User:Robert Niedźwiedzki

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

LICENCJA MOICH ZDJĘĆ - ponieważ wykorzystanie zdjęć zgodnie z licencją zdjęć na commons jest niezwykle skomplikowane, a często wręcz niemożliwe jest wypełnienie wszelkich warunków (np. przy wykorzystaniu 1 zdjęcia z commons konieczny jest wydruk 10 stron tekstu licencji), to wyjaśniam, że z mojego punktu widzenia wszelkie zdjęcia mojego autorstwa na commons mogą być w dowolnym legalnym celu wykorzystywane pod warunkami:

  1. podanie imienia i nazwiska autora
  2. nie zastrzeganie sobie majątkowych praw autorskich i copyright- zdjęcie powinno pozostać na dotychczasowych prawach (tzn. cc). Jeśli zdjęcie włączono do np. książki, to wolne musi pozostać tylko zdjęcie, status reszty książki mnie nie interesuje.
  3. można tez podać, skąd pochodzi zdjęcie, np. wikimedia commons

Przy spełnieniu dwóch pierwszych warunków, z mojej strony nie ma żadnych zastrzeżeń do wykorzystania zdjęć mego autorstwa i nie będę zgłaszał żadnych pretensji (czyli nikt inny również nie - tylko autor może protestować, Wikimedia już nie).

Część moich starszych zdjęć jest na licencji podwójnej GFDL CC lub tylko GFDL. Po szczegółowym zapoznaniu się z wymogami tej licencji stwierdzam, że dałem się nabrać. Ta licencja była zalecana przez projekt Wikimedia Commons, a ja założyłem, że wszystkie licencje na tym projekcie służą dostępowi do wolnej wiedzy. Tymczasem licencja ta to 10 stronicowy bełkot, w praktyce uniemożliwiający użycie przez kogokolwiek moich zdjęć bez dołączenia całej książeczki z warunkami licencji i wynajęcia sztabu prawników do sprawdzenia czy aby wszelkie mętnie napisane wymogi GFDL spełniono. Jednym słowem - zdjęcie na GFDL nie jest, wbrew szumnym deklaracjom, na wolnej licencji. Dlatego moje zdjęcia na licencji GFDL również mogą być swobodnie wykorzystywane wbrew wymogom tej licencji, przy zachowaniu tylko dwóch warunków - podania autora i nie zastrzegania sobie praw do tego zdjęcia. Wszystkie inne ograniczenia narzucane przez GFDL nie będą przeze mnie wymagane.

Jesli moje zdjęcie była poprawiane przez kogoś na commons (chodzi o poprawę samego zdjęcia, a nie o np. zmianę kategorii), to korzystanie z takiego poprawionego zdjęcia wymaga zadośćuczynienia pełnej licencji, ale zawsze można skorzystać na w/w warunkach z oryginalnej wersji.

Nowy kretaor ładowania zdjęć - łatwiejszy ? [1]

Brudnopis [2]