User:Robert Niedźwiedzki

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Hala Ludowa we Wrocławiu z flagą ukraińską na znak solidarności z Ukrainą walczącą z inwazją rosyjską

LICENCJA MOICH ZDJĘĆ - ponieważ wykorzystanie zdjęć zgodnie z licencją zdjęć na commons jest niezwykle skomplikowane, a często wręcz niemożliwe jest wypełnienie wszelkich warunków (np. przy wykorzystaniu 1 zdjęcia z commons konieczny jest wydruk 10 stron tekstu licencji), to wyjaśniam, że z mojego punktu widzenia wszelkie zdjęcia mojego autorstwa na commons mogą być w dowolnym legalnym celu wykorzystywane pod warunkami:

 1. podanie imienia i nazwiska autora
 2. nie zastrzeganie sobie majątkowych praw autorskich i copyright- zdjęcie powinno pozostać na dotychczasowych prawach (tzn. cc). Jeśli zdjęcie włączono do np. książki, to wolne musi pozostać tylko zdjęcie, status reszty książki mnie nie interesuje.
 3. można tez podać, skąd pochodzi zdjęcie, np. Wikimedia Commons

Przy spełnieniu dwóch pierwszych warunków, z mojej strony nie ma żadnych zastrzeżeń do wykorzystania zdjęć mego autorstwa i nie będę zgłaszał żadnych pretensji (czyli nikt inny również nie - tylko autor może protestować, Wikimedia już nie).

Część moich starszych zdjęć jest na licencji podwójnej GFDL CC lub tylko GFDL. Po szczegółowym zapoznaniu się z wymogami tej licencji stwierdzam, że dałem się nabrać. Ta licencja była zalecana przez projekt Wikimedia Commons, a ja założyłem, że wszystkie licencje na tym projekcie służą dostępowi do wolnej wiedzy. Tymczasem licencja ta to 10 stronicowy bełkot, w praktyce uniemożliwiający użycie przez kogokolwiek moich zdjęć bez dołączenia całej książeczki z warunkami licencji i wynajęcia sztabu prawników do sprawdzenia czy aby wszelkie mętnie napisane wymogi GFDL spełniono. Jednym słowem - zdjęcie na GFDL nie jest, wbrew szumnym deklaracjom, na wolnej licencji. Dlatego moje zdjęcia na licencji GFDL również mogą być swobodnie wykorzystywane wbrew wymogom tej licencji, przy zachowaniu tylko dwóch warunków - podania autora i nie zastrzegania sobie praw do tego zdjęcia. Wszystkie inne ograniczenia narzucane przez GFDL nie będą przeze mnie wymagane.

Jeśli moje zdjęcie była poprawiane przez kogoś na commons (chodzi o poprawę samego zdjęcia, a nie o np. zmianę kategorii), to korzystanie z takiego poprawionego zdjęcia wymaga zadośćuczynienia pełnej licencji, ale zawsze można skorzystać na w/w warunkach z oryginalnej wersji.

 • Arżan [1]
 • Biblioteka Wikipedii [2]
 • Tsendiin_Dondogdulam [3] i to [4]
 • Katharina Staritz - "20 października 1941 r. wikariusz Staritz zeznała

m.in., że jej postępowanie dyktowało nie tylko poczucie odpowiedzialności za chrześcijan-ewangelików“,,niearyjczyków”, lecz również troska o honor kościoła ewangelickiego i chrześcijańską postawę gmin wrocławskich, któ­ rym służy (aneks XIII). Mocno oportunistyczny konsystorz nie uznał racji K. Staritz 107 i zaledwie dwa dni po przesłuchaniu zwolnił ją z wszystkich obowiązków w kościele108. Staritz przeniosła się do Marburga miasta jej studiów teologicznych."; "Staritz nie zawahała się nawet przed niesieniem pomocy Żydom przetrzymywanym w więzieniu przy Kletschkauerstraße obecnej ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu" KAROL JOŃCA KOŚCIÓŁ EWANGELICKI NA ŚLĄSKU WOBEC POLITYKI RASISTOWSKIEJ NSDAP

 • Fortyfikacje Wrocławia [5]

Nowy kreator ładowania zdjęć - łatwiejszy ? [6]

Polskie wersje kreatorów zdjęć:

 • Pattypan [7]
 • Vicunia [8]
 • masowa kategoryzacja: [9]
 • cmentarz Wawrzyńca [10]
 • Category:Monuments and memorials to Friedrich Ludwig Jahn
 • Kościół o. Rydzyka [11]
 • Powązki Wojskowe wg alfabetu: [12]

Brudnopis [13]

Załadowane pliki na Commons do haseł bez zdjęć na plwiki:

 • Roman Kłoczkowski
  Roman Kłoczkowski nagrobek.jpg
  cm. Wawrzyńca


Groby ze Smętnej - osoby mają biogram na plwiki, bez zdjęcia

 • Skorygować zdjęcie i tytuł!!!! Tadeusz Dorobisz grób

[[Category:Graves of professors at the Holy Family Cemetery in Wrocław] 14 VII 2020