User:RussBot/Broken Commons links/tawiki

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Broken links to Commons on //ta.wikipedia.org

(First) (Previous) Page 1 of 1. (Next) (Last)

 1. w:ta:ஓரிகாமி links to ஓரிகாமி [Search]
 2. w:ta:மட்டக்களப்பு அருங்காட்சியகம் links to Batticaloa Museum [Search]
 3. w:ta:பெண் நண்பர் links to Girlfriend [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2008-07-10T07:54:09Z; comment: Page is test, spam, vandalism or bot created: content was: '{{speedydelete|gallery with no media/files}}--Sz-iwbot (talk) 06:19, 10 July 2008 (UTC) how are u'
 4. w:ta:றொபேட் கிறேவ்ஸ் links to Robert Graves [Search]
 5. w:ta:ஹவுலாந்து தீவு links to ஹவுலாந்து தீவு வரைபடம் [Search]
 6. w:ta:டக்ளஸ் ஆடம்ஸ் links to Douglas Adams [Search]
 7. w:ta:தொல் பொருட்காட்சிச்சாலை, யாழ்ப்பாணம் links to Jaffna museum [Search]
 8. w:ta:முதலாம் யூத-உரோமைப் போர் links to Category:Jewish war [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2013-02-04T06:43:43Z; comment: Fixed caps Category:Jewish War
 9. w:ta:அல்-கரவிய்யீன் பல்கலைக்கழகம் links to Category:அல்-கரவிய்யீன் மொரோக்கோ [Search]
 10. w:ta:வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் links to Category:வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் [Search]
 11. w:ta:2006 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்கள் links to Category:பொதுநலவாய விளையாட்டுக்கள் [Search]
 12. w:ta:சூழல் மாசடைதல் links to Category:சூழல் மாசடைதல் [Search]
 13. w:ta:தடியூன்றித் தாண்டுதல் links to Category:தடியூன்றித் தாண்டுதல் [Search]
 14. w:ta:சல்மான் குர்சித் links to Category:சல்மான் குர்சித் [Search]
 15. w:ta:சுப்பீரியர் ஏரி links to Category:சுப்பீரியர் ஏரி [Search]
 16. w:ta:யால தேசிய வனம் links to Category:யால தேசிய வனம் [Search]
 17. w:ta:முத்தையா முரளிதரன் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அரங்கம் links to Category:முத்தையா முரளிதரன் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அரங்கம் [Search]
 18. w:ta:ஜாதிக்காய் links to Category:ஜாதிக்காய் [Search]
 19. w:ta:இந்திய தேசிய நூலகம் links to Category:இந்திய தேசிய நூலகம் [Search]
 20. w:ta:நியூசாடெல் ஏரி links to Category:Lake Neuchâte [Search]
 21. w:ta:ஹினா ரப்பானி கார் links to Category:ஹினா ரப்பானி [Search]
 22. w:ta:சென்காகு தீவுகள் links to Category:சென்காகு தீவுகள் [Search]
 23. w:ta:மீரா நாயர் links to Category:மீரா நாயர் [Search]
 24. w:ta:பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம், சண்டிகர் links to Category:பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் [Search]
 25. w:ta:டெசுமான்ட் டுட்டு links to Category:டெசுமான்ட் டுட்டு [Search]
 26. w:ta:மொகாலி links to Category:மொகாலி [Search]
 27. w:ta:கோளகக் கொத்து விண்மீன் கூட்டம் links to Category:கோளகக் கொத்து விண்மீன் கூட்டம் [Search]
 28. w:ta:பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் links to Category:பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம், லாகூர் [Search]
 29. w:ta:மத்தியப் பிரதேச முதலமைச்சர்களின் பட்டியல் links to Category:மத்தியப் பிரதேச முதலமைச்சர்கள் [Search]
 30. w:ta:சீரிசை சீருடற்பயிற்சி links to Category:சீரிசை சீருடற்பயிற்சி [Search]
 31. w:ta:சுனில் கங்கோபாத்யாயா links to Category:சுனில் கங்கோபாத்யாயா [Search]
 32. w:ta:பட்டியாலா links to Category:பட்டியாலா [Search]
 33. w:ta:வான் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு links to Category:வான் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு [Search]
 34. w:ta:இந்திய மேலாண்மை கழகங்கள் links to Category:இந்திய மேலாண்மை கழகங்கள் [Search]
 35. w:ta:இந்திய மேலாண்மை கழகம் கோழிக்கோடு links to Category:இந்திய மேலாண்மை கழகம் கோழிக்கோடு [Search]
 36. w:ta:காட்டெருது links to Category:காட்டெருது [Search]
 37. w:ta:ஜாண்டி ரோட்ஸ் links to Category:ஜாண்டி ரோட்ஸ் [Search]
 38. w:ta:டக்கோலா links to Category:டக்கோலா [Search]
 39. w:ta:தடிப்புத் தோல் அழற்சி links to Category:தடிப்புத் தோல் அழற்சி [Search]
 40. w:ta:லியோனல் மெஸ்ஸி links to Category:லியோனல் மெஸ்ஸி [Search]
 41. w:ta:சந்தன்நகர் links to Category:சந்தன்நகர் [Search]
 42. w:ta:நோ links to Category:நோ [Search]
 43. w:ta:பிரெஞ்சுப் புரட்சி links to Category:French Revoulation [Search]
 44. w:ta:ரேகா (நடிகை) links to Category:ரேகா (நடிகை) [Search]
 45. w:ta:கண்டுபிடிப்புக் காலம் links to Category:கண்டுபிடிப்புக் காலம் [Search]
 46. w:ta:நீர்ப் பந்தாட்டம் links to Category:நீர் போலோ [Search]
 47. w:ta:சக் நோரிஸ் links to Category:சக் நோரிஸ் [Search]
 48. w:ta:டைன் ஆற்றங்கரை நியூ காசில் links to Category:டைன் ஆற்றங்கரை நியூ காசில் [Search]
 49. w:ta:டொங்குவான் links to Category:டொங்குவான் [Search]
 50. w:ta:சுகுமார் அழிக்கோடு links to Category:சுகுமார் அழிக்கோடு [Search]
 51. w:ta:மசாய் மாரா links to Category:மசாய் மாரா [Search]
 52. w:ta:மைத்திரேயர் links to Category:மைத்திரேயர் [Search]
 53. w:ta:கோகிமா links to Category:கோகிமா [Search]
 54. w:ta:இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு links to Category:இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு [Search]
 55. w:ta:தியான் சந்த் links to Category:தியான் சந்த் [Search]
 56. w:ta:அன்டோனிசு சமராசு links to Category:அன்டோனிசு சமராசு [Search]
 57. w:ta:தமிழ்நாடு அரசின் அமைப்புகள் links to Category:தமிழ்நாடு அரசின் அமைப்புகள் [Search]
 58. w:ta:ஆழியாறு அணை links to Category:ஆழியாறு அணை [Search]
 59. w:ta:தாயும் சேயும் (மைக்கலாஞ்சலோ) links to Category:Pietà in St. Peter's Basilica [Search]
 60. w:ta:தார்வாட் links to Category:தார்வாட் [Search]
 61. w:ta:காவ்ரீலோ பிரின்சிப் links to Category:காவ்ரீலோ பிரின்சிப் [Search]
 62. w:ta:ஷில்பா ஷெட்டி links to Category:ஷில்பா ஷெட்டி [Search]
 63. w:ta:ஓப்பன்ஸ்டேக் links to Category:ஓப்பன்ஸ்டேக் [Search]
 64. w:ta:பொலன்னறுவை links to Category:Polanaruwa [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2009-05-02T18:22:39Z; comment: (incorrectly named) duplicate of Category:Polonnaruwa
 65. w:ta:கிங்மன் பாறை links to Category:கிங்மன் பாறை [Search]
 66. w:ta:டெர்ரி பாக்ஸ் links to Category:டெர்ரி பாக்ஸ் [Search]
 67. w:ta:திரவப் படிகக் காட்சி links to Category:Liquid Crystal Displays [Search]
 68. w:ta:காசியாபாத் links to Category:காசியாபாத் [Search]
 69. w:ta:டெஃறி அணை links to Category:டெஃறி அணை [Search]
 70. w:ta:2012 கோடைக்கால மாற்றுத்திறனாளர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள் links to Category:2012 கோடைக்கால மாற்றுத்திறனாளர் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள் [Search]
 71. w:ta:சய் குங் links to Category:சய் குங் [Search]
 72. w:ta:வன்னி (மரம்) links to Category:வன்னி (மரம்) [Search]
 73. w:ta:அகிரா குரோசாவா links to Category:அகிரா குரோசாவா [Search]
 74. w:ta:இவான் பாவ்லோவ் links to Category:இவான் பாவ்லோவ் [Search]
 75. w:ta:திருத்தந்தைத் தேர்தல் நடைபெறுகின்ற முறை links to Category:திருத்தந்தைத் தேர்தல் நடைபெறுகின்ற முறை [Search]
 76. w:ta:ஐக்கிய நாடுகள் பொறுப்பாட்சி மன்றம் links to Category:ஐக்கிய நாடுகள் பொறுப்பாட்சி மன்றம் [Search]
 77. w:ta:ஜக்திஷ் டைட்லெர் links to Category:ஜக்திஷ் டைட்லெர் [Search]
 78. w:ta:தொடக்க ஏற்றி links to Category:தொடக்க ஏற்றி [Search]
 79. w:ta:தலித் பௌத்த இயக்கம் links to Category:தலித் பௌத்த இயக்கம் [Search]
 80. w:ta:கார்லா புரூனி links to Category:கார்லா புரூனி [Search]
 81. w:ta:வட்டு எறிதல் (விளையாட்டு) links to Category:வட்டு எறிதல் (விளையாட்டு) [Search]
 82. w:ta:அருச்சுன் முண்டா links to Category:அருச்சுன் முண்டா [Search]
 83. w:ta:அட்லாண்டிஸ் links to Category:அட்லாண்டிஸ் [Search]
 84. w:ta:பானுப்ரியா (நடிகை) links to Category:பானுப்ரியா (நடிகை) [Search]
 85. w:ta:விசையாழி links to Category:Turbines [Search]
 86. w:ta:நைனித்தால் links to Category:நைனித்தால் [Search]
 87. w:ta:தற்கால கட்டடக்கலை links to Category:21st century architecture [Search]
 88. w:ta:இருப்புப்பாதை links to Category:தொடர்வண்டி இருப்புப் பாதைகள் [Search]
 89. w:ta:எடின்பரோ கோமகன், இளவரசர் பிலிப் links to Category:எடின்பரோ கோமகன், இளவரசர் பிலிப் [Search]
 90. w:ta:மரியோ பலோட்டெலி links to Category:மரியோ பலோட்டெலி [Search]
 91. w:ta:மோ யான் links to Category:மோ யான் [Search]
 92. w:ta:நவி மும்பை links to Category:நவி மும்பை [Search]
 93. w:ta:புகாரா links to Category:புகாரா [Search]
 94. w:ta:ஆண்டி முர்ரே links to Category:ஆண்டி முர்ரே [Search]
 95. w:ta:யானா குப்தா links to Category:யானா குப்தா [Search]
 96. w:ta:நாகமரம் links to Category:நாகமரம் [Search]
 97. w:ta:தலைமைத்துவம் links to Category:தலைமைத்துவம் [Search]
 98. w:ta:வாணவெடி links to Category:வாணவெடி [Search]
 99. w:ta:2010 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்கள் links to Category:2010 பொதுநலவாய விளையாட்டுக்கள் [Search]
 100. w:ta:வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் links to Category:வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் [Search]
 101. w:ta:ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கம், தில்லி links to Category:ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கம், தில்லி [Search]
 102. w:ta:பட்டகம் links to Category:Prism [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2008-12-23T13:15:02Z; comment: Empty category or gallery: content was: '{{Bad name|Category:Prisms}}'
  • note: Prism exists
 103. w:ta:டிலி links to Category:டிலி [Search]
 104. w:ta:சோனியா காந்தி links to Category:சோனியா காந்தி [Search]
 105. w:ta:மெலில்லா links to Category:மெலில்லா [Search]
 106. w:ta:மரெங்கோ குகை links to Category:மரெங்கோ குகை [Search]
 107. w:ta:வோல்கோகிராட் வட்டாரம் links to Category:வோல்கோகிராட் வட்டாரம் [Search]
 108. w:ta:கயை links to Category:கயை [Search]
 109. w:ta:தூதரகங்களின் பட்டியல், ஐக்கிய இராச்சியம் links to Category:Consulates of the ஐக்கிய இராச்சியம் [Search]
 110. w:ta:இந்தியாவில் காற்றுத் திறன் links to Category:இந்தியாவில் காற்றுத் திறன் [Search]
 111. w:ta:சிகரக் கோபுரம் links to Category:சிகரக் கோபுரம் [Search]
 112. w:ta:சியூடா links to Category:சியூடா [Search]
 113. w:ta:விக்டோரியா அசரென்கா links to Category:விக்டோரியா அசரென்கா [Search]
 114. w:ta:நாசி லெமாக் links to Category:நாசி லெமாக் [Search]
 115. w:ta:மச்சிலிப்பட்டணம் links to Category:மச்சிலிப்பட்டணம் [Search]
 116. w:ta:லடாக் links to Category:லடாக் [Search]
 117. w:ta:அடெல் (பாடகி) links to Category:அடெல் (பாடகி) [Search]
 118. w:ta:இரணியல் இரயில் நிலையம் links to Category:இரணியல் இரயில் நிலையம் [Search]
 119. w:ta:சௌமித்திர சாட்டர்ஜி links to Category:சௌமித்திர சாட்டர்ஜி [Search]
 120. w:ta:பிரிசன் பிரேக் links to Category:பிரிசன் பிரேக் [Search]
 121. w:ta:என்றீக் இக்லெசியாசு links to Category:என்றீக் இக்லெசியாசு [Search]
 122. w:ta:சிக்கபல்லபுரா மாவட்டம் links to Category:சிக்கபல்லபுரா மாவட்டம் [Search]
 123. w:ta:அமிதாப் பச்சன் links to Category:அமிதாப் பச்சன் [Search]
 124. w:ta:இசுலாமியப் பகுதி links to Category:இசுலாமியப் பகுதி [Search]
 125. w:ta:நீரில் பாய்தல் links to Category:நீரில் பாய்தல் [Search]
 126. w:ta:கிறிஸ் பென்வா links to Category:கிறிஸ் பென்வா [Search]
 127. w:ta:தொழில்நுட்ப வரலாறு links to Category:தொழில்நுட்ப வரலாறு [Search]
 128. w:ta:கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் links to Category:கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் [Search]
 129. w:ta:உடற்கூற்று உட்காட்டி links to Category:பெக்குலம் [Search]
 130. w:ta:தியான்ஜின் links to Category:தியான்ஜின் [Search]
 131. w:ta:ஓங்கோல் links to Category:ஓங்கோல் [Search]
 132. w:ta:சண்பகம் links to Category:சண்பகம் [Search]
 133. w:ta:எகிப்தியக் கோவில்கள் links to Category:Egyptian temples [Search]
 134. w:ta:இடையமெரிக்கப் பண்பாட்டுப் பகுதி links to Category:இடையமெரிக்கா [Search]
 135. w:ta:கேட்டி பெர்ரி links to Category:கேட்டி பெர்ரி [Search]
 136. w:ta:பிரபுக்கள் அவை links to Category:பிரபுக்கள் அவை [Search]
 137. w:ta:ராம் கோபால் வர்மா links to Category:ராம் கோபால் வர்மா [Search]
 138. w:ta:முதலாம் அபினிப் போர் links to Category:முதலாம் அபினிப் போர் [Search]
 139. w:ta:சான்றளிக்கப்பட்ட பொதுக் கணக்கர் links to Category:சான்றளிக்கப்பட்ட பொதுக் கணக்கர் [Search]
 140. w:ta:பிரண்ட்ஸ் links to Category:Friends (TV-show) [Search]
 141. w:ta:கபில் சிபல் links to Category:கபில் சிபல் [Search]
 142. w:ta:தேவர் செயந்தி links to Category:தேவர் செயந்தி [Search]
 143. w:ta:புதுச்சேரி (நகரம்) links to Category:புதுச்சேரி [Search]
 144. w:ta:காற்றிதழ் links to Category:காற்றிதழ்கள் [Search]
 145. w:ta:கரீனா கபூர் links to Category:கரீனா கபூர் [Search]
 146. w:ta:புராத்து ஆறு links to Category:புராத்து [Search]
 147. w:ta:லோசான் links to Category:லோசான் [Search]
 148. w:ta:சைஃப் அல்-இசுலாம் கதாஃபி links to Category:சைஃப் அல்-இசுலாம் கதாஃபி [Search]
 149. w:ta:போலந்துபந்து links to Category:Polandbal [Search]
 150. w:ta:செரெங்கெட்டி தேசியப் பூங்கா links to செரெங்கெட்டி [Search]
 151. w:ta:தேவசகாயம் பிள்ளை links to Devasahayam Pillai [Search]
 152. w:ta:ஹாரிதி links to Hariti [Search]
 153. w:ta:ஜெப்ரி டூபின் links to டூபின் [Search]
 154. w:ta:நிக்கோலா போசின் links to நிக்கோலா போசின் [Search]
 155. w:ta:வோ இங்குயென் கியாப் links to Vo Nguyen Giap [Search]
 156. w:ta:இலங்கையின் வண்ணாத்திப் பூச்சிகள் links to Insects of Sri Lanka [Search]
 157. w:ta:0.999... links to 0.999... [Search]
  • 2 log entries found:
   1. page was deleted at 2012-07-24T04:26:31Z; comment: unnecessary single image gallery
   2. page was moved to 0.999… at 2009-01-28T19:29:33Z; comment:
 158. w:ta:பாலியல் தொழில் (ஹொங்கொங்) links to Prostitution in Hong Kong [Search]
 159. w:ta:ஜார்ஜ் ஆர்வெல் links to George Orwell [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2007-01-29T18:50:08Z; comment: content was: '== George Orwell ==from Wikipedia Italygo to:[1]' (and the only contributor was User:Lupo rosso)
  • note: Category:George Orwell exists
 160. w:ta:டெலஸ்ஃபோருஸ் (திருத்தந்தை) links to Category:டெலஸ்ஃபோருஸ் [Search]
 161. w:ta:பத்தனம்திட்டா links to Category:பத்தனம்திட்டா [Search]
 162. w:ta:குவாங்சோ links to Category:குவாங்சோ [Search]
 163. w:ta:சென்னை தொழில்நுட்ப நிறுவனம் links to Category:சென்னை தொழில்நுட்ப நிறுவனம் [Search]
 164. w:ta:நுவான் சியா links to Category:நுவான் சியா [Search]
 165. w:ta:முசோரி links to Category:முசோரி [Search]
 166. w:ta:ஜோ பிரேசியர் links to Category:ஜோ பிரேசியர் [Search]
 167. w:ta:சமந்தா ஸ்டோசர் links to Category:சமந்தா ஸ்டோசர் [Search]
 168. w:ta:அச்சுக்கலை links to Category:அச்சுக்கலை [Search]
 169. w:ta:ஈரான் நாட்டின் மாகாணங்கள் links to Category:ஈரான் நாட்டின் மாகாணங்கள் [Search]
 170. w:ta:டாடா நானோ links to Category:டாடா நானோ [Search]
 171. w:ta:நாகசாகி links to Category:Nagasaki in Ruins [Search]
 172. w:ta:செமாராங் links to Category:செமாராங் [Search]
 173. w:ta:கோவிந்த் வல்லப் பந்த் links to Category:கோவிந்த் வல்லப் பந்த் [Search]
 174. w:ta:ஜபல்பூர் links to Category:ஜபல்பூர் [Search]
 175. w:ta:மருத்துவப் படிமவியல் links to Category:மருத்துவப் படிமவியல் [Search]
 176. w:ta:அமிதாப புத்தர் links to Category:Amitabha [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2009-01-05T03:55:01Z; comment: (incorrectly named) duplicate of Category:Amitābha
 177. w:ta:கேட்ரீனா கய்ஃப் links to Category:கேட்ரீனா கய்ஃப் [Search]
 178. w:ta:பத்திராசலம் கோவில் links to Category:பத்திராசலம் கோவில் [Search]
 179. w:ta:புனித திமொத்தேயு links to Category:புனித திமொத்தேயு [Search]
 180. w:ta:இந்திரா கோஸ்வாமி links to Category:இந்திரா கோஸ்வாமி [Search]
 181. w:ta:ஆல்வின் ரோத் links to Category:ஆல்வின் ரோத் [Search]
 182. w:ta:சித்தாலப்பாக்கம் links to Category:சித்தாலப்பாக்கம் [Search]
 183. w:ta:ஜான் மேயர் links to Category:ஜான் மேயர் [Search]
 184. w:ta:எட்டா ஜேம்சு links to Category:எட்டா ஜேம்சு [Search]
 185. w:ta:விக்கி மாநாடு, இந்தியா links to Category:WikiConference India [Search]
 186. w:ta:ராமகுண்டம் links to Category:ராமகுண்டம் [Search]
 187. w:ta:இல்லுமினாட்டி links to Category:இல்லுமினாட்டி [Search]
 188. w:ta:மிட்சுபிசி தானுந்துகள் links to Category:மிட்சுபிசி தானுந்துகள் [Search]
 189. w:ta:பெத்ரா கிவிதோவா links to Category:பெத்ரா கிவிதோவா [Search]
 190. w:ta:ஜி. எஸ். எல். வி links to Category:GSLV [Search]
 191. w:ta:எலினோர் ரூசுவெல்ட் links to Category:எலினோர் ரூசுவெல்ட் [Search]
 192. w:ta:வில்லியம் ஹக்கின்ஸ் links to Category:வில்லியம் ஹக்கின்ஸ் [Search]
 193. w:ta:த ஆர்ட்டிஸ்ட் (திரைப்படம்) links to Category:த ஆர்ட்டிஸ்ட் (திரைப்படம்) [Search]
 194. w:ta:ஊவர் அணை links to Category:ஊவர் அணை [Search]
 195. w:ta:ஜிம் கேரி links to Category:ஜிம் கேரி [Search]
 196. w:ta:கேயானு ரீவ்ஸ் links to Category:கேயானு ரீவ்ஸ் [Search]
 197. w:ta:குவேம்பு பல்கலைக்கழகம் links to Category:குவேம்பு பல்கலைக்கழகம் [Search]
 198. w:ta:செலின் டியான் links to Category:செலின் டியான் [Search]
 199. w:ta:தாவண்கரே links to Category:தாவண்கரே [Search]
 200. w:ta:நெஃபர்டீட்டீ links to Category:நெஃபர்டீட்டீ [Search]
 201. w:ta:குதிரைக் கரடு (சீருடற்பயிற்சி) links to Category:குதிரைக் கரடு (சீருடற்பயிற்சி) [Search]
 202. w:ta:வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரண்மனை links to Category:வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரண்மனை [Search]
 203. w:ta:வேல்சு இளவரசர் சார்லசு links to Category:வேல்சு இளவரசர் சார்லசு [Search]
 204. w:ta:ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு அவை links to Category:ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு அவை [Search]
 205. w:ta:மாண்டியா links to Category:மாண்டியா [Search]
 206. w:ta:டுரூ பேரிமோர் links to Category:டுரூ பேரிமோர் [Search]
 207. w:ta:வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் பேராலயம் links to Category:வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் பேராலயம் [Search]
 208. w:ta:களச்சாவு links to Category:Killed in Action [Search]
 209. w:ta:ஆட்டக் கோட்பாடு links to Category:ஆட்டக் கோட்பாடு [Search]
 210. w:ta:ஸ்ரீசைலம் links to Category:ஸ்ரீசைலம் [Search]
 211. w:ta:பக்சுட்டன் நினைவு நீரூற்று links to Category:பக்சுட்டன் நினைவு நீரூற்று [Search]
 212. w:ta:விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் links to Category:விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் [Search]
 213. w:ta:எலியா links to Category:எலியா [Search]
 214. w:ta:ஒல்லாந்து links to Category:Kolland [Search]
 215. w:ta:பொகாரோ ஸ்டீல் சிட்டி links to Category:பொகாரோ ஸ்டீல் சிட்டி [Search]
 216. w:ta:மேரியான் கோப் links to Category:மேரியான் கோப் [Search]
 217. w:ta:மான்டே கார்லோ links to Category:மான்டே கார்லோ [Search]
 218. w:ta:சைனிக் பள்ளி links to Category:சைனிக் பள்ளி [Search]
 219. w:ta:கிறிஸ்தவப் பகுதி links to Category:Christian quarter (Jerusalem) [Search]
 220. w:ta:அலைவுகாட்டி links to Category:Oscilloscope [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2010-02-08T15:20:33Z; comment: Incorrectly named: moved to Category:Oscilloscopes
 221. w:ta:தீபை links to Category:தீபை [Search]
 222. w:ta:சித்திரதுர்க்கா மாவட்டம் links to Category:சித்திரதுர்க்கா மாவட்டம் [Search]
 223. w:ta:மஞ்சாடி links to Category:மஞ்சாடி [Search]
 224. w:ta:பிலசாபிக்கல் மாகசீன் ஆவ் த ராயல் சொசையிட்டி links to Category:பிலசாபிக்கல் மாகசீன் ஆவ் த ராயல் சொசையிட்டி [Search]
 225. w:ta:தீபை links to Category:தீபை மயானம் [Search]
 226. w:ta:பஞ்ச்கனி links to Category:பஞ்ச்கனி [Search]
 227. w:ta:பத்மநாபபுரம் அரண்மனை links to Padmanabhapuram Palace [Search]
 228. w:ta:மெர்சி ஆறு links to River Mersey [Search]
 229. w:ta:லியூ சியாபோ links to Liu Xiaobo [Search]
 230. w:ta:பான் ஜோவி links to Bon Jovi [Search]
 231. w:ta:ஹொங்கொங் காவல் துறை links to Hong Kong Police Force [Search]
 232. w:ta:பண்டர் செரி பெகாவான் links to பண்டர் செரி பெகாவான் [Search]
 233. w:ta:அம்பேத்கர் links to Bhimrao Ramji Ambedkar [Search]
 234. w:ta:ஆஃகன் சண்டை links to Battle of Aachen [Search]
 235. w:ta:கோல்கொண்டா links to Category:கோல்கொண்டா [Search]
 236. w:ta:தன்பாத் links to Category:தன்பாத் [Search]
 237. w:ta:கிரெம்லின் links to Category:கிரெம்லின் [Search]
 238. w:ta:சபனா ஆசுமி links to Category:Shabna Azmi [Search]
 239. w:ta:பெல்காம் links to Category:பெல்காம் [Search]
 240. w:ta:யோசப் பிரான்சுவா தூப்ளே links to Category:யோசப் பிரான்சுவா தூப்ளே [Search]
 241. w:ta:ஜஸ்வந்த் சிங் links to Category:ஜஸ்வந்த் சிங் [Search]
 242. w:ta:ராஜ்கோட் links to Category:ராஜ்கோட் [Search]
 243. w:ta:அலகாபாத் பல்கலைக்கழகம் links to Category:அலகாபாத் பல்கலைக்கழகம் [Search]
 244. w:ta:ஹாசன் links to Category:Hassan [Search]
 245. w:ta:டொனால்ட் குனுத் links to Category:டோனால்ட் எர்வின் குனுத் [Search]
 246. w:ta:ஜஹாங்கீர் links to Category:ஜஹாங்கீர் [Search]
 247. w:ta:வேலைவாய்ப்பின்மை links to Category:வேலைவாய்ப்பின்மை [Search]
 248. w:ta:பொக்சிங் நாள் links to Category:பொக்சிங் நாள் [Search]
 249. w:ta:தட்டம்மை links to Category:தட்டம்மை [Search]
 250. w:ta:ஆமில்டன், ஒண்டாரியோ links to Category:ஆமில்டன், ஒண்டாரியோ [Search]
 251. w:ta:ரியன் கிக்ஸ் links to Category:ரியன் கிக்ஸ் [Search]
 252. w:ta:வின்சர் மெக்கே links to Category:வின்சர் மெக்கே [Search]
 253. w:ta:பிளேக் மருத்துவர் links to Category:Plague doctor [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2011-07-01T06:48:40Z; comment: Category:Plague doctor moved to Category:Plague doctors
 254. w:ta:பிரான்சின் தேசிய சட்டப்பேரவை links to Category:பிரான்சின் தேசிய சட்டப்பேரவை [Search]
 255. w:ta:திருப்புனித்துறை links to Category:திருப்புனித்துறை [Search]
 256. w:ta:நெடுமுப்போட்டி links to Category:Triathlons [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2013-02-21T14:14:58Z; comment: Moved to Category:Triathlon.
 257. w:ta:இடைக்கணிப்பு links to Category:இடைக்கணிப்பு [Search]
 258. w:ta:மும்பை பல்கலைக்கழகம் links to Category:மும்பை பல்கலைக்கழகம் [Search]
 259. w:ta:லிசா ஆன் links to Category:லிசா ஆன் [Search]
 260. w:ta:டேவிடு யூம் links to Category:டேவிடு யூம் [Search]
 261. w:ta:கார்னிகி மெல்லன் பல்கலைக்கழகம் links to Category:கார்னிகி மெல்லன் பல்கலைக்கழகம் [Search]
 262. w:ta:ஈராக் போர் links to Category:ஈராக் போர் [Search]
 263. w:ta:பிரிஸ்டல் links to Category:பிரிஸ்டல் [Search]
 264. w:ta:மைலே சைரஸ் links to Category:மைலே சைரஸ் [Search]
 265. w:ta:பூசணி links to Category:Pumpkin [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was deleted at 2011-03-25T12:59:01Z; comment: Moved to Category:Pumpkins.
  • note: Pumpkin exists
 266. w:ta:ஹௌரா பாலம் links to Category:Howrah bridge [Search]
 267. w:ta:பெட்ரிக்கோ மெக்கெடா links to Category:பெட்ரிக்கோ மெக்கெடா [Search]
 268. w:ta:இயேசுவின் உவமைகள் links to Category:Parables of Jesus [Search]
 269. w:ta:தி ஜங்கிள் புக் links to Category:தி ஜங்கிள் புக் [Search]
 270. w:ta:வேக்பீல்டு links to Category:வேக்பீல்டு [Search]
 271. w:ta:பல்லவர் links to Category:பல்லவர் [Search]
 272. w:ta:ஆறாம் பவுல் (திருத்தந்தை) links to Category:Paulus VI ஆறாம் பவுல் [Search]
 273. w:ta:பெண் (பால்) links to Category:பெண்கள் [Search]
 274. w:ta:சொறி links to Category:சொறி [Search]
 275. w:ta:பெண்குறிக் காம்பு links to Category:பெண்குறிக் காம்பு [Search]
 276. w:ta:ஆப்கானிஸ்தானின் மாகாணங்கள் links to Category:Provinces of ஆப்கானிஸ்தான் [Search]
 277. w:ta:சிறுசேரி links to Category:சிறுசேரி [Search]
 278. w:ta:எட்வர்டு கிரெய்கு links to Category:எட்வர்டு கிரெய்கு [Search]
 279. w:ta:நியூயார்க் நகரத்தின் வரலாறு links to Category:நியூயார்க் நகரத்தின் வரலாறு [Search]
 280. w:ta:சிறி சந்தரசேகரேந்தரா சரஸ்வதி விஸ்வ மகாவித்யாலயா links to Category:Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya [Search]
 281. w:ta:2016 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் links to Category:2016 கோடைக்கால ஒலிம்பிக்சு [Search]
 282. w:ta:டேவிட் பெக்காம் links to Category:டேவிட் பெக்காம் [Search]
 283. w:ta:முதலாம் பயஸ் (திருத்தந்தை) links to Category:முதலாம் பயஸ் (திருத்தந்தை) [Search]
 284. w:ta:சாம் பிட்ரோடா links to Category:சாம் பிட்ரோடா [Search]
 285. w:ta:பரிதாபாது links to Category:பரிதாபாது [Search]
 286. w:ta:எல் தோர்னிங் இசுமிட் links to Category:எல் தோர்னிங் இசுமிட் [Search]
 287. w:ta:லோகோ links to Category:லோகோ [Search]
 288. w:ta:கேட் மிடில்டன் links to Category:கேட் மிடில்டன் [Search]
 289. w:ta:டேனியல் ராட்க்ளிஃப் links to Category:டேனியல் ராட்க்ளிஃப் [Search]
 290. w:ta:2012 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் பதக்க நிலவரம் links to Category:2012 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்கள் [Search]
 291. w:ta:உள்ளாடை links to Category:Underwear\உள்ளாடை [Search]
 292. w:ta:யூரிக் அமிலம் links to Category:யூரிக் அமிலம் [Search]
 293. w:ta:நியூவர்க் லிபர்டி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் links to Category:நியூவர்க் லிபர்டி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் [Search]
 294. w:ta:தூதரகங்களின் பட்டியல், ஐக்கிய இராச்சியம் links to Category:Embassies of the ஐக்கிய இராச்சியம் [Search]
 295. w:ta:ஓம் பூரி links to Category:ஓம் பூரி [Search]
 296. w:ta:குலு links to Category:குலு [Search]
 297. w:ta:விஜய் மல்லையா links to Category:விஜய் மல்லையா [Search]
 298. w:ta:ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியம் links to Category:ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியம் [Search]
 299. w:ta:கெம்பெகவுடா அருங்காட்சியகம் links to Category:கெம்பெகவுடா அருங்காட்சியகம் [Search]
 300. w:ta:காந்திநகர் links to Category:காந்திநகர் [Search]
 301. w:ta:ஜாம்நகர் links to Category:ஜாம்நகர் [Search]
 302. w:ta:அபு மலை links to Category:அபு மலை [Search]
 303. w:ta:செங் ஹே links to Category:செங் ஹே [Search]
 304. w:ta:தேம்சு ஆறு links to Category:தேம்சு [Search]
 305. w:ta:அனிசேட்டஸ் (திருத்தந்தை) links to Category:அனிசேட்டஸ் (திருத்தந்தை) [Search]
 306. w:ta:ஹார்ப்பர் லீ links to Category:ஹார்ப்பர் லீ [Search]
 307. w:ta:தாயும் சேயும் (மைக்கலாஞ்சலோ) links to Category:தாயும் சேயும் (மைக்கலாஞ்சலோ) [Search]
 308. w:ta:தில்லி முதலமைச்சர்களின் பட்டியல் links to Category:தில்லி முதலமைச்சர்கள் [Search]
 309. w:ta:பில் கோல்ட்பர்க் links to Category:பில் கோல்ட்பர்க் [Search]
 310. w:ta:பஞ்சென் லாமா links to Category:பஞ்சென் லாமா [Search]
 311. w:ta:அமலோற்பவ அன்னை links to Category:Immaculata [Search]
 312. w:ta:முருகன் links to Murugan [Search]
 313. w:ta:தாமசு மாண் links to Thomas Mann Sammlung Dr. Haack Leipzig [Search]
  • 1 log entries found:
   1. page was moved to User:H.-P.Haack/Thomas Mann Sammlung Dr. Haack Leipzig at 2012-01-19T20:15:45Z; comment: user collection is not a notable topic but a user gallery.
 314. w:ta:ஐராவதேஸ்வரர் கோயில் links to Airavatesvara Temple [Search]
 315. w:ta:1979 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம் links to 1979 Cricket World Cup [Search]
 316. w:ta:1975 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம் links to 1975 Cricket World Cup [Search]
 317. w:ta:ராம் பிரசாத் பிசுமில் links to ராம் பிரசாத் பிசுமில் [Search]

Last updated: 2013-04-04 17:41:31 UTC