User:Redaktor GLAM/Masowa kategoryzacja plików

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Wstęp[edit]

Standardowy mechanizm Wikimedia Commons umożliwia dodawanie i usuwanie kategorii przy pojedynczych plikach. Aby robić to dla hurtowo dla wielu plików jednocześnie, można skorzystać z narzędzia Cat-a-lot. Domyślnie umożliwia ono masową kategoryzację plików w danej kategorii. Jeśli chcemy kategoryzować także strony i kategorie, należy włączyć taką opcje w ustawieniach.

Instalacja[edit]

 • Zaloguj się na swoje konto w Wikimedia Commons.
 • Przejdź do Preferencje > Gadżety.
 • W sekcji Narzędzia do kategoryzacji zaznacz narzędzie Cat-a-lot i kliknij na dole przycisk Zapisz, by zapisać zmiany.

Korzystanie[edit]

Włączanie i wyłączanie[edit]

 • Wejdź na stronę kategorii.
 • W prawym dolnym rogu strony kliknij przyciskCat-a-lot – wyświetli się w tym miejscu okienko narzędzia.

Okienko narzędzia możemy przenieść w dowolne miejsce na stronie, np. by odsłonić pliki. W tym celu należy kliknąć gdzieś w puste miejsce wewnątrz okienka, przytrzymać kursor i przesunąć okienko. Robi się to, używając wspomnianych przycisków przy poszczególnych kategoriach.

Aby zupełnie wyłączyć narzędzie, klikamy na nim znaczek x. Zwinie się wtedy do domyślnego przycisku w prawym dolnym rogu.

Kliknięcie w podkreślenie _ zwija tymczasowo okienko narzędzia do postaci belki bez wyłączania jego działania. Pliki możemy nadal zaznaczać.

Opis narzędzia[edit]

Lista kategorii

W okienku domyślnie wyświetli się lista kategorii, na której znajdują się:

 • aktualna kategoria
 • kategorie nadrzędne (ze strzałką w górę)
 • kategorie podrzędne (ze strzałką w dół)

Przy kategoriach znajdują się przyciski:

 • (minus) – usuwa wybrane pliki z kategorii
 • (strzałka w prawo) – przenosi wybrane pliki do kategorii, usuwając je z aktualnej
 • + (plus) – kopiuje wybrane pliki do kategorii, pozostawiając je także w aktualnej
Wybór kategorii

W polu tekstowym na górze narzędzia można wpisać inną kategorię. Wtedy na liście kategorii w narzędziu wyświetli się ta kategoria oraz kategorie nadrzędne i podrzędne względem niej. Jeśli wpiszemy kategorię nieistniejącą, to zostanie ona utworzona. Trzeba pamiętać, by nową kategorię połączyć z innymi.

Można też przejść do którejś kategorii, klikając ją. Wtedy ta kategoria stanie się docelową, a kategorie nadrzędne i podrzędne wyświetlą się względem niej.

Preferencje

Po kliknięciu linku Preferencje wyświetli się okienko, w którym można zmienić ustawienia narzędzia, w tym opcje:

 • Zezwól na kategoryzację stron (uwzględniając kategorie), które nie są plikami – umożliwia pracę nie tylko na plikach, ale także na kategoriach i stronach.
 • Oznacz edycje jako drobne – w historii pliku, kategorii lub strony zmiany będą oznaczane jako drobne.
 • Usuń {{Check categories}} i wykonaj inne drobne poprawki – usuwa z pliku lub kategorii szablon {{Check categories}} informujący, że należy sprawdzić kategorie.
 • Usuń {{Uncategorized}} – usuwa z pliku lub kategorii szablon {{Uncategorized}} informujący, że obiekt nie jest skategoryzowany i należy dodać kategorie.

Zaznaczanie plików[edit]

Pojedyncze pliki

Pliki zaznaczamy, klikając na białej przestrzeni w podpisie miniaturki (kliknięcie w miniaturkę nie zaznacza pliku). Po zaznaczeniu pliku podpis miniaturki podświetli się na zielono. Ponowne kliknięcie zlikwiduje zaznaczenie.

Zakres plików

Można też zaznaczać cały ciąg plików. Wtedy zaznaczamy kliknięciem pierwszy plik zakresu, przyciskamy klawisz Shift i zaznaczamy kliknięciem ostatni plik zakresu. Wszystkie pliki pomiędzy również zostaną podświetlone na zielono. Przy tej operacji pliki mogą też zostać podświetlone domyślnym kolorem podświetlania przeglądarki (np. niebieskim). Zlikwidujemy to podświetlenie, klikając np. w dowolnym pustym miejscu na stronie (klikanie poza obszarem podpisów miniaturek nie likwiduje zaznaczenie plików). Jeśli wybierając zakres klikniemy w plik zaznaczony, to ten plik oraz wszystkie pliki po drodze zostaną odznaczone.

Masowe zaznaczanie

W okienku narzędzia można wykonać operacje zaznaczania na wszystkich plikach wyświetlonych na danej stronie:

 • wszystko – zaznacza wszystkie pliki
 • nic – likwiduje zaznaczenie wszystkich plików
 • odwróć – odwraca zaznaczenie (zaznacza niezaznaczone i odznacza zaznaczone)

Działania[edit]

Po zaznaczeniu plików i opcjonalnym wpisaniu kategorii w okienku narzędzia, możemy usuwać, kopiować i dodawać pliki do kategorii.

Po wykonaniu operacji wyświetli się okienko z informacją, czy zmiany zostały wykonane, albo czy wystąpiły błędy. Pliki, przy których zostały dokonane zmiany kategorii, będą podświetlone na szaro.

Jeśli jakieś operacji nie da się wykonać lub nie ma ona sensu (np. chcemy skopiować plik do kategorii, w której się już on znajduje), to dany plik zostanie po prostu pominięty. Nie musimy więc sprawdzać najpierw, czy operację da się wykonać.

Opis dokonanych zmian tworzony jest automatycznie. Jest w nim opisane, co zostało zmienione, dodane lub usunięte.

Porady[edit]

Łączenie operacji[edit]

Narzędzie nie umożliwia jednoczesnego wykonywania różnych operacji (np. dla części plików kopiowanie, a dla części przenoszenie) ani pracy na wielu kategoriach. Można to jednak osiągnąć, wykonując sekwencję działań.

Przykładowo – mamy pliki w jednej kategorii (bardzo ogólnej) i chcemy te same pliki skopiować do dwóch kategorii (bardziej szczegółowych) oraz skasować z kategorii ogólnej. Nie wykonany tego za jednym razem. Możemy jednak najpierw zaznaczyć pliki i skopiować do jednej z kategorii, co pozostawi je w również w starej kategorii. A następnie dla tych samych plików użyć opcji „Przenieś“, dzięki której trafią również do drugiej kategorii, a znikną zupełnie z pierwotnej.Polona logo (cropped).jpg
GLAM-WIKI.png
Niniejszy artykuł został stworzony w ramach współpracy GLAM – Biblioteka Narodowa