User:Nux/Gallery

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: This my gallery with a human touch, see also my auto-gallery. Note: some files are not listed here because my effort in making them was small or none (like when I move some files from Wikipedia). Please also note that I do not add descriptions for the images themselves here - click on the image for more information about it.  English language.svg

Polski: To jest moja galeria z ludzkim pierwiastkiem, zobacz też moją automatyczną galerię. Uwaga. Część z plików przypisywanych mi przez automat nie jest tu umieszczona, ponieważ mój wkład w ich tworzenie były niewielki bądź żaden (taki jak wtedy gdy przenoszę jakieś pliki z Wikipedii). Proszę zwróć też uwagę na to, że nie zamieszczam tutaj opisów obrazków jako takich - aby zobaczyć więcej informacji o konkretnym obrazku, kliknij na niego.  Flag of Poland.svg


Me | Ja[edit]

Snooker & 8-ball[edit]

English: I've started drawing snooker tables when one of Polish Wikipedia users reported that balls in this version of Snooker table drawing 2.svg made by Pumbaa80, that those balls seemed to be too small. So I redrew the whole picture with more exact measuring, then added cushions and pockets and redrew the balls themselves. And then all other tables happened :).
Polski: Zacząłem rysować stoły snookerowe gdy jeden z polskich wikipedystów zgłosił, że bile w tej wersji obrazka Snooker table drawing 2.svg stworzonego przez Pumbaa80, że te bile wydają się za małe. W związku z tym przerysowałem całość stosując nieco dokładniejsze wyliczenia, potem dodałem bandy i kieszenie oraz przerysowałem same bile. No i potem zdarzyły się pozostałe stoły bilardowe :).

Pigments | Pigmenty[edit]

English: Images based on JPEG versions by pl:User:Dariusz.Biegacz.
Polski: Obrazki stworzone na podstawie wersji JPEG stworzonych przez pl:Wikipedysta:Dariusz.Biegacz.

Various SVG | SVG - różne[edit]

English: Some images were based on PNG or JPEG versions and some are redrawn SVGs.
Polski: Niektóre obrazki zostały stworzone na podstawie poprzednich wersji PNG lub JPEG, a niektóre to przerysowane SVG.
Koło-atlas wiki red obw.svg

← This one took a lot more effort than one would think :). It was one of those in making which I found a bug in the rendering system.


slimmed SVG | odchudzone SVG[edit]

English: Some rather extremely slimmed images. Not much of a creative work, but the effects are rather shocking - even for me ;).
Polski: Niektóre mocniej odchudzone obrazki. Może niezbyt duży wysiłek twórczy, ale efekty nawet mnie zadziwiły ;).

Various for Commons | Różne dla Commons[edit]

COA | Herby[edit]

English: Not much of my work is visible here mostly (fixes and clean up in most cases).
Polski: Raczej niezbyt dużo mojego wkładu w poniższych (głównie drobne poprawki i czyszczenie).

Photos | Zdjęcia[edit]

Fauna[edit]

Flora[edit]

Places and trips | Miejsca i wyprawy[edit]

Trójmiasto[edit]

Gdynia

Rospuda[edit]

Bridges | Mosty
Bakałarzewo
See separate gallery | zobacz w osobnej galerii
Dowspuda
Małe Raczki
Polski: Bunkier z czasów drugiej wojny światowej
English: World War II bunker

Other | Inne[edit]

See also[edit]

+ Commonist auto gallery