarvan de auteur al langer dan 70 jaar dood is (bij voorkeur langer dan 100 jaar)

Eigen scans van:

 • Materiaal dat zich in het publiek domein bevindt in zowel de VS als uw land.

Gedownload materiaal:

 • Materiaal dat zich in het publiek domein bevindt in zowel de VS als uw land.

Mogelijk wel, mogelijk niet toegestaan:

Allerhande materiaal onder auteursrechten:

 • Logo's (enkel heel erg simpele ontwerpen zijn oké)
 • Auto's
 • Dagelijkse gebruiksproducten (simpele ontwerpen zijn oké)
 • Boekomslagen (enkel heel erg simpele ontwerpen zijn oké)
 • Album / cd omslagen
 • Gebouwen van een architect die minder dan 70 jaar geleden overleden is (of nog leeft)
 • Permanente kunstwerken in publieke ruimtes, gemaakt door een artiest die minder dan 70 jaar geleden overleed (of nog leeft)
 • Afbeeldingen van het interieur van huizen en musea's
 • Screenshots (zie Screenshots)
 • Beroemdheden

Absoluut niet toegestaan

 • Fair use afbeeldingen
 • Fankunst (fan art) dat erg lijkt op materiaal waar auteursrechten op rusten
 • Foto's van gewone mensen die gen toestemming hebben gegeven
 • Foto's, tekeningen, scans en andere reproducties van objecten die auteursrechtelijk beschermd zijn door iemand anders dan jij zelf, zoals bijvoorbeeld:
  • Werken die niet permanent zijn, gemaakt door een artiest die minder dan 70 jaar geleden is overleden (of nog leeft)
  • Actiefiguren, standbeelden, kostuums en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal (zie Afgeleide werken)

Internationaal recht[edit]

Berner Conventie[edit]

Vrijwel alle landen hebben de Berner Conventie (originele tekst) ondertekend en moeten volgens dat verdrag de auteursrechten van andere landen handhaven, daarom is het belangrijk te weten in welk land een werk gemaakt is. Voor het uploaden van een werk naar Commons is vooral Artikel 7 belangrijk. Dit artikel stelt een minimale duur van het auteursrecht van 50 jaar na de dood van de auteur en staat individuele landen toe een langere termijn te handhaven. Om de termijn te bepalen wordt over het algemeen hier de wetgeving van het land waar de auteursrechten geclaimd worden gebruikt, mits dit niet langer is dan de termijn die geldt in het land waar het werk gemaakt is.

Auteurswetgeving van de Europese Unie[edit]

De Europese Unie heeft richtlijnen uitgegeven om de verschillende auteurswetgevingen van de lidstaten in lijn met elkaar te brengen. Bij het omzetten naar nationale wetgeving wordt de lidstaten wel enige vrijheid gegeven, zo verschillen de uitzonderingen op auteursrechten (in Nederland ondervangen door onder andere het citaatrecht) nog steeds per land. Voor Commons is de belangrijkste de Richtlijn ter Harmonisatie van de termijn van auteursrechtenbescherming. Deze richtlijn stelt de duur van het auteursrecht binnen de EU op 70 jaar na de dood van de (langst levende) auteur. Voor collectieve, anonieme of onder pseudoniem gepubliceerde werken is dit 70 jaar na publicatie. De richtlijn stelt echter ook dat nog geldende verlengingen van auteursrechten geldig blijven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de verlengingen die Frankrijk toepast ter compensatie van de twee Wereldoorlogen nog steeds geldig zijn (zie de paragraaf over Frankrijk).

Specifieke wetgevingen per land[edit]

Auteurswetgeving verschilt van land tot land. Op afbeeldingen geüpload naar Commons zijn altijd minimaal twee wetgevingen van toepassing, de wetgeving in de VS (waar de servers staan) en die van het land van de uploader. Over het algemeen is het beleid om alleen afbeeldingen toe te staan die in alle (of in ieder geval de meeste) landen gebruikt kunnen worden. De wetgevingen per land verschillen vooral op de volgende gebieden:

 • De duur van de auteursrechtenbescherming, in de meeste gevallen is dit maximaal 70 jaar na de dood van de maker.
 • De status van werken door of in opdracht van de overheid, in sommige landen (zoals de VS) zijn zulke werken rechtenvrij, maar in Nederland bijvoorbeeld niet.
 • Toepasbaarheid van het auteursrecht, in sommige landen zijn foto's van kunstwerken zoals architectuur, beelden en kleding niet te gebruiken zonder toestemming van de ontwerper ervan.

De veiligste manier om de internationale wetgeving toe te passen is van de toepasselijke jurisdicties steeds die te kiezen die de strengste eisen stelt aan het gebruik van de afbeelding. De jurisdicties die mogelijk van toepassing zijn:

 • Het land waar het werk is gemaakt;
 • Het land waar de afbeelding van uit geüpload wordt;
 • Het land waar de eventuele website waar het werk vanaf komt gehost wordt;
 • Het land waar de Wikimedia-servers staan (de Verenigde Staten).

Een werk mag alleen geüpload worden naar Commons als het in al die landen rechtenvrij is of als er een vrije licentie toegepast kan worden die in al die landen gebruikt kan worden. In het geval van de upload van een Frans schilderij door een Nederlandse uploader zijn dus drie wetgevingen van toepassing: de Franse, Nederlandse en Amerikaanse. In dit voorbeeld stelt de Amerikaanse bijvoorbeeld dat het werk voor 1923 gepubliceerd moet zijn (anders geldt de sterfdatum + 95 jaar), de Nederlandse stelt dat de schilder 70 jaar dood moet zijn en de Franse stelt dat als de schilder in een Wereldoorlog voor Frankrijk gestorven is dat het werk nog langer beschermd is. Als we bijvoorbeeld aannemen dat de schilder in 1945 is gestorven terwijl hij vocht voor Frankrijk is het werk tot 2034 beschermd (1945 + 50 + 8½ [gevochten in WOII] + 30 [gestorven voor zijn land in WOII])[2] In dit geval is de Amerikaanse of Franse wetgeving de strengste afhankelijk van de precieze omstandigheden.

Hieronder staan per land de uitzonderingen in het auteursrecht en de verschillen in beschermingsduur (waar afwijkend van sterfdatum + 70 jaar) beschreven:

Nederlandse taalgebieden[edit]

België[edit]

De termijn van auteursrechtenbescherming is in België 70 jaar na de dood van de auteur of 70 jaar na publicatie bij anoniem gepubliceerde werken (Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten ).

Een andere belangrijke beperking is het ontbreken van panoramavrijheid in België. Voor publicatie van een foto van het Atomium bijvoorbeeld, dient toestemming gevraagd te worden aan de erfgenamen van de ontwerper.

Nederland[edit]

Werken waarvan de Nederlandse overheid de maker of rechtverkrijgende is zijn alleen auteursrechtelijk beschermd als dit bij publicatie of bij het werk zelf vermeldt wordt (Auteurswet, artikel 15b). Wetteksten en juridische beslissingen zijn altijd rechtenvrij. Werken van overheidswebsites staan meestal vrij gebruik met bronvermelding toe, let echter wel op of ook vrije bewerking toegestaan wordt, dit is namelijk een vereiste voor Commons.

Voor werken van individuele auteurs verloopt de bescherming 70 jaar na diens dood (op 1 januari), voor werken met meerdere auteurs geldt de sterfdatum van de langst levende auteur. Als het werk als collectief of anoniem gepubliceerd is, geldt de bescherming tot 70 jaar na de eerste publicatie.

Nederlandse Antillen en Aruba[edit]

Volgens Artikel 39 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt "[...] het auteursrecht [...] in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze geregeld. Dit is echter geen garantie, details en amendamenten kunnen verschillen.

Suriname[edit]

In Suriname worden werken auteursrechtelijk beschermd tot 50 jaar na de dood van de maker (gerekend vanaf de eerste januari na de sterfdatum) (uitleg op http://www.sasur.org/Auteursrecht.aspx).

Europese Unie[edit]

Denemarken[edit]

Volgens de Deense wet (Consolidated Act on Copyright 2003) genieten "fotografische afbeeldingen" bescherming tot 50 jaar nadat ze gemaakt zijn, maar "fotografische werken" tot 70 jaar na de dood van de auteur. Het verschil tussen de twee is echter niet eenduidig gedefineerd waardoor het het veiligst is om 70 jaar aan te houden. In het algemeen is een werk door auteurswetten beschermd als het originaliteit of een andere artistieke eigenschap vertoont, maar simpele snel geschoten foto's zijn niet beschermd. De interpretatie van deze wetgeving is erg subjectief en het is onduidelijk of alle foto's van een professionele fotograaf wel of geen werken zijn.

Duitsland[edit]

Panoramavrijheid

Objecten die zich permanent op publieke locaties bevinden of vanaf publieke locaties gefotografeerd kunnen worden zonder hulp van bijvoorbeeld een ladder mogen gebruikt worden voor alle doeleinden, ook als het geen kunstwerken zijn. Dit recht wordt Panoramafreiheit genoemd. Als het auteursrecht op het object nog niet verlopen is kan de rechthebbende in sommige situaties wel sommige bewerkingen verbieden. Het recht geldt expliciet niet voor tijdelijke exposisties, zoals het ingepakte Rijksdag-gebouw van Christo and Jeanne-Claude.

Officiële werken

Voor de Duitse wet zijn officiële documenten rechtenvrij (gemeinfrei) als ze gepubliceerd zijn als onderdeel van een wet, decreet of edict of als ze zijn vrijgegeven als officiële aankondigingen of als publieke informatie (sectie 5 van de UrhG). De eerste en belangrijkste zin daaruit is:

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfaßte Leitsätze zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.

Voor meer informatie over de Duitse auteurswet, zie Wikipedia:Bildrechte op de Duitse Wikipedia.

Finland[edit]

Deze foto wordt niet beschouwd als kunstwerk.

Volgens de Finse Auteurswet van 2005 worden foto's die niet beschouwd worden als kunstwerken tot 50 jaar na publicatie beschermd, voor foto's die wel beschouwd worden als kunstwerken is dit 70 jaar na de dood van de fotograaf. Of een bepaalde foto een kunstwerk is, is niet eenduidig gedefinieerd. De foto hier rechts bijvoorbeeld, wordt door de Finse Auteurswettenraad (niet juridisch bindend overigens) niet beschouwd als een kunstwerk, omdat de foto geen originele en persoonlijke inbreng van de fotograaf laat zien.

In 1991 werd de beschermingsduur van de auteursrechten verlengd van 25 jaar naar 50 jaar, voor alle werken waar de bescherming nog niet van was verlopen. Dit betekent dat alle werken die in 1991 rechtenvrij waren (die voor 1966 zijn gepubliceerd) dat nog steeds zijn. Dit geldt overigens alleen voor foto's die niet beschouwd worden als kunstwerken.

Tekstrepresentaties van wapens van lokale en provinciale overheden worden beschouwd als beslissingen door de overheid en worden niet beschermd door auteursrecht. Volgens meningen van de Finse Auteurswettenraad (1997:11 en 1998:5) zijn grafische representaties ervan ook geen originele werken en is ook daar geen auteursrechtenbescherming op van toepassing. Dit geldt ook voor historische wapens.

Panoramavrijheid wordt toegepast voor kunstwerken in openbare plaatsen, maar de foto's ervan mogen alleen gebruikt worden voor niet-commeriële doeleinden. Een uitzondering hierop geldt als het werk niet het hoofdonderwerp is van de foto. Ook mogen gebouwen gewoon gefotografeerd worden, het is echter niet toegestaan een foto te maken van één enkel huis of tuin.

Afbeeldingen van personen

Foto's van publieke figuren (beroemdheden, politici) mogen zonder toestemming gepubliceerd worden zolang de foto's gemaakt zijn van het uitvoeren van hun publieke functie. Foto's van niet beroemde personen mogen niet gepubliceerd worden zonder toestemming, behalve als duidelijk blijkt dat ze niet het hoofdonderwerp zijn. Ook mogen ze voor publicaties met een commercieel karakter (bijvoorbeeld reclame-uitingen) niet herkenbaar in beeld gebracht worden.

Frankrijk[edit]

De relevante Franse auteurswetten zijn beschreven in het eerste boek van de Code voor Intellectueel Eigendom (Franse versie, Engelse versie). De duur van de auteursrechtenbescherming is tot 70 jaar na de dood van de auteur of 70 jaar na publicatie bij anonieme, collectieve of onder pseudoniem gepubliceerde werken. Frankrijk past echter wel verlengingen op deze termijn toe.

Afbeeldingen van overheidswebsites

De Franse overheid gebruikt regelmatig externe professionele fotografen die niet in dienst zijn van de overheid voor het maken van foto's bij officiele aangelegenheden. Deze fotografen verlenen dan alleen gebruiksrechten aan de overheid en de overheid kan deze foto's dus niet vrijgeven in het publiek domein. Het beste kan aangenomen worden dat foto's van zulke sites niet rechtenvrij zijn. Voor werken die wel door de overheid gemaakt zijn, zijn de Wet van 17 july 1978 en het Decreet van 30 december 2005 van toepassing. Wetten, decreten, juridische beslissingen en soortgelijke teksten zijn rechtenvrij, maar dit geldt niet voor de vertalingen ervan.

Verlengingen van de duur van auteursrechtenbescherming in oorlogstijd

De Franse wet kent verlengingen van de duur van auteursrechtenbescherming door de Wereldoorlogen (zie CPI L123-8 en verder). De verlengingen zijn::

 • 6 jaar en 152 dagen voor de Eerste Wereldoorlog
 • 8 jaar en 120 dagen voor de Tweede Wereldoorlog
 • 30 jaar voor mensen die voor Frankrijk gestorven zijn, bijvoorbeeld Antoine de Saint-Exupéry en Jehan Alain.

Deze verlengingen zijn cumulatief, in totaal kan de standaardtermijn dus met 44 jaar en 272 dagen verlengd zijn. Hoewel deze verlengingen zijn ingevoerd toen Frankrijk nog een beschermingsduur van 50 jaar na de dood van de auteur hanteerde, adviseert het Ministerie van Cultuur ervan uit te gaan dat ze ook bij de nieuwe termijn van 70 jaar nog geldig zijn (bron).

Er kan niet zomaar aangenomen worden dat rechthebbenden van zulke oude werken geen claims meer zullen indienen. In 2005 eisten rechthebbenden nog betalingen voor het fluiten van de de Internationale in een film. In 2004 besliste de rechtbank in Parijs in een hoger beroep tegen het toepassen van de verlenging (bron), maar op 12 oktober 2005 besliste een ander gedeelte van dezelfde rechtbank voor toepassing in een andere zaak (bron). Op 27 februari 2007 werd in het hoger beroep door het Hof van Cassatie, supreme jurisdiction, eerste civiele kamer) van de Hazan-zaak (arrêt n° 280 du 27 février 2007) wederom beslist dat artikels L123-8 en L123-9 (die de verlenging van auteursrechten regelen) niet van toepassing waren bij de 70-jarige beschermingsduur die op 1 juli 1995 nog niet rechtenvrij waren. [1][2]

Kunstwerken in openbare ruimtes (inclusief architectuur)

De architect van een gebouw heeft in principe de auteursrechten over alle representaties ervan, inclusief ansichtkaarten en foto's. Zo kan de architect van de piramide voor het Louvre auteursrechten claimen over afbeeldingen ervan en claimt het bedrijf dat de Eiffeltoren beheert auteursrechten over afbeeldingen waarop de toren 's nachts verlicht is (het auteursrecht op de toren zelf is inmiddels verlopen).

In het juridisch besluit #567 van 15 maart 2005 werd door het Hof van Cassatie echter beslist dat makers en een werk op een publiek plein geen auteursrechten konden claimen over foto's van het hele plein. De rechtbank oordeelde dat de kunstwerken opgingen in de hele architectuur van Terreaux plaza en dat de individuele werken elechts elementen daarvan waren. De foto's waren dus geen communicatie van de werken naar het publiek.

Eigenaars van deze gebouwen hebben helemaal geen exclusieve rechten, deze rusten bij de architect. Bij een rechtzaak werd op 7 mei 2004 door het Hof van Cassatie bestlist dat "de eigenaar van een object niet het excusieve recht heeft op afbeeldingen van dat object; hij of zij kan echter wel het gebruik van de afbeelding tegengaan als dit resulteert in een abnormale verstoring jegens hem of haar." In deze specifieke beslising ging het om de eigenaar van een hotel die uitgebreide reparaties en verbeteringen had uitgevoerd tegen hoge kosten, de rechter beslistte echter dat de hoge kosten alleen niet onder een abnormale verstoring vielen. Hoewel al eerder op 5 juni 2003 een soortgelijke beslissing was gevallen, werd toen wel opgemerkt dat de privacy van de eigenaar niet in het gedrang mocht komen. Het ging bij deze eerdere beslissing om een foto van een huis, met daarbij de exacte locatie en namen van de eigenaars.

Italië[edit]

De Italiaanse auteurswetten van 22 april 1941 (n. 633), gereviseerd door de wet van 22 mei 2004 (n. 128, artikel 87 en artikel 92) stellen dat het auteursrecht op niet-artistieke foto's 20 jaar na publicatie vervalt aan het begin van het volgende kalenderjaar. In 2008 zijn dus alle niet-artistieke foto's die voor 1 januari 1988 gepubliceerd zijn rechtenvrij. Deze regel is ook van toepassing op schermafdrukken van Italiaanse films. Op artistieke foto's rust een auteursrecht van 70 jaar.

Spanje[edit]

De intellectuele eigendomswetten (Koninklijk besluit 1/1996, 12 april 12, over Intellectueel Eigendom), zoals auteurswetten in Spanje genoemd worden, geven een beschermingsduur aan van 70 jaar na het overlijden van de auteur. Als het werk anoniem of collectief gepubliceerd is geldt 70 jaar na publicatie. Werken van auteurs overleden voor 7 december 1987 worden echter tot 80 jaar na hun dood beschermd door de wet uit 1879 ([3]).

Voor Commons relevante uitzonderingen zijn:

 • Werken die zich permanent in parken, straten, pleinen en andere publieke gebieden bevinden, mogen vrij nagemaakt en verspreid worden door middel van schilderijen, tekeningen, foto's en audiovisuele producties (films).
 • Juridische regelingen en overheidshalve gemaakte regelingen en de bijbehorende projecten, resoluties, overeenkomsten en rapporten door publieke organisaties (en officiële vertalingen ervan) zijn niet onderhevig aan intellectueel eigendomsrecht.

Zweden[edit]

Fotografische werken die na 1994 gepubliceerd zijn worden beschermd tot 70 jaar na de dood van de auteur als ze artistieke of wetenschappelijke waarde hebben.[3] Foto's die deze artistieke of wetenschappelijke waarde niet hebben worden maar 50 jaar beschermd. Op foto's die voor 1994 gepubliceerd zijn, zijn overgangsregelingen van toepassing (zie {{PD-Sweden}}).

Kunstwerken die zich permanent op publieke plaatsen bevinden mogen zonder toestemming van de maker gereproduceerd worden (panoramavrijheid), er zijn ook geen restricties op foto's van gebouwen (Upphovsrättslagen 24 §). Wetten, verorderingen, beslissingen en verklaringen die door de overheid naar buiten gebracht zijn (inclusief de officiële vertalingen ervan) zijn vrij van auteursrecht (Upphovsrättslagen 9 §).

Verenigd Koninkrijk[edit]

Net zoals in de rest van de EU is de standaard beschermingsduur van auteursrechten tot 70 jaar na de dood van de maker. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen daarop. Een speciale positie wordt ingenomen door werken van de overheid. Hierop is Crown copyright and Parliamentary copyright van toepassing waarvoor een andere beschermingsduur geldt dan voor gewone auteursrechten.

Crown copyright

Werken die onder Crown copyright vallen worden tot 50 jaar na hun commerciële publicatie beschermd. Op werken die voor 30 juni 1957 gemaakt zijn zijn speciale regels van toepassing. Gepubliceerde gravures worden beschermd tot 50 jaar na hun commerciële publicatie, maar van ongepubliceerde gravures verloopt het auteursrecht pas na 2039. Van foto's en andere artistieke werken (behalve gravures) gemaakt voor deze datum verloopt het auteursrecht 50 jaar nadat ze gemaakt zijn.

Ook op werken gemaakt tussen 30 juni 1957 en 1 augustus 1989 (de datum waarop de Copyright Designs and Patents Act van 1988 in ging) zijn speciale regels van toepassing. Gepubliceerde gravures en foto's uit deze periode zijn tot 50 jaar na hun commerciële publicatie beschermd, maar ongepubliceerde gravures en foto's zijn tot na 2039 beschermd. Alle andere artistieke werken zijn tot 50 jaar nadat ze gemaakt zijn beschermd. Zie deze flowchart voor meer informatie.

Geluidsopnames die onder Crown copyright vallen zijn beschermd tot 50 jaar na publicatie als ze binnen 50 jaar nadat ze gemaakt zijn gepubliceerd zijn en 50 jaar na creatie als ze niet gepubliceerd zijn.

Parliamentary Copyright

Parliamentary copyright is een speciaal soort auteursrecht van de overheid vanaf de Copyright Designs & Patents Act uit 1988. De beschermingsduur is echter hetzelfde als bij Crown-copyright werken die gemaakt zijn na 30 augustus 1989.

Werken die niet door de overheid gemaakt zijn

Voor alle niet door de overheid gemaakte werken geldt het standaard auteursrecht. Hierbij wordt wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen werken met een auteurs wiens naam bekend is en werken die anoniem of onder een pseudoniem zijn gepubliceerd. Een speciale positie wordt ook ingenomen door geluidsopnames. Ook zijn de ingangsdata van de Copyright Act 1957 en de Copyright Designs & Patents Act 1988 belangrijk. Als een werk na 30 augustus 1989 gepubliceerd is en de auteur is bekend wordt het werk tot 70 jaar na diens dood beschermd. Als het een foto met bekende auteur is die voor 30 juni 1957 krijgt het werk ook bescherming tot 70 jaar na de dood van de auteur, als het echter een niet fotografisch kunstwerk is dat voor 30 augustus 1989 gepubliceerd is, kunnen de volgende situaties gelden:

 1. Als het werk tijdens het leven van de fotograaf gepubliceerd is verloopt het auteursrecht 70 jaar na diens dood.
 2. Als het werk voor 30 augustus 1989 gepubliceerd is en de auteur was op het moment van publicatie langer dan 20 jaar dood, dan is het werk tot 50 jaar na publicatie beschermd.
 3. Als het werk voor 30 augustus 1989 gepubliceerd is en de auteurs was op het moment van publicatie minder dan 20 jaar dood, dan is het werk tot 70 jaar na de dood van de auteur beschermd.
 4. Als het werk niet gepubliceerd is voor 30 augustus 1989 en de auteur is overleden na 1968, dan is het werk tot 70 jaar na de dood van de auteur beschermd.
 5. Als het werkr niet gepubliceerd is voor 30 augustus 1989 en de auteur is overleden voor 1969, dan is het werk tot 31 december 2039 beschermd.

Als de auteur van een werk onbekend is wordt het werk standaard tot 70 jaar na publicatie beschermd. Als de auteur onbekend is en het werk is na 30 augustus 1989 gemaakt kunnen zich twee situaties voordoen:

 1. Als het werk is niet binnen 70 jaar na vervaardiging gepubliceerd is, verloopt het auteursrecht 70 jaar na vervaardiging.
 2. Als het werk wel binnen 70 jaar na vervaardiging gepubliceerd is, verloopt het auteursrecht 70 jaar na publicatie.

Voor foto's met onbekende auteur geldt dat wanneer ze voor 1 juni 1957 gemaakt zijn het auteursrecht 70 jaar na vervaardiging verloopt of als ze in die periode gepubliceerd zijn 70 jaar na publicatie. Als het werk niet fotografisch is en voor 1969 gemaakt is, kunnen de volgende situaties gelden:

 1. Als het werk gepubliceerd is voor 30 augustus 1989, is het tot 70 jaar na publicatie beschermd.
 2. Als het werk niet gepubliceerd is, maar wel na 1968 publiekelijk beschikbaar gemaakt is, is het tot 70 jaar nadat het publiekelijk beschikbaar is gemaakt beschermd.
 3. Als het werk niet gepubliceerd en nooit publiekelijk beschikbaar gemaakt is, is het tot 31 december 2039 beschermd.
 4. Als het werk niet gepubliceerd is en voor 1969 publiekelijk beschikbaar gemaakt is, is het ook tot 31 december 2039 beschermd.

De regels omtrent geluidsopnames zijn bij gewoon auteursrecht hetzelfde als bij geluidsopnames onder Crown copyright.

Zie deze flowchart voor meer informatie.

Auteursrechten op typografische werken (Typographical Copyright)

Bij het reproduceren van een typografisch werk van Britse publicaties moet het Typographical Copyright in acht worden genomen. Dit geldt tot 25 jaar na vervaardiging en beschermt de typografische indeling van de publicatie.

Recht van publicatie (Publication Right)

Een naburig recht dat van toepassing is op gewone werken uit het Verenigd Koninkrijk (maar niet op werken onder het Crown copyright). Dit recht houdt in dat de eerste die een ongepubliceerd werk waarvan de auteursrechten zijn verlopen de publicatierechten krijgt. De regels hiervoor zijn hetzelfde als auteursrechten, alleen gelden ze maar 25 jaar lang.

Databankrechten (Database Right)

Als materiaal uit een publicatie van 1982 of later gereproduceerd wordt, moeten ook de databankrechten in acht genomen worden. Dit recht geldt tot 15 jaar na vervaardiging of laatste belangrijke aanpassing aan de databank. Veel boeken gelden ook als databank als ze de informatie systematisch rangschikken. Via overgangsregelingen zijn werken uit de periode 1982-1997 ook tot 2012 beschermd (15 jaar na het van kracht worden van de regeling)

Uitzonderingen op auteursrechten

Net zoals veel andere landen heeft het Verenigd Koninkrijk een uitzondering voor kunstwerken die zich in een publieke ruimte bevinden. Sectie 62 van de Copyright Designs & Patents Act 1988 stelt dat het filmen, fotograferen, uitzenden of maken van een grafische voorstelling van een gebouw, beeld, model van een gebouw of kunstwerk geen auteursrechtenschending is als dat werk zich permanent op een publieke plaats of een publiek toegankelijk perceel bevindt.

Overig[edit]

Algerije[edit]

De wet van Algerië zegt dat afbeeldingen en films beschermd zijn voor 50 jaar startend van het einde van het publicatiejaar, daarna zijn ze publiek domein.

Arabische wereld[edit]

De wetten kan je vinden op Arab Committee for Protecting Intellectual Property en Arab Law Group Organization

Argentinië[edit]

Beschikbare PD templates {{PD-AR-Photo}} (in Argentinië gepubliceerde foto's van 25 of meer jaar geleden), {{PD-AR-Movie}} (voor films 50 jaar na de dood van de scriptschrijver, producer en regisseur van de film), {{PD-AR-Anonymous}} (voor anoniem werk in bezit van een instituut, coöperatie of wettelijke rechtspersoon, geregistreerd in Argentinië en 50 of meer jaar geleden gepubliceerd), en {{PD-AR-Presidency}} voor foto's van de Argentine presidency site. Zie templates voor meer informatie.

Australia[edit]

Government-produced works[edit]

According to [4] (pdf), copyright of works with Commonwealth, State, or Territory-owned copyright expires 50 years from the date of creation (rounded up to the nearest year). Following that logic, all government-created works created before 1 January 1956 should be in the public domain.

Non-government works[edit]

Presently, the Australian Copyright Act 1968[5] should be consulted to determine whether the copyright of a work produced or published in Australia has expired.

 • Australian copyright is applied to works published first in Australia or whose original author is/was an Australian citizen, Australian resident or person under protection of the Australian government.[6]
 • For published works, the copyright expires 70 years after the death of the author.[7]
 • For previously unpublished works, the copyright cannot expire less than 70 years after the first publication of the work. [8]
 • For anonymous/pseudonymous works, the copyright expires 70 years after the first publication of the work.[9]

Following this logic:

 • All non-government-created works whose author deceased before 1 January 1936 are in the public domain.
 • All anonymous/pseudonymous works published before 1 January 1936 are in the public domain.

Canada[edit]

According to the Copyright Act, a copyright subsists for the life of the author plus 50 years following the end of the calendar year of death (section 6). If the work is anonymous or pseudonymous then the copyright lasts either 50 years following publication or 75 years after the making of the work, whichever is earlier (section 6.1).

China[edit]

People's Republic of China[edit]

According to the Copyright Law of the People's Republic of China in effect in Mainland China:

 • Article 5: The law does not apply to those specified in Template:PD-PRC-exempt.
 • Article 20: The rights of authorship, alteration and integrity of an author shall be unlimited in time. These are moral rights.
 • Article 21:
  • A copyright subsists for the life of the author plus 50 years following the end of the calendar year of death.
  • A legal entity or other organization or in respect of a work created in the course of employment enjoys the copyright for 50 years since the first publication.
  • A cinematographic work, a work created by virtue of an analogous method of film production or a photographic work is copyrighted for 50 years since the first publication.
  • All of the preceeding terms expire on December 31 of the last year.

According to the Chinese Civil Law Artical 100 photos of regular people may not be published without their consent,if the person can be identified, The use of the image for profit (commercially) without his consent shall be prohibited.

See also #Hong Kong and #Macao with separate copyright laws.

Republic of China[edit]

According to the Copyright Act of the Republic of China in effect in Taiwan Area:

 • Article 9: Works specified in Template:PD-ROC-exempt shall not be the subject matter of copyright.
 • Article 30:
  • Generally, economic rights endure for the life of the author and 50 years after the author's death.
  • Where a work is first publicly released between the 40th and 50th years after the author's death, the economic rights shall endure for a term of 10 years beginning from the time of the first public release.
 • Article 31: Economic rights in a joint work subsist for 50 years after the death of the last surviving author.
 • Article 32
  • Economic rights in a pseudonymous work or an anonymous work endure for 50 years from the time of public release; provided, the economic rights shall be extinguished where it can be proven that the author has been deceased for over 50 years.
  • The provisions of the preceding paragraph shall not apply when the pseudonym of the author is well known to the public.
 • Article 33: Economic rights in works authored by a juristic person endure for 50 years after the public release of the work; provided, if the work is not publicly released within 50 years from the completion of the creation, the economic rights shall subsist for 50 years after completion of the creation.
 • Article 34:
  • Economic rights for photographic works, audiovisual works, sound recordings, and performances endure for 50 years after the public release of the work.
  • The proviso of the preceding article shall apply mutatis mutandis to the preceding paragraph.
 • Article 35: All terms of duration specified in Articles 30 through 34 terminate as of the last day of the last year of the term.


Egypte[edit]

De Egyptische wet beschermd foto's gedurende een periode van 15 jaar vanaf de datum van publicatie. Daarna zijn de foto's openbaar bezit.

Hong Kong[edit]

According to Chapter 528 Copyright Ordinance, in Section 17 Duration of copyright in literary, dramatic, musical or artistic works, in the law of Hong Kong, a work's copyright expires 50 years after the last death of known authors, or the work's first publication for unknown authorship, or the year it made when the work is never made public and with unknown authorship. The above-mentioned ordinance does not apply to the work of Hong Kong Government, Legislative Council and certain international organizations. Their copyrights are under seperate ordinances. [10]

India[edit]

According to Indian copyright law, all pictures published in India more than 60 years ago are in the public domain. [11]

Iran[edit]

According to the Iranian "Law for Supporting Authors, Composers, and Artists" (قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان), passed on 11 Dey 1348 (January 1, 1970) and published in the official newspaper number 7288 on 21 Bahman 1348 (February 1, 1970), for many images, including paintings, the work is in the public domain if all of its authors have died for at least 30 Iranian years (may be different from 30 Gregorian years by a few days).

As special exceptions, if the work is cinematic or photographic or if the (economic) rights of a work have been transferred to a legal person, the work will become public domain after 30 Iranian years from its publication or offering.

Iraq[edit]

Iraqi Law states that photos are protected for 5 years, starting from the publication date, after which they are in public domain.

Japan[edit]

According to the Japanese Copyright Law, the copyright subsists for the life of the author plus 50 years (article 51). If the work is anonymous or pseudonymous, the copyright lasts for 50 years after the publication or the death of the author, whichever is the earlier (article 52). The copyrights of the works in names of organizations expire in 50 years after the publication, or in 50 years after the creation if the works are not published within 50 years after the creation (article 53). Films are exceptionally protected for 70 years after the publication, or in 70 years after the creation if the films are not published within 70 years of the creation (article 54).

Works correspond to the following are not eligible for copyrights (article 13).

 • The constitution, and other laws and ordinances.
 • Announcements and notifications by the organizations of the national or local governments.
 • Judicial decisions of the law courts.

Jordan[edit]

Jordinian Law states that photos and two dimensional artistic works are protected for 25 years starting from the end of the publication year, after which they are in public domain.

Kuwait[edit]

Kuwaiti Law states that photos, films and two dimensional artistic works are protected for 50 years starting from the end of the publication year, after which they are in public domain.

Lebanon[edit]

Lebanese Law states that photos and two dimensional artistic works are protected for 50 years starting from the end of the publication year, after which they should be under Creative Commons Attribution 2.5.

Macao[edit]

According to the Copyright Law (Decree-Law n.o 43/99/M):

 • Article 6: Official works are not protected. See also Template:PD-MacaoGov.
 • Article 21: Generally, copyright shall lapse 50 years after the death of the creator of the work, even in the case of works disclosed or published posthumously, to expire at the end of the last year.
 • Article 106: The copyright in an audiovisual work shall lapse 50 years after its disclosure.
 • Article 148: The copyright in works of applied art shall lapse 25 years after the completion of the work.
 • Article 155: The copyright in photographic works shall lapse 25 years after their completion, even if they have never been disclosed or published.
 • Article 182: The rights of performers shall lapse 50 years after the performance.
 • Article 188: The rights of producers of phonograms and videograms shall lapse 50 years after fixation.
 • Article 192: The rights of broadcasting organizations shall lapse 20 years after the broadcast.

Mexico[edit]

According to the Mexican law (See Art. 29: Ley federal del derecho de autor, in Spanish) a copyright subsists for the life of the author plus 100 years following the end of the calendar year of death of the youngest author or the publication date in case of the federal, state or municipal governments. There is one exception: works that were already in the public domain before July 23, 2003. Generally speaking, that means works created by someone who had died before July 23, 1928 (75 years before).

Also note that taking pictures or video of some buildings (such as banks) is forbidden.

Morroco[edit]

Morrocan Law states that photos and films are Protected for 50 years starting from the end of the publication year, after which they are in public domain.

Norway[edit]

Works are protected 70 years after author's death, or 70 years after publication if the author is unknown/anonymous. There is one exception: Photos that are not considered artistic works (i.e. snapshots) are protected until no less than 15 years after the photographer's death and no less than 50 years after publication.

Photos of works of art exhibited in public spaces can only be used for non-commercial purposes, unless it is clear that the work is not the main subject in the photo (freedom of panorama). There are no restrictions on photos of buildings.

Texts of laws and decisions, reports and statements made and published by state or local authorities are not protected by copyright, but images used in such publications may be protected unless they were made specifically for the publication.

Photos of people may not be published without their consent unless either a) the image illustrates a current event of interest the general public, or b) the person is clearly not the main subject of the image (i.e. passers-by may be included unless they fill an unreasonable amount of the image) or c) the image depicts a gathering, an outdoor parade or something which is of interest to the general public. This is part of the Copyright Act, and thus might affect the right to publish an image under a free license, as the person depicted retains the right to refuse use of the image.

Pakistan[edit]

According to Pakistani copyright laws, all photographs enter the public domain fifty years after they were created, and all non-photographic works enter the public doman fifty years after the death of the creator.

The Philippines[edit]

Copyrighted photographs are protected for 50 years after publication. Works by the government of the Philippines are not protected by copyright. However, prior approval of the government agency or office wherein the work was created is necessary for exploitation of such works for profit. (Republic Act 8293)

Saudi Arabia[edit]

Saudi Arabian Law states that photos, films sound and artistic works are protected for 25 years starting from the publication date, after which they are in public domain.

Former Soviet Union[edit]

Works published by the Union of the Soviet Socialist Republics before 27 May 1973 were not protected by International Copyright Conventions and are thus in the public domain.

Note that in Russia some of these works are protected by copyright.

This theory is unproven and disputed. See en:Template_talk:PD-USSR, and also Template talk:PD-Soviet.

Switzerland[edit]

In Switzerland, copyright is covered in the Copyright Act (Urheberrechtsgesetz, URG, SR 231.1). Generally, copyright lasts for 70 years after the death of the (last) author. If authorship is unknown, copyright lasts for 70 years after the first publication.

Works not covered by copyright include:

 • laws, ordinances, international treaties and other official acts;
 • currency;
 • decisions, protocols and reports by public authorities;
 • patents and patent applications.

To be eligible for copyright in the first place, a work must be of individual character, i.e. be an individual expression of thought (Art. 2 par. 1 URG). Many photographs are therefore not protected (see {{PD-Switzerland-photo}} for details).

Syria[edit]

Syrian Law states that photos and two dimensional artistic works are protected for 10 years starting from the production date, after which they are in public domain.

Taiwan[edit]

See #Republic of China above.

United States[edit]

Anything published before January 1, 1923 is in the public domain. Anything published before January 1, 1964 and not renewed is in the public domain (search the renewal records for books and maps here). Anything published before March 1, 1989 with no copyright notice ("©", "Copyright" or "Copr.") plus the year of publication (may be omitted in some cases) plus the copyright owner (or pseudonym) is in the public domain.

Photographic works created after January 1 1978 are protected for 70 years after the death of the creator. Works created but not published before January 1 1978 are protected for 95 years from the date they were registered for copyright, or 95 (for anonymous or pseudononymous works) resp. 120 years (for works by individuals) from year of creation, whichever expires first. (see [12] for more information)

Works by the US Government[edit]

A work by the US federal Government is in the public domain.

 • This does not include governments of the individual states.
 • This does not include Government-funded corporations like Amtrak or the USPS. In particular, the USPS holds copyright on all US postage stamps produced after 1978 (older US stamps are all public domain).
 • This also does not include works commissioned by the US Government, but produced by contractors; in this case, the copyright may have been assigned to the US Government (for instance, the copyright of the official Ada programming language manual was assigned to the US Department of Defense).
 • Some US government agencies may work in cooperation with other agencies or corporations; this is in particular the case of NASA, which operates the Jet Propulsion Laboratory in cooperation with Caltech, and operates a number of space projects in cooperation with foreign agencies such as ESA and CNES. Only materials solely produced by NASA will be in the public domain. The other agencies may hold copyright on some material, including material published on NASA sites (there will be copyright notices in that case).
 • Images on government or government agency websites are not necessarily public domain, always look for copyright notices or similar. Especially the images on the favourite website "Astronomy Picture of the Day" are in most cases not within the public domain but all rights reserved by their individual authors (so please do not upload images from there to Wikimedia Commons).
 • Commercial use of US Images is an exception to this set of rules. Title 18 USC Section 701 is quoted as follows:

TITLE 18--CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE

PART I--CRIMES

CHAPTER 33--EMBLEMS, INSIGNIA, AND NAMES

Sec. 701. Official badges, identification cards, other insignia

 • Whoever manufactures, sells, or possesses any badge, identification card, or other insignia, of the design prescribed by the head of any department or agency of the United States for use by any officer or employee thereof, or any colorable imitation thereof, or photographs, prints, or in any other manner makes or executes any engraving, photograph, print, or impression in the likeness of any such badge, identification card, or other insignia, or any colorable imitation thereof, except as authorized under regulations made pursuant to law, shall be fined under this title or imprisoned not more than six months, or both.
 • The Possession aspect is taken care of by the Public Domain claim for all such items under the US Constitution and applicable laws, but the manufactures and sells aspect is addressed by the specific Copyright Statements that are posted by each agency on the Internet.

Section 704 is more specific for Military items, as noted as follows:

Sec. 704. Military medals or decorations

 • a) In General.--Whoever knowingly wears, manufactures, or sells any decoration or medal authorized by Congress for the armed forces of the United States, or any of the service medals or badges awarded to the members of such forces, or the ribbon, button, or rosette of any such badge, decoration or medal, or any colorable imitation thereof, except when authorized under regulations made pursuant to law, shall be fined under this title or imprisoned not more than six months, or both.
 • (b) Congressional Medal of Honor.--
 • (1) In general.--If a decoration or medal involved in an offense under subsection (a) is a Congressional Medal of Honor, in lieu of the punishment provided in that subsection, the offender shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both.
 • (2) Definitions.--
 • (A) As used in subsection (a) with respect to a Congressional Medal of Honor, ``sells includes trades, barters, or exchanges for anything of value.
 • (B) As used in this subsection, "Congressional Medal of Honor" means--
 • (i) a medal of honor awarded under section 3741, 6241, or 8741 of title 10 or section 491 of title 14;
 • (ii) a duplicate medal of honor issued under section 3754, 6256, or 8754 of title 10 or section 504 of title 14; or
 • (iii) a replacement of a medal of honor provided under section 3747, 6253, or 8747 of title 10 or section 501 of title 14.
 • The United States Army Institute of Heraldry - the official custodian of ALL United States governmental images has addressed this issue with its Copyright statement, which informs the reader as to how to meet any commercial needs under this statute.

Yemen[edit]

De wet van Yemen zegt dat afbeeldingen en twee-dimensionaal werk beschermd zijn voor 10 jaar startend van het begin van het publicatiejaar. Het zegt ook dat televiesie-screenshots beschermd zijn voor 3 jaar startend van het begin van de originele uitzenddatum.

Sudan[edit]

Sudanese Law states that photos and films are protected for 25 years starting from the publication date, after which they are in public domain.

See also[edit]

Notes[edit]

 1. Behalve auteursrechten kunnen ook andere wetten zoals het merkenrecht van invloed zijn op het gebruik. Doordat deze rechten meestal niet wereldwijd gelden kan Wikimedia Commons hier niet altijd rekening mee houden, maar zal wel geprobeerd worden deze rechten bij de media te vermelden wanneer ze van toepassing zijn. Het is echter de verantwoording van de gebruiker te zorgen dat het gebruik van de media geen wetten overtreedt. Zo kan het bijvoorbeeldzo zijn dat auteursrechten in het ene land wel verlopen zijn, maar in het andere nog niet. Ook eisen de meeste licenties, zoals GFDL en Creative Commons Gelijk-delen, dat een afgeleid werk weer onder dezelfde licentie verspreid wordt.
 2. Mogelijk is dit zelfs tot 2054, de verlengingsmaatregel dateert uit de tijd dat auteursrechtenbescherming in Frankrijk na 50 jaar verliep, is bij 70 jaar mogelijk nog steeds van toepassing.
 3. Het verschil tussen een fotografisch werk en een foto is niet eenduidig gedefinieerd. Er zijn nog altijd geen precedenten, maar in de praktijk wordt artistieke of wetenschappelijke waarde alleen toegekend als een foto originele kenmerken heeft. Snel geschoten foto's zoals persfoto's vallen er bijvoorbeeld niet onder.

Weblinks[edit]

Licensing