User:Sejdikapllanaj

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

BIOGRAFIA Mr. Sejdi Kapllanaj lindi më 18 maj 1956 në Gllarevë të Klinës. Shkollën fllore e kreu në vendlindje, kurse shkollën e mesme teknike, drejtimi i arkitekturës së brendshme në Pejë, pastaj e kreu Akademinë e Artit në Prishtinë, drejtimi i pikturës, në klasën e profesor Muslim Mulliqit. Ishte anëtar i Shoqatës së Artistëve Figurativë të ish- Jugosllav- isë, ndërsa nga viti 1981 është anëtar i Shoqatës së Artistëve të Kosovës , ku mori pjesë në shumicën e ekspozitave kolektive. Ka marrë pjesë në ekspozitat kolektive në vend, si dhe jashtë. EKSPOZITAT PERSONALE: Nga viti1973 deri në vitin1978, në Shtëpinë e Kulturës “Jehona e Dukagjinit”, në Klinë. Në vitet 1966 dhe 1967,në Bashka Voda të Kroacisë. Në vitet 1983 dhe 1984, në Kallnik të Krizhevcit, Kroaci. Në vitin 1997, në Pejë, në Galerinë “Evergreen”. Në vitet 1997 dhe 2001, në Prishtinë , në Galerinë “Koha”. Në vitin 1997, në Prizren, në Galerinë “Rad”. Në vitin 1998, në Maqedoni, në Teatrin e Kombësive në Shkup. Në vitin 2001, në Prishtinë, në Galerinë e Ministrisë së Kulturës, ku mbrojti edhe temën e magjistraturës. Në vitin 2003, në Prishtinë, në Galerinë e Ministrisë së Kulturës . Në vitin 2004, në Prishtinë, në Teatrin “Oda”. Në vitin 2006, në Bibione të Italisë Në vitin 2006, në Bibione të Italisë, ekspozitë bashkë me profe- sorët e Akademisë së Venedikut, “Art Festival 2006”. Në vitin 2006,në Bibione Pallace të Italisë. Në vitin 2007, në Pejë, në Mullirin e Haxhi Zekës. Në vitin 2007, në Bibione Thermae të Italisë. Në vitin 2008, në Prishtinë, në Galerinë e Ministrisë së Kulturës. Në vitin 2010, në Prishtinë, në Bibloteken Kombëtare e Kosovës. Në vitin 2014, në Pejë, në Galerine e Arteve ne Pejë. SHPËRBLIMET : Është nderuar me çmime të larta për art fgurativ, si në Kosovë, ashtu edhe jashtë vendit.


BIOGRAPHY He was born on 18 May 1956 in Gllareva,Municipality of Klina,he has completed primary school at birthplace,whereas secondary TechnicalAchool,branch:internal architec- ture in Peja,then he has continued the Art Academy in Prishtina,branch:painting in the lass of professor Muslim Mulliqi. He was a member of the association of the fgurative artists of ex Yugoslavia,and is a member the artists of Kosovo,since 1981. He has paricipated in collective exhibitions in the country and and abroad. PERSONAL EXHIBITION: In the 1973|1988 at the Cultural Center “Jehona e Dugagjinit”in Klina In Bashka Voda in Croatia,May days 1966|1967. In Krizhevci,in Croatia,at the Cultural Center in Kallnik. Twice during military service in the years 1983|84. Then in Peja,in the year 1997 at the private gallery “Evergreen”. In Prishtina,in the year 1997 at the gallery “Koha”. In Prizren,in the year 1997 at the gallery “Rad”. At theater “Oda” in the year 2004 Bibione in Italy. In Macedonia,at the National Theater in Shkup,1998|99. In Prishtina,in the year 2001 in Cafe Gallery “Koha”. In Prishtina,at the gallery of the Ministry of Culture,where i have deended M.A. degree in the year 2001. In Prishtina, in the year 2003 at the gallery of the Ministry of Culture. In Italy,Bibione in the year 2006,a collective exhibition together with the professors of the Venice Academy,Art Festival 2006,Italy,Hotel Bibione Pallace,August 2006. In Peja,on 10 April 2007 in “Mulliri of Haxhi Zekes. And Italy in Bibione “Thermae”on the 1 June 2007 subject In Prishtina, in the year 2008 at the gallery of the Ministry of Culture. In Prishtina, in the year 2010 at the National Library of Kosovo. In Peja, in the year 2014 at the gallery of arts in Peja. REWARDS Cultural Center “Jehona e Dugagjinit” in Klina, In Krizhevci In Peja,Twice

Kosovo landscape 1
Kosovo landscape 2
Natyre 2
Old Mother
Old man
Human figures 3
Human figures 2
Human figures
Family portraits